Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Publicaties

COLUMN TRENDS: Fiscale dilemma's: hoe ethisch is het gedrag van de overheid zelf?

vrijdag, 25 maart 2022
Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  'Wij laten ons als burgers te gemakkelijk aanpraten dat wij ethisch moeten…
Nieuws

Iedereen voortaan verdacht van fiscale fraude? Harmonisatie van de fraudetermijnen inzake inkomstenbelastingen en btw: een geslaagd opzet?

donderdag, 24 maart 2022
Met het wetsvoorstel dd. 14 oktober 2021 (Parl.St. Kamer, nr. 55-2253/001) beoogt de wetgever de onderzoeks- en aanslag/verjaringstermijnen i.g.v. fiscale fraude gelijk te schakelen in de inkomstenbelastingen en de btw.…
Evenementen
3 Mei 2022 | 13.00u - 14.30u | Tour & Taxis, Brussel

Seminarie: Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en/of nachtarbeid

Spreker: Daan Buylaert, Andy Neuteleers, Kimberley De Plucker & Charlotte Meskens
Evenementen
21 april 2022 | 18.30u | Gent

Roundtable: digitale veiligheid en fiscaliteit

Spreker: Pieter Souffriau en Mitchell Hoefman
Nieuws

Je bent gehuwd en je wil wat ondernemen – Huwelijksvermogensrechtelijke aandachtspunten

vrijdag, 04 maart 2022
Iemand die gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen wil tijdens het huwelijk een vennootschap oprichten. Wat  zijn daarbij de aandachtspunten? Is het de bedoeling dat de aandelen…
Nieuws

Procedure ‘ambtshalve ontheffing’ is ingegeven door billijkheid

dinsdag, 01 maart 2022
In een recente uitspraak interpreteert het hof van beroep van Brussel het begrip ‘materiële vergissing’ iets soepeler. Het niet opnemen van een uitgave in de aangifte personenbelasting betreft een verstrooidheid,…
Nieuws

Crypto: Weigeren banken fiat (te geven)?

woensdag, 23 februari 2022
Recent verschenen er heel wat berichten in de media betreffende cryptobeleggers die hun crypto-inkomsten, eens omgezet naar fiat, maar moeilijk van de exchange naar hun reguliere bankrekening krijgen. Dit is…
Nieuws

Wetsontwerp houdende verlaging van lasten op arbeid: aandachtspunten voor de uitzendsector

woensdag, 23 februari 2022
In een andere nieuwsbrief  hadden wij het reeds over het (toenmalige voor-) ontwerp van wet houdende verlaging van lasten op arbeid. Dit ontwerp bevat onder meer een aantal belangrijke wijzigingen…
Nieuws

Jacht op fiscale fraude niveau hoger getild: fiscus versterkt federale politie in gemengde onderzoeksteams

vrijdag, 18 februari 2022
Minister van Financiën, Vincent van Peteghem, kondigde bij zijn beleidsverklaring in 2020 aan dat hij belastinginspecteurs en politiespeurders weer wil laten samenwerken aan grote fraudedossiers.[1] Een wetsontwerp van 3 februari…
Nieuws

Voorstel nieuwe Europese richtlijn: einde van entiteiten met weinig substantiële activiteiten?

donderdag, 10 februari 2022
Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een ingrijpende ontwerprichtlijn gepubliceerd. Doel van dit ontwerp is “het misbruik aanpakken van ondernemingen die geen enkele economische activiteit uitoefenen”. De Engelse…
Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk – belangrijke wijzigingen voor artiesten en sportbeoefenaars

donderdag, 10 februari 2022
De toewijzing van de heffingsbevoegdheid over inkomsten van artiesten en sportbeoefenaar volgt onder het huidig Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag een verouderde systematiek die in sterke mate afwijkt van het OESO-modelverdrag. Het nieuwe…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com