Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Partner>Emilie Van Goidsenhoven

Team

Emilie Van Goidsenhoven

::

Sfeerfoto

Emilie is vennoot bij Tiberghien en sinds 2008 verbonden aan het kantoor.

 

Zij adviseert zowel Belgische als buitenlandse particulieren en familiebedrijven over directe belastingen, internationale mobiliteit en vermogensplanning.

 

Haar advies aan families en hun bedrijven gaat verder dan fiscaliteit en omvat ook begeleiding op gebied van family en corporate governance. 

 

Emilie is tevens erkend bemiddelaar in familiezaken.

 

Daarnaast heeft Emilie met haar 15 jaar ervaring grondige expertise en een uitgebreid professioneel netwerk op gebied van Frans-Belgische fiscaliteit, met name in het kader van vastgoedinvesteringen, delocalisaties, (her)stuctureringen en vermogensplanning. 

 

Emilie is voorzitter van de Estate Planning Skill Group (EPSG) en mede-verantwoordelijke van de Frans-Belgische tak van EPSG (Paris-Bruxelles-Lille).

 

Chambers noemt Emilie een 'notable practioner': "Emilie knows both civil and tax law and she is perfectly bilingual, which is a big plus in Belgium."

Legal 500 over Emilie: ‘Emilie Van Goidsenhoven delivers very technical and strong advice related to private client matters.’

 

HNW_EMILIE.jpg

 

LEGAL-500-EMEA-2021.png

Emilie Van Goidsenhoven Vcard

Partner - Brussel

Geboren te Tienen, °1983.

Advocaat. 

Medewerker sinds 2008.

Partner sinds 2020.

Vakgebieden

(Internationaal) fiscaal recht
Vermogens- en successieplanning (aspecten van Belgisch en internationaal civiel en fiscaal recht)
Familiebedrijven
Structureren van aandeelhoudersbelangen van Belgische en buitenlandse ondernemers.
Migratie van vermogende particulieren van en naar België
Frans-Belgische fiscaliteit
Kaaimantax

Opleiding

EHSAL Management School (Adviseur familiebedrijven, 2016).
KU Leuven (Postgraduaat Bemiddeling, specialisatie familiaal bemiddelaar, 2015).
KU Leuven (Master in de Fiscaliteit, 2008).
Vrije Universiteit Brussel/ Université Libre de Bruxelles (Postgraduaat Vermogensplanning, 2008).
KU Leuven (Master in de Rechten, 2007).

Talen

Frans, Nederlands, Engels.

Andere professionele activiteiten

Lid van de Balie van Brussel.
Erkend bemiddelaar in familiezaken sinds 2015 (Federale Bemiddelingscommissie).
Voorzitter van de Estate Planning Skill Group (EPSG) en medeverantwoordelijke van de groep ‘Paris-Bruxelles-Lille’ van EPSG (http://epsg.international).
Co-auteur van het Tiberghien Handboek voor Fiscaal Recht sinds 2009.

 
 • SOUFFRIAU, P., VAN GOIDSENHOVEN, E. et MINGALEYEV, E., Transmission de sociétés familiales : quel sera l’impact du CSA ?, www.tiberghien.com, 22 mars 2019.
 • SOUFFRIAU, P., VAN GOIDSENHOVEN, E. et BALTUS, A., Déduire les pertes dues aux intempéries dans les exploitations agricoles et horticoles, www.tiberghien.com, 18 mars 2019.

 • SOUFFRIAU, P., VAN GOIDSENHOVEN, E. et BALTUS, A., La société agricole disparaîtra-t-elle à la suite de la réforme du droit des sociétés?, www.tiberghien.com, 18 mars 2019.

 • SOUFFRIAU, P., VAN GOIDSENHOVEN, E. en DE PAUW, L., Verrekenen van verliezen door slecht weer binnen land- en tuinbouwondernemingen, www.tiberghien.com, 18 maart 2019.

 • SOUFFRIAU, P., VAN GOIDSENHOVEN, E. en DE PAUW, L., Verdwijnt de landbouwvennootschap na de hervorming van het vennootschapsrecht, www.tiberghien.com, 18 maart 2019.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E., ‘De Franse “impôt sur la fortune immobilière” en haar toepassing op de Franse tweede verblijven van Belgen’ in ‘Vermogensplanning in de Praktijk’, 2018-4, p. 33-38.

 • GIJBELS, M. et VAN GOIDSENHOVEN, E., Rejet du recours en annulation du régime flamand concernant les donations de contrats d’assurances-vie, www.tiberghien.com, 4 mars 2019.

 • GOYVAERTS, G.D. et VAN GOIDSENHOVEN, E., La SCI française échappe à la Taxe Caïman. Une bonne nouvelle ?, www.tiberghien.com, 3 décembre 2018.

 • GOYVAERTS, G.D. en VAN GOIDSENHOVEN, E., De Franse SCI valt buiten de Kaaimantaks. Is dit goed nieuws?, www.tiberghien.com, 3 december 2018.

 • SOUFFRIAU, P., MINGALEYEV, E. et VAN GOIDSENHOVEN, E., Le gouvernement flamand se prépare à la réforme du droit des sociétés, www.tiberghien.com, 24 octobre 2018.

 • VAN GEEL, A., ABIUSO, R. en VAN GOIDSENHOVEN, E., Maatschap of STAK: houd de touwtjes in handen bij een overdracht, www.tiberghien.com, 11 juni 2018.

