Advocaten / Avocats / Lawyers

Team

 

Bernard Peeters

::

Bernard Peeters

Bernard Peeters is vennoot bij Tiberghien. Zijn specialisaties zijn vennootschapsbelasting, fusies & overnames, private equity, internationale en Europese tax planning en dubbelbelastingverdragen.

 

Bernard is docent 'Internationaal en Europees Fiscaal Recht' aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij spreekt geregeld op seminaries in België en in het buitenland. In 2011 werd Bernard aangesteld als plaatsvervangend raadsheer aan het Hof van Beroep in Antwerpen. Vandaag assisteert hij het Hof regelmatig bij internationale fiscale zaken. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 20 juli 2020 ook opgenomen in de Belgische lijst van onafhankelijke personen in het kader van de Europese richtlijn van 10 oktober 2017 betreffende de fiscale geschillenbeslechting in de EU.

 

Bernard is lid en voormalig voorzitter van het fiscaal en juridisch comité van Invest Europe. Ook is hij lid van het fiscale en juridische comité van de Amerikaanse Kamer van Koophandel te België (AMCHAM), de Belgische Venture Capital & Private Equity Association (BVA), de International Fiscal Association (IFA) en de International Association of Tax Judges (IATJ). In 2017 werd hij tevens lid van de WTS Global Board.

 

Bernard is lid (en voormalig hoofdredacteur) van ‘Fiscoloog Internationaal’ en lid van de redactie van ‘Tijdschrift voor Fiscaal Recht’. Hij is de auteur van verschillende fiscale publicaties.

 

Chambers over Bernard Peeters:

  • Bernard Peeters is een 'notable practitioner' gerangschikt in Band 2.
  • Een cliënt beschrijft hem als volgt: "technical knowledge, effectiveness and client service."

 CHAMBERS Europe 2019 Bernard P 200 pixels

Legal 500 over Bernard Peeters:

  • Bernard Peeters is recommended as ‘leading individual’.
  • Bernard Peeters is recognised by market sources as “client-focused and adept at giving succinct explanations of complex files.”  
  • Bernard Peeters is mentioned by his peers for his corporate tax work.
  • Bernard Peeters earned a place in the Hall Of Fame.

 

Legal 500 Hall Of Fame   emea leading individual 2020

Bernard Peeters Vcard

Partner - Brussel, Luxemburg

Geboren te Veurne, °1958.

Advocaat.

Medewerker sinds 1990.

Vennoot sedert 1992.

Vakgebieden

Vennootschapsbelasting

Fusies en overnames

Private equity

Internationale en Europese tax planning

Dubbelbelastingverdragen

Luxemburg desk

Familiebedrijven

Multinationals

Opleiding

Vrije Universiteit Brussel (Master in het Bedrijfsrecht, 1984).

Fiscale Hogeschool Brussel (Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, 1983).

Vrije Universiteit Brussel (Master in de Rechten, 1981).

Talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Andere professionele activiteiten

Advocaat aan de Brusselse en Luxemburgse Balie.

Plaatsvervangend raadsheer Hof van Beroep Antwerpen.

Praktijklektor Vrije Universiteit Brussel : “Tax Planning III : Dubbelbelastingverdragen en triangulaire situaties” (ManaMa Fiscaal Recht, VUB).

Lid van American Bar Association.

Auteur van een aantal monografieën en talrijke tijdschriftartikelen.

Regelmatig spreker op tax seminars in België en het buitenland.

Lid en voormalig voorzitter van het tax & legal committee van Invest Europe.

Lid van het Tax & Legal Committee van de American Chamber of Commerce (AMCHAM) in België.

Lid van de Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA).

Lid van International Fiscal Association (IFA).

Lid van International Association of Tax Judges (IATJ).

Lid van het bestuur van WTS Global.

Lid van de redactie en voormalig hoofdredacteur van Fiscoloog Internationaal.

Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

2020

• Diepvens N. & Peeters B., “ Uitwisseling van informatie : aandachtspunten, gebruik en samenwerking. Belgisch rapport n.a.v. het 74ste (digitale) IFA-congres te Cancun, Mexico”, TFR, nr. 591, december 2020, p. 1014;
• De Wilde S. & Peeters B., ”Over de vereiste van effectieve fysieke aanwezigheid in het licht van artikel 15 Belgisch-Duits dubbelbelastingverdrag”, TFR nr. 590, 2020, p. 1000;
• Peeters B. & Morbée K., “Het verbod van fiscaal misbruik : risico op overinterpretatie vs. Terug naar de essentie”, TFR, nr. 576, februari 2020, p. 140;

2018

Bijdragen in boekwerken
Peeters B., “Mollis lex sed lex” in “Liber Amicorum Rik Deblauwe”, Knops Publishing, 2 maart 2018, p. 501-522.
• Diepvens S. & Peeters B., “Internationaal fiscaal recht, Deel I-IV” in “Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht, 2017-2018”, Wolters Kluwer, 2017

2017

Krant- en tijdschriftartikelen
• Peeters B., “Vangnetbepaling (oud) : rechtbank bevestigt (te) ruime toepassing”, Fiscoloog Internationaal, 409, 31 december 2017
• Peeters B., “Aanpassing ‘catch all’-bepaling in belasting niet-inwoners”, Fiscoloog Internationaal, 398, p. 5-8, 31-1-2017

2016

Bijdragen in boekwerken
• Boulangier J., Peeters B. & Verhoeven L., “Chapter 20, Transfer Pricing Rules and Practice in Belgium” in “Portfolio 6940-1st: Transfer Pricing: Rules and Practice in Selected Countries (A-B),”, Bloomberg BNA, August 22, 2016, Belgium Chapter - A301-A365.

