Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications
Publicaties

FBB op Franse dividenden: het lang verwachte arrest van het hof van beroep van Antwerpen sluit zich aan bij cassatierechtspraak (Antwerpen 17 december 2019)

donderdag, 16 januari 2020
Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 is België verplicht om ten aanzien van dividenden van Franse oorsprong een verrekening van een minimaal belastingkrediet toe…
Publicaties

Verkoop van economische eigendom

donderdag, 02 januari 2020
De Vlaamse belastingdienst kreeg een vraag in verband met de overdracht van economische eigendom en de behandeling ervan in de registratiebelasting.
Publicaties

‘DBI-Fondsen zullen nog sterk groeien'

maandag, 23 december 2019
Wat staat er voor 2020 op stapel op het vlak van beleggingsfiscaliteit? En wat leert een terugblik op 2019? Gerd D. Goyvaerts en Dirk Coveliers lichten toe in Investment Officer,…
Publicaties

A BEPS too far?

donderdag, 12 december 2019
Met de wet van 7 april 2019 [1] heeft ook België nu de MLI [2] goedgekeurd. Voor België treedt de MLI daardoor op 1 oktober 2019 in werking. Rekening houdend…
Publicaties

Inbreng in een “TIGV” en erfbelasting

maandag, 02 december 2019
Kent u het “TIGV”? Het gaat niet over een soort trein, maar over een soort gemeenschappelijk vermogen. Wie trouwt zonder huwelijkscontract, creëert automatisch een soort gemeenschappelijk vermogen: alle aanwinsten worden…
Publicaties

'Heffing op sparen' en rechten verworven vóór 2018 : fiscus volgt minister

vrijdag, 29 november 2019
In een circulaire van 25 september 2019 schept de Administratie duidelijkheid over het toepassingsgebied van de 'heffing op het sparen' wat bepaalde 'alternatieve instellingen voor collectieve belegging' (AICB's) betreft :…
Publicaties

Het UBO-register naar Belgisch recht

vrijdag, 29 november 2019
Inleiding In omzetting van de vierde AWW-richtlijn werd op 18 september 2017 de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van…
Publicaties

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen

dinsdag, 19 november 2019
Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen…
Publicaties

Toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst

maandag, 18 november 2019
In Standpunt nr. 19006 dd. 18.03.2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen voor de registratie- en erfbelasting van het opleggen van een last op een schenking die…
Publicaties

Vlaamse regeling van de verzekeringsgift grondwettig verklaard

vrijdag, 15 november 2019
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nummer 34/2019 van 28 februari 2019 de Vlaamse regeling over de verzekeringsgift grondwettelijk verklaard 1. Het beroep van Assuralia werd daarmee afgewezen.
Publicaties

Overdracht van een familiale vennootschap in het kader van een vermogensplanning: welke specifieke vermogensrechtelijke aanspraken heeft de langstlevende echtgenoot nog op de geschonken aandelen na de hervormingen van 1 september 2018?

dinsdag, 05 november 2019
Goed een jaar na de inwerkingtreding van het vernieuwde erfrecht en het vernieuwde huwelijksvermogensrecht, krijgen we een steeds beter beeld op de impact van deze hervormingen op de civielrechtelijke praktijk…
Publicaties

Private client law in Belgium: overzicht

maandag, 28 oktober 2019
‘Practical Law’ is de referentie bij uitstek wat betreft VK, VS en internationale juridische knowhow. Tiberghien (Mr. Gerd D. Goyvaerts) werd gevraagd om het Belgische hoofdstuk Q&A van de Private…
Publicaties

Anders omgaan met scheidingsconflicten

woensdag, 16 oktober 2019
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van deNaar aanleiding van het tienjarig bestaan van deFaculteit Rechten van de Universiteit Hasselt organiseerdede eenheid Contracten-, personen-, familie- enfamiliaal vermogensrecht van de OnderzoeksgroepOverheid…
Publicaties

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen

dinsdag, 24 september 2019
Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse belastingdienst vindt men 64 beslissingen…
Publicaties

Commentaar voorafgaande beslissing nr. 18040 van de Vlaamse Belastingadministratie

donderdag, 13 juni 2019
Op 5 september 2018 heeft de Vlaamse Belastingadministratie zich uitgesproken over de voorgelegde feiten en voorgenomen handelingen van partijen. De administratie oordeelt dat de vraagstelling naar de toepassing van artikel 2.7.1,.0.7 VCF…
Publicaties

Is het abattement voor gehandicapte personen wel een voetvrijstelling?

donderdag, 13 juni 2019
Aan het hof van beroep te Gent werd de vraag voorgelegd hoe het abattement voor gehandicapte personen berekend moet worden: is dit een voetvrijstelling, of mag afgetrokken worden van de…
Publicaties

Fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

woensdag, 12 juni 2019
Beknopte vergelijking tussen de door de gewesten aangenomen maatregelen Op 13 december 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie aangenomen ter aanpassing aan het nieuwe erfrecht van zijn Wetboek der registratierechten en…
Publicaties

Het wettelijk recht van terugkeer

dinsdag, 14 mei 2019
Het gebeurt meer en meer dat ouders hun kinderen helpen om zich te ‘installeren’. Ze gaan samenleven, of gewoon alleen wonen, en willen een huis kopen.Om hen daarbij te helpen,…
Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (4): Inbreng om niet = schenking

donderdag, 02 mei 2019
Door artikel 11 van het decreet van 21 december 2018 worden in een bepaling van de Vlaamse codex fisaliteit de woorden “inclusief inbrengen of niet” ingevoegd. Op het eerste gezicht…
Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (3): kapitaalbehoud bij familiale vennootschappen

dinsdag, 30 april 2019
In een vorige bijdrage hadden wij al het over de familiale vennootschappen, en meer bepaald de vervanging van het aandelenbezit door stemrecht wat betreft de participatievoorwaarde1.Het decreet van 21 december…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com