Advocaten / Avocats / Lawyers

dinsdag, 24 maart 2020

Fiscale gunstmaatregelen voor het schenken van medische goederen.

In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de minister van Financiën beslist om uitzonderlijke en tijdelijke fiscale gunstmaatregelen te nemen voor giften in natura aan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Met deze tijdelijke maatregelen wenst men met name diverse pro bono initiatieven te ondersteunen.

Wanneer ondernemingen goederen schenken kan dit op fiscaal vlak averechtse gevolgen hebben. Enerzijds kan dit tot gevolg hebben dat btw moet afgedragen worden op een “fictieve” levering (onttrekking) of op een vermeende verkoop van deze goederen (wettelijk vermoeden). Anderzijds kan op vlak van inkomstenbelastingen de aftrek van de aankoopkost verworpen worden of kan dit leiden tot een bijkomende taxatie wegens het verlenen van een abnormaal of goedgunstig voordeel.

De nieuwe gunstregeling moet deze negatieve fiscale gevolgen, onder bepaalde voorwaarden, vermijden.

De maatregel geldt allereerst enkel voor de schenking van medische apparatuur en medische hulpmiddelen voor diagnostische en therapeutische doeleinden, klinisch onderzoek en in-vitro-onderzoek, en daarnaast voor beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten. Geneesmiddelen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Daarnaast geldt de maatregel enkel voor de schenking van deze goederen aan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen (alle instellingen die kwalificeren onder de btw-vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging, inclusief ziekenhuisgroeperingen, -associaties en -netwerken).

De btw-plichtige schenker die recht op aftrek genoten heeft voor de geschonken goederen dient de schenking te documenteren via een stuk dat specifieke vermeldingen moet bevatten. Er wordt hierbij voorzien in toleranties die de administratieve last zo veel als mogelijk moeten beperken.

Op vlak van de personenbelasting en belasting niet-inwoners/natuurlijke personen wordt bovendien in een extra incentive voorzien. Giften m.b.t. allerhande medisch materiaal met een waarde van ten minste €40 kunnen genieten van een belastingvermindering voor zover deze giften gebeuren aan universitaire ziekenhuizen en OCMW-ziekenhuizen. De betreffende ziekenhuizen zullen daartoe het vereiste attest uitreiken.

Tenslotte, zoals reeds gemeld, hebben deze gunstmaatregelen een tijdelijk karakter. Dit betreft enkel schenkingen tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020.

De diverse gunstmaatregelen en incentives in het kader van de Corona crisis volgen elkaar snel op.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor indien u verdere vragen heeft inzake de diverse maatregelen.

***

Stijn Vastmans, Vennoot (stijn.vastmans@tiberghien.com)

Gert Vranckx, Senior Associate (gert.vranckx@tiberghien.com)

 

Bron: Circulaire 2020/C/46 over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura (publicatiedatum 24 maart 2020), klik hier.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com