Krant- en tijdschriftartikelen
• Ghyselen M. & Peeters B., "The Court of Cassation as the Supreme Body of the Judiciary in Belgium" in "Bulletin for International taxation", Volume 70 - Number 1-2 - January/February 2016, IBFD, 2016, p. 12 - 19.

2015

Krant- en tijdschriftartikelen
• Gernay T. & Peeters B., "DBI-aftrek door gedeeltelijk afzien vrijstelling inrichtingswinsten?", Fiscoloog, editie 1448, p. 5, 21 oktober 2015.

2013

Krant – en tijdschriftartikelen
• Peeters B., “Franse houding in fiscaliteit is niet consequent”, De Tijd, 3 januari 2013, p.9.

Bijdrage in boekwerken
• Peeters B., “Over de al dan niet bindende kracht van een woonplaatsverklaring” in “Alabaster - IFA 1938-2013”, Anthemis, 2013, p. 145 – 159
• Peeters B., “Article 15 paragraphe 1 MC OCDE ” in “Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune”, Helbing Lichtenhahn, 2013, p. 511 – 535.
• Peeters B., “Article 15 paragraphe 3 MC OCDE : rémunérations d’un emploi exercé à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef” in “Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune”, Helbing Lichtenhahn, 2013, p. 551 – 558.
• Hermie T. & Peeters B., “Notional Interest Deduction” in “Tax Treatment of Interest for Corporations”, IBFD, 2013, p. 69 – 92.


2012

Krant – en tijdschriftartikelen
• Peeters B., “Enkele merkwaardige nieuwe bepalingen in de BNI (deel 2)”, Fisc. Int., nr. 349, p.1 - 6.
• Peeters B., “Enkele merkwaardige nieuwe bepalingen in de BNI”, Fisc. Int., nr. 348, p.1 - 5.

2011

Monografieën en bijdragen in boekwerken 
• Peeters B. & Smet F., “Het rechtzekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel in belastingrecht”, in Huldeboek aan André Spruyt, die Keure, 2011, p. 141
• Peeters B. en Hermie T., "Belgium: Foreign Tax Credit Rules in the Case of Differing Income Characterization", Tax Treaty Case Law around the Globe, 2011, p. 391-411.
• Tiberghien, "Internationaal fiscaal recht" in "Handboek voor Fiscaal Recht 2011-2012", Kluwer, 2011, 1569 p.

Tijdschriftartikelen
• Peeters B., “Behoed ons voor een Belgian Nightmare”, De Tijd, 17 juli 2011, p.17
• Peeters B., “Wat is de juridische waarde van interpretatieve akkoorden?”, Fisc. Int., nr. 328, 4

2010

Bijdragen in boekwerken
• Peeters B., "Vermogensaftrek in de Vpb-sfeer, Belgische ervaringen" in "Continuïteit en vernieuwing, een visie op het belastingstelsel, 2010, p. 89 - 109.

2009

Monografieën en bijdragen in boekwerken
• Tiberghien, "Handboek voor fiscaal recht, Deel III, Internationale fiscale overeenkomsten", Kluwer, 2009, 1618 p.
• Peeters B., "Income from employment" in "The new US-Belgium double tax treaty. A Belgian and EU perspective", 2009, 577 p.

Tijdschriftartikelen
• Peeters B., "Non-concurrentievergoedingen en verdragen: onduidelijkheid troef", Fisc. Int., nr. 310, 1
• Peeters B. "Artiesten en sportlui: is de nieuwe regeling EU-proof?", Fisc. Int., nr. 306, p. 3
• Peeters B.,"'Tax on tax' : 183 dagen-grens te beoordelen voor jaar van activiteit", Fisc. Int., nr. 304, 1
• Peeters B.,"Nieuwe ‘interne' 183 dagen-regel: slaat de wetgever zijn slag?", Fisc. Int., nr. 303, 1 
• Peeters B.,"L'évolution des principes généraux du droit fiscal international belge", ULB, 2009

2008

Monografieën en bijdragen in boekwerken 
• Peeters B., " On anti-discrimination provisions and permanent establishments in ‘bilateral triangular situations'" in A vision of taxes within and outside European borders, Festschrift in honor of Prof. Dr. Frans Vanistendael", Kluwer International Law, 2008, 669
• "Het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag", Larcier, 2008, bespreking van art. 1, 2, 28, 32, 33 en 34 en editor van het gehele boek.

