Advocaten / Avocats / Lawyers

People

Rik Smet

::

Sfeerfoto

Rik graduated as Master of Laws (UGent) and obtained a Master after Master in Tax Law (University of Antwerp). After two years of practical experience, Rik worked on a proposal to reform personal income tax on behalf of the Minister of Finance. He then became an assistant at the University of Antwerp and worked on a doctoral thesis entitled "Tax Treaty Making in Federations", which he successfully defended in 2020. In addition, he is the author of several publications in tax law in the broad sense.

 

After an academic career of 6 years in total, he joined the Tiberghien office in 2020, where he mainly focuses on European and international tax law cases.

 
 

Rik Smet Vcard

Senior Associate - Brussels

Born in Sint-Niklaas, °1986.
Lawyer.
Joined the firm in 2020.

Practice Areas

International and European taxation

Corporate income tax

Tax law (general principles)

Double tax conventions

Multi-layeredness in taxation

Customs

Education

University of Antwerp (Doctor of Laws, 2020).

Continued Education Customs & Excise duties (2020).

University of Antwerp (LLM in Tax Law, 2013).

Ghent University (Master of Laws, 2011).

Languages

Dutch, French, English.

Other professional activities

Member of the Brussels Bar.

Guest lecturer at University of Antwerp.

Member of board of directors Antwerp Tax Academy.

Author of numerous publications and lecturer on tax law.

Editorial board member Fiscoloog Internationaal.

 
 

Monographs

 • Rik Smet, Treaty-Making in Federations. Democratic legitimacy Tried and Tested in Matters of Taxation, Cambridge, Intersentia Cambridge, 2021, xxvi + 304 p. 

Doctoral Thesis

 • Rik Smet, Tax Treaty Making in Federations. Division of Tax Treaty Making Competence and Power Between Different Levels of Government, juni 2020, 495p. (promotoren: prof. dr. Bruno Peeters en prof. dr. Anne Van De Vijver) 

Articles in journals

 • G. Vanden Abeele, R. Smet, ‘Meerwaarden en roerend inkomen : wat onder nieuw DBV met Nederland’, Fiscoloog Internationaal editie 479, pag 1, 31 oktober 2023

