Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Counsel>Christophe Dillen

Equipe

Christophe Dillen

::

Sfeerfoto

Christophe a obtenu un Master en droit à l'Université d'Anvers en 2011. Une partie de sa formation il a suivi à l'Université de Neuchâtel en Suisse. Ensuite, il a obtenu son Master complémentaire en droit fiscal en 2012, également à l'Université d'Anvers.

Depuis 2012, il est inscrit au Barreau d'Anvers et a rejoint le cabinet Dauginet Advocaten. Depuis 2017, il est lié au cabinet Tiberghien.

Il conseille des clients dans des procédures fiscales (les procédures administratives tant que judiciaires) et des procédures pénales fiscales.

Il est un orateur régulier à des séminaires et un auteur de divers articles en matière fiscale. Christophe est un membre de l’International Fiscal Association (IFA).

Christophe Dillen Vcard

Counsel - Anvers

Né à Wilrijk, °1988.

Avocat.

A rejoint le cabinet en 2017.

Secteurs d’activités

Contentieux fiscal

Droit pénal fiscal

Impôt des sociétés

Impôt des personnes physiques

Formation

Certificat Formation spécifique Cassation en matière pénale (2016).

Université d'Anvers (Master complémentaire en droit fiscal, 2012).

Université d'Anvers (Master en droit, 2011).

Langues

Néerlandais, anglais, français.

Autres activités professionnelles

Membre du Barreau d’Anvers.

Membre de l’International Fiscal Association (IFA).

Auteur de divers articles en matière fiscale et orateur régulier à des séminaires.

 • C. DILLEN e.a., Handboek voor Fiscaal Recht 2019/2020, Wolters Kluwer, 2020.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2020, Larcier Business 2020.
 • C. DILLEN, S. GATSOS en V. VERCAUTEREN, “Over een beslagrechter met fiscale ambities”, TFR 2020, afl. 574, 84-87.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, Begrenzing in de tijd van ontsnappingsmogelijkheid geheime commissielonenaanslag is strijdig met gelijkheidsbeginsel, 2019, www.tiberghien.com.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2019, Larcier Business 2019.
 • C. DILLEN e.a., Handboek voor Fiscaal Recht 2018/2019, Wolters Kluwer, 2019.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien juridische opvattingen inmiddels zijn gewijzigd na ruim tijdsverloop?, TFR 2018, afl. 536, 201-207.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “De Panama Papers-slinger slaat volledig door”, Fisc.Act. 2018, afl. 34, 1-5.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2018, Larcier Business 2018.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien een ruim tijdsverloop en gewijzigde juridische opvattingen?”, TFR 2018, afl. 536, 199-207.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Lenen bij de belastingplichtige is lenen bij een vriend?”, www.tiberghien.com, 8 februari 2018.
 • B. CARDOEN en C. DILLEN, “Taxaties via forfaitair bepaald voordeel van woninggebruik: ongrondwettig”, De Specialist, 6 november 2017.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Bewijs van werkelijke beroepskosten in combinatie met forfaitaire grondslagen van aanslag kan aanleiding geven tot een aftrekbaar beroepsverlies”, TFR 2017, afl. 524, 515-521.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2017, Larcier Business 2017.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR 2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, "Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw", in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • C. DILLEN en A. ENGELS, “De sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Cassatie”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 18, 1-2.
 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My Way Liber Amicorum Hans Hertoghs, 2016, 125-152.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • B. CARDOEN en C. DILLEN, "Vlaamse erfbelasting: toepassingsgebied van de fictiebepalingen gevoelig uitgebreid", in L. MAES, H. DE CNIJF en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Mechelen, Wolters 2015-2016, 231-260.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, TFR 2015, afl. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • C. DILLEN, “Door onbezoldigde bedrijfsleider gebruikt onroerend goed niet in de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 9, 5-7.
 • C. DILLEN, “[Successierechten] Sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Beroep”, Fisc.Act. 2014, nr. 7, 8-10.
 • C. DILLEN, “Wat bij liquidatie tijdens de sperperiode?”, Fisc.Act. 2013, nr. 41, 1-2.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “De Circulaire NR. CI.RH.233/629.295 d.d. 1 oktober 2013: een poging tot verduidelijking”, T.Not. 2013, nr. 10, 511-514.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “De Programmawet van 28 juni 2013, schijn bedriegt: de verlaagde roerende voorheffing voor KMO-aandelen en de overgangsregeling voor liquidatieboni”, T.Not. 2013, nr. 9, 475-492.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “Verhuur cliënteel: andermaal simulatie”, T.Not. 2013, nr. 6, 376-382.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “Professioneel afgesloten schuldsaldoverzekering: aftrekbaar als beroepskost of enkel recht op een belastingvermindering?”, TFR 2013, nr. 442, 437-440.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com