Tijdschriftartikelen
• Peeters B.,"Vrachtwagenchauffeurs: discussie en onzekerheid blijven voortduren", Fisc. Int., nr. 301, 4

2007

Tijdschriftartikelen
• Peeters B., " Non-concurrentie en verdragen : zelfde Hof, verschillende beginselen", Fisc. Int., nr. 289, 6

2006

• Peeters B., "Artikel 15 OESO-modelverdrag : ""Inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid". De nieuwe administratieve circulaire dd. 25 mei 2005 en de niet-gedefinieerde begrippen", T.R.V., 2006, 203

2005

Monografieën en bijdragen in boekwerken
• Peeters B., "EG-recht en overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting" in Europees belastingrecht, Bruno Peeters (ed.), Larcier, 2005, 849 p.

2004

Monografieën en bijdragen in boekwerken
• Peeters, B., "De l'effet externe de l'article 4 § 3 de la convention modèle OCDE » in Mélanges offerts à John Kirkpatrick, Bruylant 2004, 791
• Peeters, B. & Weyn, A., "Fiscale aspecten van familiale vermogensplanning via vennootschapsstructuren met rechtspersoonlijkheid: capita selecta", XXXste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Kluwer, 2004, 627
• Peeters, B. & Renier Ph., "Verplichtingen van de bankier inzake informatievestrekking en informatieuitwisseling in fiscale aangelegenheden: algemene verplichtingen naar buitenlands recht", in "De bank en de fiscus", Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruylant, 2004, 39 

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., " Vrachtwagenchauffeurs blijven voor problemen zorgen", Fisc. Int., nr. 252, 3
• Peeters, B. & Van de Vijver A., " Meerwaarde op belang in buitenlandse partnership voortaan onbelast", Fisc. Int., nr. 245, 1
• Peeters B., « Article 15 of the OECD Model Convention on income from employment and its undefined terms » European Taxation, 2004, 2/3, 481

2003

Monografieën en bijdragen in boekwerken
• Peeters, B., ed., Hervorming van de vennootschapsbelasting, Brussel, De Boeck & Larcier, 2003, 196 p. 

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B. & Van de Vijver A., " Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje ", Fisc. Int., nr. 239, 1

2002

Monografieën en bijdragen in boekwerken
• Peeters B., "Artikel 15 OECD-modelverdrag "Inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid" en de niet gedefinieerde begrippen", in Liber Amicorum Luc Hinnekens, Brussel, Bruylant, 2002, 341
• Peeters B. (ed.), "Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag. Een artikelsgewijze bespreking.", Larcier, 2005, 662 p. 

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., "Ficties in dubbelbelastingverdragen: een slecht huwelijk?", Fisc. Int., nr. 220, 4

2001

Monografiën en bijdragen in boekwerken
• Peeters, B., ed., Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag - Een artikelsgewijze bespreking, Gent, Larcier, 2001, 662 p.

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., "De Europese vennootschap: fiscale aspecten", Fisc. Int., nr. 217, 4 
• Peeters, B., "Nederlandse Hoge Raad en verdragsrechtelijke driehoeksituaties", Fisc. Int., nr. 213, 3 
• Peeters, B., "Belgische anti-misbruikbepalingen en dubbelbelastingovereenkomsten: het Franse voorbeeld", T.F.R., nr. 201, mei 2001, 463 
• Cass., 18 januari 2001, T.F.R., 2001, 857, noot Peeters B., "Invorderingsbijstand in een internationale context"
• H.v.J., 14 december 2000, T.F.R., 2001, 213, noot Peeters B., "Velasquez-doctrine strijdig met het Europees Recht"
• Gent, 26 september 2000, T.F.R., 2001, 62, noot Peeters B., "Werkend vennoten: ook in Belgisch-Franse verhoudingen toepassing van het restartikel"

2000

Monografiën en bijdragen in boekwerken
• Claes , S. e.a., Mijlpaalarresten - De arresten van het Europese Hof van Justitie inzake directe belastingen, PEETERS, B. (ed), Kalmthout, Biblo, 2000, 311 p. 

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., "Over gratis reizen en voordelen van alle aard: Nederlandse rechtspraak geeft het goede voorbeeld", T.F.R., nr. 189, 915
• Peeters, B., "Wetswijziging op komst voor Deense holdings", Fisc. Int., nr. 204, 6 
• Peeters, B., "183 - dagenregeling: met of zonder vakantiedagen?", Fisc. Int., nr. 204, 1
• Peeters, B., "OESO-rapport inzake partnership (deel II - slot)", Fisc. Int., nr. 199, 3 
• Peeters, B., "OESO-rapport inzake partnership", Fisc. Int., nr. 194, bijlage