 • SMET, R., “Pijler 2 of minimumbelasting voor multinationals : EU-Richtlijn gepubliceerd“, Fiscoloog Internationaal, 2022, afl. 469 , p. 1-5.
 • SMET, R., « Nieuw DBV met Frankrijk: de overige aandachtspunten”, Fiscoloog Internationaal, 2022, afl. 463, p. 3-6.
 • SMET, R., “'Pilier 2' ou impôt minimal pour les multinationales : la directive publiée”, Fiscologue Internationale, 2022, afl. 468, p. 1-5.
 • SMET, R., « Nouvelle CPDI avec la France : les autres questions importantes », Fiscologue International, 2022, afl. 462, p. 3-6.
 • SMET, R. en HUYZENTRUYT, J., “CDPI belgo-néerlandaise: à partir de quand l’IM est-il opposable ?”, Fiscologue International 2021, afl. 456, p. 1-5.
 • SMET, R. en HUYZENTRUYT, J., “DBV België-Nederland: MLI van toepassing, maar vanaf wanneer terugbetaalbaar?”, Fiscoloog Internationaal 2021, afl. 457, p. 1-5.
 • Rik Smet and Bernard Peeters, ‘Nouvelle CPDI belgo-française : quoi de neuf ?’, Fiscologue 2021, issue 1726, p. 1-7.
 • Rik Smet and Bernard Peeters, ‘Nieuw Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag: wat wijzigt er?’, Fiscoloog 1726, p. 1-7.
 • Rik Smet, ‘Fiscale verdragsbevoegdheden in federale staten. Hoe zouden ze verdeeld moeten worden en hoe zijn ze verdeeld in België?’, TBP 2021, issue 10, p. 596-615.
 • Rik Smet, ‘Modifications conventionnelles : l’accord des Régions pas toujours requis’, Fiscologue Internationale issue 453, p 1-3.
 • Rik Smet, ‘Verdragswijzigingen zullen (hopelijk) sneller in werking kunnen treden’, Fiscoloog Internationaal, issue 454, p. 1-3.
 • Rik Smet, ‘Formele aspecten van en de technieken achter (de flexibiliteit va) het ‘Multilateraal Instrument’. Toelichting en bedenkingen bij een juridisch-technische spitstechnologie’, TFR 2021, issue 593, p. 4-24.
 • Rik Smet, ‘Légitimité et efficacité de la Cour constitutionnelle et la préservation des effets des dispositions fiscales annulées. Quelques considérations critiques d’un point de vue philosophique et juridique’, RGCF 2021, issue 1/2 , p. 5-23.
 • Rik Smet, ‘Les compétences en matière de conventions fiscales dans les Etats fédéraux. Comment devraient-elles réparties et comment sont-elles réparties en Belgique?’, RFRL 2020, issue 3, p. 231-247.
 • Rik Smet, ‘Met oog voor symmetrie stelt het Hof van Justitie een (logische) grens aan de definitieve verliezen doctrine’, SEW 2020, issue 10, p. 576-579.
 • Rik Smet, ‘Legitimiteit en effectiviteit van het Grondwettelijk Hof en het behoud van de gevolgen van vernietigde fiscale bepalingen. Enkele kritische bedenkingen vanuit rechtsfilosofisch en juridisch perspectief’, TFR 2020, issue 582, p. 410-426.
 • Rik Smet, ‘Belgische beurstaks is EU-conform: enkele bedenkingen bij een niet onverwacht en op eerste zicht weinig ophefmakend arrest’, SEW 2020, issue 7/8, p. 458-562.
 • Rik Smet, ‘Wat als … een instemmingswet zou worden vernietigd? Hoe een Keniaans arrest wijst op een onvermoed risico voor Belgische DBV’, TFR 2019, issue 568, p. 798-807.
 • Rik Smet, ‘Hoe ononderbroken moet een ‘bestaande’ maatregel zijn? Hof van Justitie geeft enkele richtlijnen, maar verschaft het ook duidelijkheid?’, SEW 2019, issue 7/8, p. 362-366.
 • VAN DE VIJVER, A., VAN ZIMMEREN, E. en Rik Smet, ‘Belgische innovatieaftrek: een kritische beoordeling vanuit het perspectief van het intellectueel eigendomsrecht’, TFR 2018, issue 551, p.987-1008.
 • Rik Smet en RIVIERE, I., ‘Verschillende berekening belastbare inkomsten uit Belgisch vs. In buitenland gelegen vastgoed schendt vrij verkeer van kapitaal’, noot onder HvJ 12 april 2018, nr. C-110/17, SEW 2018, issue 11, p. 461-465.
 • Bruno Peeters and Rik Smet, ‘De techniek en (budgettaire) gevolgen van de verschillende fiscale beleidsinstrumenten in de meergelaagde Belgische personenbelasting’, AFT 2016, issue 6-7, p. 5-17.
 • Rik Smet, ‘Fiscale aandachtspunten voor de intra-familiale zorgverlening of mantelzorg’, AFT 2016, issue 3, p. 5-27.
 • Bruno Peeters and Rik Smet, ‘De fiscale discussie in België - Wat drijft de Belgische fiscale wetgever?’, Weekblad Fiscaal Recht 2016, issue 2, p. 3-8 . (NL)
 • Bruno Peeters and Rik Smet, ‘De Vlaamse registratie- en erfbelasting: overzicht van de ontwikkelingen sinds 1 januari 2015’, AFT 2015, issue 12, p. 4-51.
 • Bruno Peeters, Nicole Plets and Rik Smet, ‘Zin en onzin van een decretale verankering van de gewestelijke opcentiemen in de personenbelasting’, AFT 2015, issue 10, p. 4-12.
 • Rik Smet, ‘De fiscale gevolgen van de gerechtelijke reorganisatie’, TFR 2015, issue 480, p. 337-351.
 • Rik Smet, ‘Overzicht van alle federale en gewestelijke belastingverminderingen en –kredieten’, Act. 2015, nr. 31, p. 7-9.
 • Rik Smet, ‘Over belastingverminderingen in de vorm van een krediet en enkele andere terminologische verduidelijkingen’, Act. 2015, nr. 26, p. 5-9.
 • Rik Smet, ‘De nieuwe structuur van de personenbelasting sinds de zesde staatshervorming’, Act. 2015, nr. 13, p. 4-8.
 • Rik Smet ‘Fiscus verwerpt kosten van privématig aangewende onroerende goederen’, Fiscale wenken, nr. 2014/03. 

