Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Wetsontwerp btw-belaste verhuur goedgekeurd door de Kamer

vrijdag, 05 oktober 2018

Wetsontwerp btw-belaste verhuur goedgekeurd door de Kamer

Het optioneel stelsel voor een btw-belaste verhuur (voor een uitgebreide bespreking hiervan, zie link) is op 4 oktober 2018 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hiermee werd de laatste hindernis genomen. Met ingang van 1 januari 2019 is deze btw-revolutie voor vastgoed een feit.

In vergelijking met hetgeen in onze eerdere nieuwsbrieven werd verduidelijkt zijn er geen fundamentele wijzigingen meer doorgevoerd aan de ontwerpteksten. Merk op dat er nog een onduidelijkheid bestond over de herzieningsberekening, in het licht van de bijzondere verlengde herzieningstermijn van 25 jaar. Aanvankelijk werd in de Memorie van Toelichting aangegeven dat de herziening, in tegenstelling tot de huidige regels, op maandbasis zou berekend worden . Op basis van de definitief goedgekeurde teksten is nu evenwel duidelijk dat de btw-herziening steeds op jaarbasis zal dienen berekend te worden.

De cut off datum van 1 oktober 2018 op basis van het criterium van de opeisbaarheid van de btw op de materiële oprichtingswerken werd behouden, ondanks een voorstel van amendement op dit punt.

Het is nu vooral uitkijken naar de uitvoeringsmaatregelen van deze wetswijziging, waarin de concrete werking van het optioneel stelsel en de modaliteiten van de 25-jarige herzieningstermijn verder verduidelijkt zullen worden.

Nu de definitieve teksten zijn goedgekeurd nodigen we u graag uit voor één van onze opvolgseminaries over btw en onroerende verhuur. Deze gaan door op volgende data en plaatsen:

  • Maandag 12 november 2018 om 18.00h in Antwerpen (kantoor Tiberghien, Grote Steenweg 214, 2600 Antwerpen)
  • Woensdag 14 november 2018 om 18.00h in Gent (WATT The Firms, Nieuwe Wandeling 62, 9000 Gent)
  • Dinsdag 20 november 2018 om 12.00h in Brussel (kantoor Tiberghien, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel)

Voor alle specifieke vragen over het nieuwe optionele btw-stelsel kan u steeds terecht bij ons btw-team.

Stein De Maeijer (stein.demaeijer@tiberghien.com)
Stijn Vastmans (stijn.vastmans@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com