1999

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., “Wie is inwoner van welke verdragsstaat?”, Fisc. Int., nr. 189, 6
• Peeters, B., “OESO-rapport over partnerships en dubbelbelastingverdragen”, Fisc. Int., nr. 189, 5 
• Peeters, B., “Regeling voor onderling overleg en het intern recht”, Fisc. Int., nr. 188, 4 
• Peeters, B., “Driehoekssituaties en dubbelbelastingverdragen”, Fisc. Int., nr. 185, 7
• Peeters, B., “Aandelenopties: internationaal de juiste keuze?”, Fisk. Int., nr. 184, 1 
• Peeters, B., “Berekeningsmodaliteiten verlaagd tarief B.N.I.”, Fisk. Int., nr. 183, 3 
• Peeters, B., “Uitgebreide inhoudingsverplichting”, Fisk. Int., nr. 182, 1

1998

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., “Doorfacturatie van bezoldiging is ‘ten laste’”, Fisk. Int., nr. 181, 7
• Peeters, B., “Denemarken: nieuw holdingland?”, Fisk. Int., nr. 181, 1 
• Peeters, B., “Belemmert emigratieclausule het vrij verkeer?”, Fisk. Int., nr. 179, 7
• Peeters, B., “‘Vast middelpunt’ en ‘relatieve werking’ van de verdragen”, Fisk. Int., nr. 179, 6 
• Peeters, B., “Binnen- en buitenlandse vennootschappen wel vergelijkbaar?”, Fisk. Int., nr. 179, 1 
• Peeters, B., “DBI-stelsel volgt internationale evolutie”, Fisk. Int., nr. 178, 8
• Peeters, B., “Velasquez-doctrine: hoop uit wettelijke hoek?”, Fisk. Int., nr. 178, 7
• Peeters, B., “Nieuwe bepalingen in het Belgisch-Fins verdrag”, Fisk. Int., nr. 178, 6 
• Peeters, B., “‘Offshore’-inkomsten: wanneer van buitenlandse oorsprong (bis)?”, Fisk. Int., nr. 177, 3 
• Peeters, B., “Nieuw arrest inzake Europese vrijheid van vestiging”, Fisk. Int., nr. 177, 1 
• Peeters, B., “Eerste werkzaamheden van werkgroep ‘Europese gedragscode’”, Fisk. Int., nr. 176, 7
• Peeters, B., “Belgische IFA-rapporten over verliezen en toepassing DBV’s”, Fisk. Int., nr. 176, 5
• Peeters, B., “Verhouding Europees recht en dubbelbelastingverdragen”, Fisk. Int., nr. 176, 3
• Peeters, B., “Luxemburg: wijzigingen op het vlak van deelnemingsvrijstelling”, Fisk. Int., nr. 174, 7 
• Peeters, B., “Fictief afkoopmoment voor pensioen: strijdig met de verdragen”, Fisk. Int., nr. 174, 4
• Peeters, B., “Heffingsbevoegdheid: band met arbeid doorslaggevend?”, Fisk. Int., nr. 172, 7 
• Peeters, B., “Opzeggingsvergoedingen en dubbelbelastingverdragen”, Fisk. Int., nr. 171, 5

1997

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., “De Velasquez-theorie en het recht op vrije vestiging”, Fisk.Int., nr. 169, 3 
• Peeters, B., “Berekening van het aan de werkstaat toe te rekenen salaris”, Fisk. Int., nr. 168, 7
• Peeters, B., “‘Door’ of ‘namens’ in het bestuurdersartikel”, Fisk. Int., nr. 167, 3 
• Peeters, B., “Opgelet met het tekenen van contracten in Frankrijk”, Fisk. Int., nr. 166, 6  
• Peeters, B., “Vaste inrichting: hoe beperkt is de zelfstandigheidsfictie?”, Fisk. Int., nr. 166, 3 
• Peeters, B., “Salary-split: wat moet onder “werkgever” worden verstaan?”, Fisk. Int., nr. 166, 1   
• Peeters, B., “Belangrijke wijzigingen inzake intrestaftrek in Nederland”, Fisk. Int., nr. 165, 6 
• Peeters, B., “Artikel 28,2 van het Belgisch-Egyptisch verdrag”, Fisk. Int., nr. 165, 5 
• Peeters, B., “Verschillende bouwwerven: één vaste inrichting”, Fisk. Int., nr. 163, 7
• Peeters, B., “Uitkeringen voor ziekte en het Belgisch-Nederlands DBV”, Fisk. Int., nr. 163, 6 
• Peeters, B., “Duitse holdingregeling en interestaftrek”, Fisk. Int., nr. 163, 3 
• Peeters, B., “De meestbegunstigingsclausule en het Europees fiscaal recht”, Fisk. Int., nr. 163, 1 
• Peeters, B., “Bijzondere regelingen voor headquarters en distributiecentra”, Fisk. Int., nr. 162, 4 
• Peeters, B., “Wisselkoersverliezen en vaste inrichtingen”, Fisk. Int., nr. 162, 3 
• Peeters, B., “Verliescompensatie en het Europees recht op vrije vestiging”, Fisk. Int., nr. 162, 1 
• Peeters, B., “Verdragsinterpretatie en de gewijzigde OESO-commentaar”, Fisk. Int., nr. 161, 3
• Peeters, B., “Franse CFC-wetgeving in het licht van de verdragen”, Fisk. Int., nr. 161, 1 
• Peeters, B., “ACT en de non-discriminatiebepaling uit het OESO-Model”, Fisk. Int., nr. 160, 5  
• Peeters, B., “Wanneer vangt een vaste inrichting aan?”, Fisk. Int., nr. 160, 3
• Peeters, B., “België / Nederland: aanmerkelijk belang en non-discriminatie”, Fisk. Int., nr. 160, 1  
• Peeters, B., “Het kluwen van de Belgische deelnemingsvrijstelling”, Fisk. Int., nr. 159, 1 
• Peeters, B., “Herkwalificatieregeling blijft voor problemen zorgen”, Fisk. Int., nr. 158, 1

