Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>De 'burgerlijke maatschap' is dood. Leve de 'maatschap-onderneming'?

donderdag, 03 januari 2019

De 'burgerlijke maatschap' is dood. Leve de 'maatschap-onderneming'?

De maatschap-onderneming, De Wet Hervorming Ondememingsrecht vervangt het verouderde handelsrecht door een modern ondernemingsrecht. De oude summa divisio tussen handelaar en niet handelaar wordt hierbij vervangen door een nieuwe opdeling tussen ondememingen en consumenten.


Hierdoor zal het onderscheid tussen vennootschappen met een handelsdoel en vennootschappen met een burgerlijk doel verdwijnen. Alle vennootschappen worden ondernemingen, zonder onderscheid naar doel of naar soort uitgevoerde activiteit. Dit geldt uiteraard ook voor maatschappen. Voortaan is er nog maar één enkel soort maatschap: 'de maatschap-onderneming' of simpelweg 'de maatschap'. De burgerlijke maatschap, die haar roots heeft in het Burgerlijk Wetboek, sterft hiermee een stille dood en evolueert van een volledig civiele vennootschap naar een onderneming pur sang, onderworpen aan het nieuwe ondernemingsrecht.


In deze bijdrage gaan we na wat de belangrijkste gevolgen voor de voormalige burgerlijke maatschappen zijn. We staan eerst even stil bij het nieuwe concept van de ondememing (deel 2), waarna wij de, volgens ons, belangrijkste wijzigingen voor de maatschap bespreken (deel 3). Komen aan bod: de hoofdelijke aansprakelijkheid van de maten, de bevoegdheid van de Ondememingsrechtbank, de verplichte inschrijving in de KBO en de verplicht te voeren boekhouding. Hierbij verwijzen we kort naar andere recente en relevante wetgeving zoals de nieuwe Witwaswet, waarmee het ondertussen reeds beruchte UBO-register ingevoerd wordt, en het ontwerp van nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingenen.

Lees hier het volledige artikel dat verscheen in Vermogensplanning in de Praktijk 2018-3.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com