Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Senior Associate>Elien Van Malder

Team

Elien Van Malder

::

Elien Van Malder

Als lid van Tiberghien's International Corporate Tax team heeft Elien een bewezen track record in het leveren van allesomvattende, strategische fiscale oplossingen. Ze gebruikt haar juridische expertise om cliënten te begeleiden in de zoektocht naar de meest gunstige zakelijke oplossingen, op maat van hun specifieke behoeften.


Elien's uitgebreide ervaring omvat twee grote praktijkdomeinen:

(1) adviseren over de fiscale gevolgen van nationale en internationale kapitaalstromen en transacties, waaronder fusies en overnames, (her)financieringstransacties, investeringen en bedrijfsherstructureringen; en

(2) het bijstaan van cliënten tijdens het gehele fiscale controleproces, het oplossen van fiscale geschillen en het vertegenwoordigen van cliënten in ingewikkelde fiscale geschillen.

Elien werkt voortdurend voor verschillende internationaal actieve groepen met Belgisch hoofdkantoor en begeleidt hen bij alle (internationale) fiscale kwesties waarmee ze te maken krijgen.

 

Elien Van Malder

Senior Associate - Brussel

Advocaat.
Medewerkster sinds 2024.

Praktijkdomeinen

 • Internationale en Europese fiscaliteit 
 • Vennootschapsbelasting
 • Multi-layered taxation
 • Fiscale geschillen

Opleiding

 • Insead (MBA Highlights program, 2021)
 • Université Libre de Bruxelles (ULB) (LL.M, 2015)
 • Universiteit Gent (Master in de Rechten, 2014)

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Andere professionele activiteiten

 • Lid van de Balie van Brussel
 • Assistent aan de Universiteit Gent.
 • Gastspreker aan de Fiscale Hogeschool en de Universitaire Colleges Leuven Limburg
 • Auteur van talrijke publicaties over fiscaliteit en spreker
 • Lid van de International Fiscal Association
 • W. PANIS en E. VAN MALDER, “De verlenging van de bewaar- en verjaringstermijnen inzake btw” in Fiscaal Praktijkboek – Indirecte belastingen 2023-2024, Mechelen, Wolters Kluwer, 2024, 157-19
 • E. VAN MALDER, “‘Carried interest’ en ‘earn-out’ niet belastbaar als beroepsinkomen ?”, Fisc. 2023, afl. 1800, 7-9
 • E. VAN MALDER en R. SANDERS, "'Financiële spilfunctie' als criterium voor aftrekbaarheid van interesten", Fiscoloog Internationaal 2023, nr. 477, 1-4
 • E. VAN MALDER, “Spaans Hooggerechtshof bevestigt dat bewijslast misbruik bij fiscus ligt”, Fisc.Int. 2023, afl. 476, 4-6
 • E. VAN MALDER en H. VERSTRAETE, “Omzetting DAC 7: welke nieuwe verplichtingen voor ‘platformexploitanten’?”, Fisc.Int. 2023, afl. 471, 1-8
 • E. VAN MALDER en H. VERSTRAETE, “DAC 7: wie, wat, wanneer?”, Fisc. 2023, afl. 1791, 9-11
 • R. SANDERS en E. VAN MALDER, “Amsterdam hof vult misbruiktoets streng in”, TBF 2023, afl. 24, 41-56
 • J. SMETS en E. VAN MALDER, “Geen nalatigheidsinterest in geval van toereikend btw-tegoed”, Fisc.Act. 2023, afl. 17, 4-6;
 • E. VAN MALDER, “Vrijstelling dividendbelasting: strenge misbruiktoets in Amsterdam”, Fisc.Int. 2023, afl. 470, 4-6
 • A. BRAY en E. VAN MALDER, "Geen verzoek tot kwijtschelding btw-boetes vereist opdat rechter kan matigen", Fisc.Act. 2023, afl. 2, 4-7

 • SMETS en E. VAN MALDER, “Btw-tegoed verjaart minder snel dan fiscus voorhoudt”, Fisc.Act. 2022, afl. 28, 3-6;
 • Van Malder, “Nam de fiscus briefwisseling tussen een drager van het beroepsgeheim en zijn cliënt mee? Vraag dan – ook na de feiten – om de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder en de filtering door de bevoegde tuchtoverheid!”, TFR 2022, afl. 622, 505-510
 • Van Malder, “DVB kijkt naar ‘uiteindelijk gerechtigde’ bij moeder-dochtervrijstelling”, Fisc.Int. 2022, afl 466, 4-8
 • VAN MALDER, “Hoe worden 'Deense zaken' toegepast in buitenlandse rechtspraak ?”, Fisc.Int. 2021, afl. 447, 1-6
 • VAN MALDER, “Termijn is wel degelijk drie jaar in plaats van verkorte termijn uit KB nr. 4”, Fisc.Act. 2021, afl. 41, 10-13
 • VAN MALDER, “Ontvangen of verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel vormt minimaal belastbare basis, zelfs indien resultaat van boekjaar negatief is”, TFR 2021, afl. 607, 808-816
 • H. NIESTEN en E. VAN MALDER, “Coronamaatregelen vormen overmacht voor ‘grenswerkers’”, Fisc.Int. 2020, afl. 438, 1-4
 • E. VAN MALDER, noot onder Antwerpen 30 april 2018, TBO 2019, afl. 4, 316-324
 • W. PANIS en E. VAN MALDER, “De hervorming van de BTW-invorderingsprocedure – impact van het innings- en invorderingsregister en het invorderingswetboek” in Fiscaal Praktijkboek – Indirecte belastingen 2019-2020, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 109-155
 • E. VAN MALDER, “ECJ Clarifies Conditions for VAT Exemption on Import Followed by Intra-Community Supply or Transfer in Enteco Baltic Case”, Intertax 2018, vol. 46, afl. 10, 820-823
 • H. VERSTRAETE en E. VAN MALDER, "Bref commentaire de trois décisions anticipées récentes relatives à la fiscalité des assurances-vie de la branche 23 et de la branche 21", TBF 2017, nr. 1, 73-83
 • H. VERSTRAETE en E. VAN MALDER, "Korte bespreking van drie recente voorafgaande bslissingen over de fiscaliteit van tak 23- en tak 21-levensverzekeringen", VIP  2017, nr. 42-48
 • H. VERSTRAETE en E. VAN MALDER, “Korte bespreking van drie recente voorafgaande beslissingen over de fiscaliteit van tak 23- en tak 21-levensverzekeringen”, Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements - Tax Clicking 2017; Vol. 2017; iss. 1; pp. 42 - 48
 • E. VAN MALDER, J. MALHERBE en H. VERSTRAETE, “Income and Indirect Tax Consequences of Cash Pooling Arrangements – Host country Belgium”, Tax Management International Forum; 2017; Vol. 37; iss. 2; pp. 13 – 17
 • E. VAN MALDER, J. MALHERBE en H. VERSTRAETE, “Taxation of Inbound Investments by a Foreign Partnership – Host country Belgium”, Tax Management International Forum; 2016; Vol. 37; iss. 1; pp. 15-21

Recente artikels

2024 Transfer pricing audit wave
donderdag, 11 april 2024
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com