1996

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., “Drastische wijzigingen Deens internationaal fiscaal recht”, Fisk. Int., nr. 157, 7 
• Peeetrs, B., “De credit-methode en Europese vrijheden”, Fisk. Int., nr. 157, 5 
• Peeters, B., “Introductie van de deelnemingsvrijstelling in Spanje”, Fisk. Int., nr. 157, 3 
• Peeters, B., “Artikel 15 OESO-modelverdrag: opnieuw ‘door’ of ‘namens’”, Fisk. Int., nr. 157, 2 
• Peeters, B., “Hoofdhuis en vaste inrichting: transfer pricing beginselen”, Fisk. Int., nr. 157, 1
• Peeters, B., “Het IFA-congres en de artikelen 7 en 14 van het modelverdrag”, Fisk. Int., nr. 155, 5
• Peeters, B., “OESO-modelverdrag en commentaar: recente ontwikkelingen”, Fisk. Int., nr. 155, 5
• Peeters, B., “De moeder-dochterrichtlijn en de minimumhoudperiode”, Fisk. Int., nr. 155, 1 
• Peeters, B., “De Belgische IFA-rapporten”, Fisk. Int., nr. 153, 2 
• Peeters, B., “Ministerieel standpunt inzake thin capitalization”, Fisk. Int., nr. 151, 5 
• Peeters, B., “Aanmerkelijk-belangrevolutie in Nederland”, Fisk. Int., nr. 151, 2

1995

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., “Wijzigingen in OESO-modelverdrag en commentaar”, Fisk. Int., nr. 142, 1 
• Peeters, B., “IFA-congres 1995: de seminars”, Fisk. Int., nr. 142, 4
• Peeters, B., “Wijziging DBI-regeling in zicht?”, Fisk. Int., nr. 142, 7 
• Peeters, B., “Belgische rapporten IFA-congres 1995 - deel II”, Fisk. Int., nr. 141, 2 
• Peeters, B., “Belgisch IFA-rapport 1995 inzake partnerships”, Fisk. Int., nr. 140, 1 
• Peeters, B., “Nieuwe bepalingen inzake verliescompensatie: een internationaal kluwen”, Fisk. Int., nr. 139, 1 
• Peeters, B., “Ook Minister doet zijn duit in het Velasquez-zakje”, Fisk.Int., nr. 139, 4 
• Peeters, B., “Aanpassing BNI: wetsontwerp goedgekeurd in Ministerraad”, Fisk. Int., nr. 137, 2
• Peeters, B., “Werkende vennoten blijven voor interpretatieproblemen zorgen”, Fisk. Int., nr. 137, 7 
• Peeters, B., “Duitse thin-capitalisation-maatregelen”, Fisk. Int., nr. 135, 2 
• Peeters, B., “Interpretatieproblemen i.v.m. ziekteuitkeringen”, Fisk. Int., nr. 135, 7 
• Peeters, B., “Fiscale aspecten verbonden aan de vervreemding c.q. verwerving van een goed tegen lijfrente”, Not.Fisc.M., 1995, afl. 5, 14

1994

Monografieën en bijdragen in boekwerken
• Peeters, B., “ Belgisch fiscaal regime van inkomsten uit buitenlands onroerend goed”, Fiscaal Praktijkboek – Internationaal, Kluwer, 1994, 1

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., “Winstcorrecties i.v.m. transfer-pricing-voorschriften: secundaire gevolgen”, Fisk. Int., nr. 132, 3 
• Peeters, B., “Verslag IFA-congres Toronto – deel twee”, Fisk. Int., nr. 131, 2 
• Peeters, B., “Over het steeds groeiende belang van de transfer pricing-problematiek”, Fisk. Int., nr. 131, 1 
• Peeters, B., “Verslag IFA-congres Toronto”, Fisk. Int., nr. 130, 1 
• Peeters, B., “Forfaitaire minimumwinsten niet discriminatoir”, Fisk. Int., nr. 129, 7 
• Peeters, B., “Belangrijke toelichting inzake verliescompensatie van vaste inrichtingen”, Fisk. Int., nr. 129, 3 
• Peeters, B., “Update OESO-commentaar – deel II”, Fisk. Int., nr. 129, 1 
• Peeters, B., “Nieuwe update van de OESO-commentaar – deel I”, Fisk.Int., nr. 128, 1 
• Peeters, B., “Fiscale maatregelen van het globaal plan in een internationale context”, Fisk. Int., nr. 125, 1 
• Peeters, B., “Terugbetaling van roerende voorheffing en moratoriuminteresten”, Fisk. Int., nr. 124, 7 
• Peeters, B., “Meer details inzake Duitse belastinghervorming”, Fisk. Int., nr. 124, 3
• Vanoorbeek H. en Peeters , B., “Aanbeveling inzake belastingheffing van niet-rijksinwoners”, Fisk. Int., nr. 124, 1 
• Peeters , B., “Fraus legis en dubbelbelastingverdragen”, Fisk. Int., nr. 122, 6 
• Vanoorbeek H., en Peeters , B. “OESO-Modelverdrag 1992 & Nieuwe commentaar ondernemingsgerichte analyse”, Fiduciaire Berichten, 1994, 143 
• Peeters , B. “Over het Verdrag van Wenen inzake verdragsrecht en zijn belang voor de fiscale praktijk”, A.F.T., 1994, 165

