Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Partner>Vincent Vercauteren

Equipe

Vincent Vercauteren

::

Sfeerfoto

Vincent est associé chez Tiberghien. Il a débuté sa carrière en 2010 avec un cabinet renommé niche en droit fiscal.

En 2012, il a remporté le concours « Ridder René Victor », organisé chaque année par la Conférence flamande au Barreau d'Anvers.

De mars 2011 jusqu’en août 2013, il a combiné la profession d’avocat avec la position d’un assistant d'enseignement (10%) à l'Institut de droit Européen de l’Université de Louvain. Après avoir conclu ses études supplémentaires aux États-Unis en 2014, Vincent a été nommé un assistant d'enseignement (20%) lié au programme du Master complémentaire en droit fiscal à l'Université d’Anvers (cours avancé en matière de la procédure fiscale, cours avancé en matière de l’impôt des sociétés, cours avancé en matière de l’impôt des personnes physiques).

Vincent se focalise sur, entre autres, l'impôt des sociétés, l’impôt des personnes physiques ainsi que la fiscalité transfrontalière. Il assiste des clients en matière du contentieux fiscal (administratif tant que judiciaire) et représente des clients dans des procédures fiscales pénales.

Vincent est un conférencier régulier lors des séminaires et publie régulièrement dans des revues fiscales. Il est un membre de l'Association Internationale du Barreau (IBA), de l'Association Fiscale Internationale (IFA) et de l'Académie Fiscale Anversoise (ATA).

Vincent Vercauteren Vcard

Partner - Anvers, Gand

Né à Izegem, °1986.

Avocat.

A rejoint le cabinet en 2017.

Associé depuis 2020.

Secteurs d'activités

Contentieux fiscal (procédures administratives et judiciaires)

Droit pénal fiscal

Fiscalité internationale et européenne

Impôt des sociétés

Impôt des personnes physiques

Formation

Certificat Formation spécifique Cassation en matière pénale (2016).

Georgetown University (LL.M. en fiscalité internationale, dean’s list, valedictorian, 2014).

Université Libre de Bruxelles (Master complémentaire en droit fiscal, 2010).

KU Leuven (Master en droit, 2009).

Langues

Néerlandais, français, anglais.

Autres activités professionnelles

Assistant de pratique (20%) Master complémentaire en droit fiscal UAntwerpen.

Membre du Barreau d’Anvers.

Membre de IBA, IFA et ATA.

Auteur de divers articles en matière fiscale et orateur régulier à des séminaires.

 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR 2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw”, in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My way, liber amicorum Hans Hertoghs, Amsterdam, De Bont Advocaten, 2016, 125-151.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, noot onder Rb. West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 6 mei 2015, TFR 2015, nr. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • V. VERCAUTEREN, m.m.v. K. VAN MELKEBEEK, “Het glazen plafond bij plaatsvervulling in de zijlijn”, noot onder Gent 10 februari 2015, TFR 2015, nr. 484, 593-595.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • V. DAUGINET en V. VERCAUTEREN, “Fiscale huiszoekingen”, TFR 2014, nr. 453-454, 76-87.
 • V. VERCAUTEREN, “Europa plaatst België voor het blok: vrijstelling voor spaarboekjes uitbreiden of afschaffen?”, Fisc. Act. 2013, nr. 23, 4-8.
 • V. DAUGINET en V. VERCAUTEREN, “Aan de slag met de nieuwe antimisbruikbepaling”, in De nieuwe antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2013, 87-118.
 • V. VERCAUTEREN, “Notionele interestaftrek: game, set, match?”, Int. Fisc. Act. 2013, nr. 7, 1-4.
 • V. VERCAUTEREN, “Notionele interestaftrek: spitsroeden lopen in Europa”, Int. Fisc. Act. 2012, nr. 9, 1-4.
 • V. VERCAUTEREN, “Bachmann. De dag waarop het Belgisch fiscaal stelsel samenhangend werd bevonden”, in Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap, Mechelen, Kluwer, 2012, 71-79.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com