Books and chapters in books 

 • SMET, R., “Hoe dynamisch is de statische verdragstekst? Over dubbelbelastingverdragen als levende bomen en ander gewapend beton.” In X (eds) Liber Amicorum Bernard Peeters, Knops Publishing, 2022, p. 772-785.
 • Anne Van de Vijver, Rik Smet and Bruno Peeters, ‘Fiscale ‘rulings’ als verboden staatssteun: een proeve van ‘contentanalyse’’ in Jan Blockx and Gert Straetmans (eds), Eerlijke en Vrije Mededinging: Wijsheid is Maat, Intersentia, Antwerpen, 2021, p. 53-70.
 • J J Couturier, Bruno Peeters and Rik Smet, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 26e, 2021, 1526 p.
 • J J Couturier, Bruno Peeters, m.m.v. Sylvie De Raedt and Rik Smet, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 25e, 2020, 1496p.
 • J J Couturier, Bruno Peeters, m.m.v. DE RAEDT, S. and Rik Smet, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen – deel I, Antwerpen, Maklu, 25e, 2020, 847p.
 • J J Couturier, Bruno Peeters, m.m.v. DE RAEDT, S. and Rik Smet, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen – deel II, Antwerpen, Maklu, 25e, 2020, 648p.
 • Anne Van de Vijver and Rik Smet, ‘Fiscaal misbruik: triangulatie van de doelstellingen van de wetgever’, in Anne Van de Vijver and Rik Smet (eds.), Misbruik binnen de onderneming. Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en insolventierechtelijk perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 95-146.
 • Anne Van de Vijver and Rik Smet (eds.), Misbruik binnen de onderneming. Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en insolventierechtelijk perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2018, 192p.
 • Bruno Peeters and Rik Smet, ‘Fiscale aspecten van de beëindiging van het recht van erfpacht en van opstal’ in Nicolas Carette (ed), Erfpacht en Opstal, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 359-407.
 • Bruno Peeters and Rik Smet, ‘De Vlaamse erf- en registratiebelastingen: over bevoegdheidsverdelingen, misbruiken en sanctionering. Maakt het uit wie de dienst vervult?’, in Walter Pintens (ed.), Patrimonium 2016, Brugge, die Keure, p. 295-321.
 • Rik Smet, ‘Onroerende voorheffing’, in HENDRICKX, C. (ed) Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2014-2017, Antwerpen, Intersentia, 2020, p. 491-537.
 • Rik Smet, ‘Roerende voorheffing’, in HENDRICKX, C. (ed) Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2014-2017, Antwerpen, Intersentia, 2020, p. 538-565.
 • Rik Smet, ‘bedrijfsvoorheffing’, in HENDRICKX, C. (ed) Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2014-2017, Antwerpen, Intersentia, 2020, p. 566-581.
 • Rik Smet, ‘Onroerende inkomsten’, in HENDRICKX, C. (ed) Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2014-2017, Antwerpen, Intersentia, 2020, p. 134-153.
 • Rik Smet, ‘Roerende inkomsten’, in HENDRICKX, C. (ed) Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2014-2017, Antwerpen, Intersentia, 2020, p. 154-187. 

Studies and reports

Annotations

 • Rik Smet, ‘Europease rechtspraak in kort bestek – HvJ 26 februari 2019, C-135/17, RW 2020-2021, nr. 15, p. 598-600.
 • Rik Smet, ‘Europese rechtspraak in kort bestek – HvJ 27 februari 2020, C-405/18, RW 2019-2020, nr. 41, p. 1635-1637.
 • Rik Smet, ‘Europese rechtspraak in kort bestek – HvJ 30 januari 2020, C-725/18’, RW 2019-2020, nr. 41, p. 1637-1639.
 • Rik Smet, ‘Holdings al snel ‘actief’ voor btw-doeleinden en invoering btw op onroerende verhuur: een-tweetje tussen HvJ en Belgische wetgever’, noot onder HvJ 5 juli 2018 nr. C-320/17 en HvJ 17 oktober 2018, nr. 249/17, SEW 2019, issue 2, p. 102-105.
 • Rik Smet and Ines Rivière, ‘Europese rechtspraak in kort bestek – HvJ 12 april 2018, C-110/17’, RW 2018-19, issue 8, p. 314-315.
 • Rik Smet and Ines Rivière, ‘Vergelijke wie vergelijke kan … Interesten uit Nederlands bouwdepot niet belastbaar dankzij schuldvergelijking’, noot onder Antwerpen 6 juni 2017, TFR 2018, issue 534, p. 104-107.
 • Rik Smet, ‘Belgische vrijstelling voor interesten uit spaardeposito’s schendt vrijheid van dienstverrichting (bis)’, noot onder HvJ 8 juni 2017, C-580/15 Van der Weegen, SEW 2017, issue 10, p. 432-433.
 • Rik Smet, ‘Europese rechtspraak in kort bestek - HvJ 8 juni 2017, C-580/15’, RW 2017-18, nr. 8, p. 318-319.
 • Rik Smet, ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg, behalve als iedereen ze vergeet. Fiscale schulden tijdens WCO procedure zijn geen boedelschulden, zegt het Grondwettelijk Hof’, noot onder GwH 47/2017 dd. 27 april 2017, TFR 2017, issue 525, p. 851-856.
 • Rik Smet, ‘Recurrente (afschrijvings)verliezen uit verhuur appartementen in het buitenland zijn compenseerbaar met (Belgische) beroepsinkomsten’ Noot onder Rb Brussel 30 januari 2017, TFR 2017, issue 526, p. 613-616.
 • Rik Smet, ‘Door curator gerealiseerde meerwaarde is belastbaar als stopzettingsmeerwaarde. Faillissement leidt niet tot desaffectatie’, TFR 2017, issue 513, p. 32-35, noot onder Gent 24 mei 2016.
 • Rik Smet, ‘Over verschoonbaarheid en na de faillietverklaring ‘ontstane’ schulden’, TFR 2017, issue 513, p. 36-40, noot onder Gent 31 mei 2016.

 Book reviews 

 • Recensie ‘AFSCHRIFT, T., Fiscaal misbruik, Gent, Larcier, 2013’, Rechtskundig weekblad 2014-15, issue 17, p. 680.
 • Recensie ‘VANDEBERGH, H. (ed.) Btw-handleiding voor advocaten, Gent, Larcier, 2014’, Rechtskundig weekblad 2014-15, issue 15, 600.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com