1993

Monografieën  en bijdragen in boekwerken
• Peeters , B., “Interpretation of double tax conventions” in Cahiers de droit fiscal international, Vol. LXXVIIIa, Kluwer, mei 1993, 221 
• Peeters, B. “De internrechtelijke ficties in het Belgisch fiscaal recht in het licht van het adagium “Pacta sunt servanda””, in Fiscaliteit op de vooravond van de XXIste eeuw - Liber Amicorum Maeckelbergh, Fiscale Hogeschool, 1993, 343

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., “Wijzigingen aan de OESO-commentaar”, Fisk. Int., nr. 121, 2 
• Peeters, B., “Verslag van het 78e IFA-congres te Florence”, Fisk. Int., nr. 120, 1 
• Peeters, B., “Wijzigingen aan Advanced Corporation Tax (ACT)”, Fisk. Int., nr. 119, 3 
• Peeters, B., “Verdragsproblemen bij grensoverschrijdende tewerkstelling: een overzicht”, Fisk. Int., nr. 118, 4
• Peeters, B., “Wijziging fusierichtlijn”, Fisk. Int., nr. 118, 3 
• Peeters, B., “Heronderhandelingen verdragen en FBB: stand van zaken”, Fisk. Int.,nr. 118,,3 
• Peeters, B., “FBB en tax sparing: toch brutering”, Fisk. Int., nr. 117, 7 
• Peeters, B., “Koersverschillen en abnormale en goedgunstige voordelen”, Fisk. Int., nr. 117, 5 
• Peeters, B., “Leraars uit het vrij onderwijs en het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag”, Fisk. Int., nr. 117, 4 
• Peeters, B., “Wijzigingen moeder-dochterrichtlijn en fusierichtlijn aangekondigd”, Fisk. Int., nr. 117, 3
• Peeters, B., “Niet-verrekenbaarheid roerende voorheffing in strijd met non-discriminatiebepaling”, Fisk. Int., nr. 116, 4 
• Peeters, B., “Economische werkelijkheidsvereiste en dubbelbelastingverdragen: soms een explosief mengsel”, Fisk. Int., nr. 115, 5
• Peeters, B., “Koersverliezen in hoofde van een Belgisch hoofdhuis met buitenlandse vaste inrichtingen”, Fisk. Int., nr. 115, 1
• Peeters, B., “Tewerkstelling in een internationale scheepvaartonderneming”, Fisk.Int., nr. 114, 6 
• Peeters, B., “Internationale dubbele verliesverrekening”, Fisk.Int., nr. 114, 3
• Peeters, B., “Nieuwe OESO-commentaar op art. 3 van het modelverdrag”, Fisk. Int., nr. 113, 3 
• Peeters, B., “Meestbegunstigingsclausule en het communautair fiscaal recht”, Fisk. Int., nr. 113, 2 
• Peeters, B., “Europees Hof van Justitie: de Werner-case”, Fisk. Int., nr. 113, 1 
• Peeters, B., “OESO-modelovereenkomst en oneigenlijk gebruik”, Fisk.Int., nr. 112, 5 
• Peeters, B., “Abnormale voordelen aan Belgische inrichtingen: tegenbewijs mogelijk?”, Fisk.Int., nr. 112, 3 
• Peeters, B., “De grensarbeidersregeling en het begrip “sportbeoefenaars””, Fisk. Int., nr. 110, 6 
• Peeters, B., “Nieuwe fictiebepaling inzake pensioenkapitalen in strijd met dubbelbelastingverdragen”, Fisk.Int., nr. 110, 1 
• Peeters, B., “De interpretatie van dubbelbelastingovereenkomsten”, TFR, 1993, 175

1992

Monografieën en bijdragen in boekwerken
• Peeters, B. “De Fiscale Aspecten van het Recht van Opstal en Erfpacht”, Kluwer, 1992, 127 p

