Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications
Publicaties

Samenwerkingsakkoorden over fiscale regularisatie zijn in aantocht

maandag, 27 maart 2017
27-03-2017 - Het decreet over de Vlaamse regularisatie is intussen gepubliceerd, en binnenkort gebeurt hetzelfde met de samenwerkingsakkoorden waarin de gewesten en het federale niveau afspreken hoe ze gevallen zullen…
Publicaties

Geldt de Duitse informatieplicht bij overlijden van een Duits rijksinwoner ook steeds voor rekeningen aangehouden bij buitenlandse bijkantoren?

maandag, 06 maart 2017
In de zaak C-522/14 (3) werd het Hof van justitie verzocht om een prejudiciële beslissing te nemen over de uitlegging van de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU) in een geding tussen Sparkasse Allgäu…
Publicaties

Aanpassing 'catch all-bepaling' in belasting niet-inwoners

maandag, 27 februari 2017
Weliswaar werd de zogenaamde 'vangnetbepaling' in de belasting van niet-inwoners onlangs grondig aangepast, onder meer om ze beter in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke bedoeling, maar daarmee zijn niet alle interpretatieproblemen…
Publicaties

Vlabel weigert vrijstelling voor buitenlandse bossen

donderdag, 23 februari 2017
De situatie op het vlak van bossen in het Vlaamse Gewest is anders dan de situatie in andere landen van de EER. Door het Agentschap Natuur en Bos werd geargumenteerd dat het beperken…
Publicaties

Hoop op fiscale hervorming

woensdag, 01 februari 2017
Bij de publicatie van de 35ste editie van het handboek fiscaal recht Tiberghien, hoopt advocaat Koen Morbée dat het nu eindelijk wat wordt met de beloofde hervorming van het Belgisch…
Publicaties

Aandelenopties: nieuwe Vlaamse aangiftemethode

maandag, 23 januari 2017
Ook niet-beursgenoteerde aandelenopties moeten in Vlaanderen voortaan onmiddellijk gewaardeerd en aangegeven worden, in tegenstelling tot het vroegere federale standpunt. (nieuw standpunt nr. 16063).
Publicaties

Inbreng in de gemeenschap en schenking, kan het nog?

maandag, 23 januari 2017
Inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door schenking ervan aan de kinderen, staat op de zwarte lijst als voorbeeld van fiscaal misbruik; maar recent gaf Vlabel…
Publicaties

Klacht BBI-directeur zet wettelijke chaos op scherp

dinsdag, 03 januari 2017
Voorbije regularisatierondes lieten aan de aangever de mogelijkheid om alleen fiscaal niet verjaarde kapitalen te regulariseren. Daardoor bleef er in bepaalde gevallen een strafrechtelijk risico bestaan m.b.t. de fiscaal verjaarde…
Publicaties

Ook Vlaanderen krijgt zijn regularisatie

donderdag, 08 december 2016
Publicaties

Actualiteiten Hof van Justitie. Directe belastingen

dinsdag, 25 oktober 2016
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com