 • VAN GEEL, A., ABIUSO, R. en VAN GOIDSENHOVEN, E., Geschonken of gelegateerde aandelen aan een minderjarig kind, www.tiberghien.com, 11 juni 2018.

 • VAN GEEL, A., ABIUSO, R. en VAN GOIDSENHOVEN, E., Wat met het familiebedrijf als papa hertrouwt?, www.tiberghien.com, 11 juni 2018.

 • VAN GEEL, A., VAN GOIDSENHOVEN, E. et MAERTENS DE NOORDHOUT, E., SDC ou STAK: gardez le contrôle lors d’une transmission, www.tiberghien.com, 11 juin 2018.

 • VAN GEEL, A., VAN GOIDSENHOVEN, E. et MAERTENS DE NOORDHOUT, E., Quels droits pour les parents d'un mineur d'âge à qui je donne ou lègue des actions?, www.tiberghien.com, 11 juin 2018.

 • VAN GEEL, A., VAN GOIDSENHOVEN, E. et MAERTENS DE NOORDHOUT, E., Le nouveau droit successoral et ses implications pour les entreprises familiales, www.tiberghien.com, 11 juin 2018.

 • VAN GEEL, A., VAN GOIDSENHOVEN, E. et MAERTENS DE NOORDHOUT, E., Papa se remarie? Quid de l'entreprise familiale?, www.tiberghien.com, 11 juin 2018.

 • VAN GEEL, A. et VAN GOIDSENHOVEN, E., Nouvelles obligations pour les sociétés de droit commun : inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et obligations comptables !, www.tiberghien.com, 16 mai 2018.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E. en DE BIE, D., De impact van het nieuwe erfrecht op filantropie, www.tiberghien.com, 21 maart 2018.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E., et MAERTENS DE NOORDHOUT, E., L’impact du nouveau droit successoral sur la philanthropie, www.tiberghien.com, 21 mars 2018.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E., MAERTENS DE NOORDHOUT, E., en HENNEUSE, E. Gezinswoning volledig vrijgesteld van successierechten – Het Waalse Gewest stemt haar wetgeving af op de andere twee gewesten. Vergelijking van de vrijstellingsvoorwaarden in de drie gewesten, www.tiberghien.com, 14 maart 2018.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E. et MAERTENS DE NOORDHOUT, E., Exemption totale de droits de succession sur le logement familial - La Wallonie s’aligne sur les deux autres régions. Comparaison des conditions dans les trois régions, www.tiberghien.com, 14 mars 2018.

 • VAN GEEL, A., VAN GOIDSENHOVEN, E. et MAERTENS DE NOORDHOUT, E., Adaptation des droits de succession au nouveau droit successoral : Le gouvernement flamand formule la décision suivante : l’usufruit continué sera taxé, la réversion d’usufruit ne le sera par contre plus, www.tiberghien.com, 9 mars 2018.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E. en GIJBELS, M., Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt de schenkings- en successierechten voor de overdracht van familiebedrijven, www.tiberghien.com, 22 december 2016.

 • WEYN, A., VAN GOIDSENHOVEN, E., DELFOSSE, G., Détention d’un bien immeuble en France par le biais d’une SCI : revirement de jurisprudence !, www.tiberghien.com, 22 décembre 2016.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E. et GIJBELS, M., La Région de Bruxelles-Capitale approuve une réforme en matière de droits de donation et de succession pour la transmission de sociétés familiales, www.tiberghien.com, 21 décembre 2016.

 • WEYN, A., Van GOIDSENHOVEN, E. en DELFOSSE, G., Het aanhouden van een onroerend goed in Frankrijk middels een SCI: kentering in de rechtspraak!, www.tiberghien.com, 20 december 2016.

 • WEYN, A., VAN GOIDSENHOVEN, E., DELFOSSE, G., Détention d'un bien immeuble en France par le biais d'une SCI, www.tiberghien.com, 1 décembre 2016.

 • THONET, R. en VAN GOIDSENHOVEN, E., Waals Gewest: enkele nieuwigheden inzake registratie- en successierechten, www.tiberghien.com, 21 september 2016.

 • THONET, R. et VAN GOIDSENHOVEN, E., Région wallonne : quelques nouveautés en matière de droits d’enregistrement et de droits de succession, www.tiberghien.com, 21 septembre 2016.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E., ABIUSO, R. et WEYN, A., La base pour une entreprise familiale réussie ? Une communication ouverte et de bons accords, www.tiberghien.com, 21 septembre 2016.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E., ABIUSO, R. en WEYN, A., Goede afspraken en een open communicatie voor een succesvol familiebedrijf, over de generaties heen, www.tiberghien.com, 21 september 2016.

 • GOYVAERTS, G.D., WEYN, A. en VAN GOIDSENHOVEN, E., Kaaimantaks | Franse “Société Civile de Portefeuille”: translucide onder het Franse recht en « soms » transparant onder het Belgische recht, www.tiberghien.com, 24 juni 2016.

 • GOYVAERTS, G.D., WEYN, A. en VAN GOIDSENHOVEN, E., Taxe Caïman | Société Civile de Portefeuille française : translucide en droit français et « parfois » transparente en droit belge, www.tiberghien.com, 15 juin 2016.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E. et LAUWENS, N., La taxe sur la speculation: un investisseur averti en vaut deux, www.tiberghien.com, 9 mars 2016.

 • VAN GOIDSENHOVEN, E. et LAUWENS, N., Speculatietaks: een gewaarschuwd belegger is er twee waard, www.tiberghien.com, 9 maart 2016.

 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com