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., “De invloed van de verdragsrechtelijke woonplaats op de internrechtelijke toerekeningsregels van inkomsten tussen echtgenoten; Bespreking van het arrest van het Hof van Amsterdam dd. 11 april 1989”, T.F.R. nr. 109, mei 1992, 123 
• Peeters, B., “Harde tijden voor pensioenpremies!”, Editoriaal in T.F.R. nr. 109, mei 1992, 93
• Peeters, B., "Wijzigingen aan de Oeso-modelovereenkomst", Fisk. Int., nr. 108, 3 
• Peeters, B., "Hoge Raad (NL) doet uitspraak over dividendbelasting bij verplaatsing feitelijke leiding", Fisk. Int., nr. 106, 7
• Peeters, B., "Wat zijn 'belaste reserves' van buitenlandse vennootschappen?", Fisk. Int., nr. 106, 6 
• Peeters, B., "Eindelijk: de nieuwe Oeso-modelovereenkomst", Fisk. Int., nr. 106, 5 
• Peeters, B., "Buitenlandse artiesten en bedrijfsvoorheffing", Fisk. Int., nr. 106, 4 
• Peeters, B., "Toepassing artikel 15 Oeso-modelverdrag op internationale chauffeurs", Fisk. Int. nr. 106, 3 
• Peeters, B., "Herkwalificatie interesten betaald aan bestuurders: grote problemen op internationaal vlak.", Fisk. Int., nr. 102, 1
• Peeters, B., "Herkwalificatie huurinkomsten leidt in sommige gevallen tot belastingvrijstelling", Fisk. Int., nr. 102, 5
• Peeters, B., "Fiscale evolutie in de Russische federatie: belangrijke fiscale wijzigingen per 1 januari 1992 in werking getreden.", Fisk. Int., nr. 100, 15 
• Peeters, B., "Brengt moeder-dochterrichtlijn de status van Nederland als holdingland in het gedrang?", Fisk. Int., nr. 100, 8 
• Peeters, B., "Groot-Brittannië: bedenkingen bij de invoering van de moeder-dochterrichtlijn", Fisk. Int., nr. 100, 6 
• Peeters, B., "Herkwalificatie van interesten in dividenden (in Duitsland): voorwaarden", Fisk. Int., nr. 99, 7 
• Peeters, B., "Afkoopsom van pensioenen en artikel 18 van het OESO-modelverdrag", Fisk. Int., nr. 99, 6 
• Peeters, B., "Dual resident companies interessant in geval van niet-verdragslanden?", Fisk. Int., nr. 98, 6 
• Peeters, B., "Maakt 'Advanced Corporation tax' Groot-Brittannië onaantrekkelijk als holdingland?", Fisk. Int., nr. 98,  4

1991

Monografieën en bijdragen in boekwerken
• Peeters, B., “Dubbelbelastingverdragen-Commentaar”, Brussel, Ced.Samsom, 1991, 325 p
• Peeters, B., “De Europese Moeder-Dochterrichtlijn van 23 juli 1990” in “Dividenden zonder grenzen (de Europese moeder-dochterrichtlijn)”, Biblo, 1991, 234 p

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., "Uitvoering 'moeder-dochter-richtlijn: aanpassing van de eigenlijke DBI-aftrek", Fisk. Int., nr. 95, 1 
• Peeters, B., "Spontane informatieuitwisseling door de Nederlandse fiscale administratie geoorloofd?", Fisk. Int., nr. 94, 7 
• Peeters, B., "Franse anti-misbruikbepalingen van naderbij bekeken", Fisk. Int., nr. 94, 5
• Peeters, B., "De Europese moeder-dochterrichtlijn: een Nederlandse analyse", Fisk. Int., nr. 94, 1
• Peeters, B., "Anti-treatyshopping clausule van het Belgisch-Amerikaans verdrag: wachten op Europese doorbraak", Fisk. Int., nr. 93, 5 
• Peeters, B., "Buitenlandse partnerships zonder rechtspersoonlijkheid: Minister beantwoordt vraag ontwijkend", Fisk. Int., nr. 92, 5 
• Peeters , B., "Verliezen van een Duitse Kommanditgesellschaft in België in hoofde van de Belgische vennoot aftrekbaar", Fisk. Int., nr. 92, 4 
• Peeters , B., "Bouwwerkzaamheden en het begrip ‘vaste inrichting’", Fisk. Int., nr. 92, 4
• Peeters, B., "Rapporten Belgische rapporteurs voor IFA-congres 1991", Fisk. Int., nr. 92, 3 
• Peeters , B., "Analyse van artikel 4 van het OESO-modelverdrag in verband met “dual resident companies”", Fisk. Int., nr. 92, 1 
• Peeters, B., "Toelichting van minister van Financiën omtrent begrip “tehuis” in de belasting der niet-verblijfhouders", Fisk. Int., nr. 91, 2 
• Peeters, B., "Het voorstel van EEG-Richtlijn betreffende de verliescompensatie: de methodes", Fisk. Int., nr. 90, 6 
• Peeters, B., "Franse vermogensbelasting op onroerende goederen nog steeds in strijd met non-discriminatieclausule", Fisk. Int., nr. 90, 5 
• Peeters , B., "Nederlandse deelnemingsvrijstelling wordt aangepast aan de Europese “moeder-dochter-Richtlijn”", Fisk. Int., nr. 90, 4 
• Peeters, B., "Nederlandse informatieplicht in internationale verhoudingen: nieuwe wetgeving in werking getreden", Fisk. Int. nr., 90, 1 
• Peeters, B., "Franse Conseil d’Etat toetst beperking inzake interestaftrek aan de non-discriminatiebepaling", Fisk. Int. nr. 89, 7 
• Peeters , B., "Het voorstel van EG-Richtlijn betreffende de verliescompensatie: het toepassingsgebied", Fisk. Int., nr. 89, 2 
• Peeters , B., "Voorstel van EG-richtlijn beoogt de afschaffing van bronheffingen op rente en royalty’s", Fisk. Int., nr. 88, 6 
• Peeters, B., "Franse wetswijziging voor holdingvennootschappen", Fisk. Int., nr. 87, 3 
• Peeters, B., "Belangrijke officiële mededeling m.b.t. het opgezegd Belgisch-Zweeds dubbelbelastingverdrag", Fisk. Int., nr. 87, 1 
• Peeters, B., "Interpretatiemoeilijkheden ten aanzien van het vaste inrichting-artikel uit het OESO-modelverdrag", Fisk. Int., nr. 97, 7
• Peeters , B., "Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenduitkeringen tussen moeder- en dochterondernemingen", Fisk. Int., nr. 96, 1 
• Peeters , B., "Vrijstelling voor de meerwaarden en niet-aftrekbaarheid van de minderwaarden op aandelen", Fisk. Int., nr. 95, 6

