Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Kaaimantaks nu ook aangepast voor niet-EER rechtspersonen

vrijdag, 15 maart 2019

Kaaimantaks nu ook aangepast voor niet-EER rechtspersonen

De kaaimantaks werd eerder bij KB van 21 november 2018 aangepast voor rechtspersonen binnen de EER. Daarover werd uitvoerig bericht in ons artikel in Fiscale actualiteit nr. 42.

 

De Ministerraad van 15 maart 2019 geeft nu ook haar goedkeuring aan het niet-EER KB. Dit KB voegt een nieuw artikel 1/1 toe aan het bestaande KB van 23 augustus 2015 waarin de regeling van de beleggingsinstellingen (eerste lid) en de regeling van de hybride vennootschappen (tweede lid) zoals die werd uitgewerkt voor de EER door de het KB van 21 november 2018 naar analogie wordt overgenomen. Naar effectieve impact voegt dit KB echter niet bijster veel toe, daar door de ruime toepassingssfeer van de kaaimantaks zoals gewijzigd door de wet van 25 december 2017, deze regels hoogstens interpretatief van aard zijn. Het KB treedt in werking per 1 januari 2019.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com