1990

Tijdschriftartikelen
• Peeters, B., "Zelfstandigheidsfictie van de vaste inrichting: quo vadis", Fisk. Int., nr. 85, 6 
• Peeters, B., "Het restartikel van het OESO-modelverdrag in de praktijk", Fisk. Int., nr. 85, 3 
• Peeters , B., "EG-verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen", Fisk. Int., nr. 85, 1 
• Peeters , B., "Nieuw Belgisch-Turks dubbelbelastingverdrag", Fisk. Int., nr. 84, 6 
• Peeters , B., "Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Noorwegen", Fisk. Int., nr. 83, 3 
• Peeters , B., "Toerekening van het belastbaar loon in het kader van artikel 15 OESO-modelverdrag", Fisk. Int., nr. 81, 7 
• Peeters , B., "Buitenlandse artiesten en sportbeoefenaars in dienst van een Belgische vennootschap: dubbele belasting?", Fisk. Int., nr. 81, 5 
• Peeters , B., "Belastingheffing van buitenlandse pensioenen: twee recente arresten", Fisk. Int., nr. 80, 6 
• Peeters, B., "Nederlandse Minister van Financiën trekt ten strijde tegen misbruik salary-split", Fisk. Int., nr.  79, 4 
• Peeters , B., "Het nieuwe artikel 24, derde lid W.I.B. en de dubbelbelastingverdragen", Fisk. Int., nr. 79, 2 
• Peeters , B., "Internationale vestigingsbijstand", Fisk. Int., nr. 78, 5 
• Peeters , B., "De belastinghervorming en artikel 16 van het OESO-modelverdrag", Fisk. Int., nr. 76, 7
• Peeters , B., "Kinderen en de grensarbeidersregeling met Nederland", Fisk. Int., nr. 75, 6
• Peeters , B., "Artikel 13, §5 van het Belgisch-Nederlands verdrag ook toepasselijk indien het aanmerkelijk belang verkregen werd na emigratie", Fisk. Int., nr 74, 3 
• Peeters , B. “Art. 7 W. Succ.: enkele vragen inzake de praktische toepassing”, Not.Fisc.M., 1990, 256

1989

Tijdschriftartikelen
• Peeters , B., "Het wetsontwerp inzake de belastinghervorming en de DBI-aftrek", Fisk. Int., nr. 73, 1 
• Peeters , B., "Salary-split: meer of minder belasting door juiste keuze uitbetalingsplaats", Fisk. Int., nr. 70, 6 
• Peeters , B., "Het FBB en de onderworpenheidseis van artikel 187 W.I.B.", Fisk. Int., nr. 67 
• Peeters , B., "Schenkingen en internationale dubbele belasting", Fisk. Int., nr. 62, 1 
• Peeters ,B. “Het O.E.S.O.-rapport inzake thin capitalisation en het Belgisch fiscaal recht”, T.R.V., 1989, 103

1988

Tijdschriftartikelen
• Peeters , B., "Speculatieve winsten en niet-verblijfhouders", Fisk. Int., nr. 59, 5 
• Peeters , B. “Het Nederlandse stichting-administratiekantoor: een stichtend voorbeeld?”, A.F.T., 1988, 165

1984

Tijdschriftartikelen
• Peeters , B. “Tax incentives – “innovating companies” and companies in “reconversion zones””, European Taxation, nr.. 10, 1984, 319

 

  1. Peeters B., “Aanpassing ‘catch all’-bepaling in belasting niet-inwoners”, Fiscoloog Internationaal, 398, p. 5-8, 31 januari 2017

 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com