Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Partner>Christophe Dillen

People

Christophe Dillen

::

Sfeerfoto

Christophe obtained his law degree at the University of Antwerp in 2011, during which time he also studied at the University of Neuchâtel in Switzerland. In 2012, he graduated as a Master in Tax Law at the University of Antwerp.

Christophe has been a member of the Antwerp Bar since 2012, at which time he joined Dauginet Advocaten. Since July 1, 2017 Christophe joined Tiberghien. In January 2023, Christophe was named Partner.

He assists clients in tax procedures (administrative as well as judicial procedures) and criminal tax cases.

He regularly speaks at seminars and has published various articles in tax law reviews. Christophe is a member of the International Fiscal Association (IFA).

Christophe Dillen Vcard

Partner - Antwerp

Born in Wilrijk, °1988.

Lawyer.

Joined the firm in 2017.

Partner since 2023.

Practice Areas

Tax litigation

Criminal tax law

Corporate income tax 

Personal income tax

Education

Certificate of Specific formation Supreme Court proceedings in criminal matters (2016).

University of Antwerp (Master in Tax Law, 2012).

University of Antwerp (Master in Law, 2011).

Languages

Dutch, English, French.

Other professional activities

Member of the Antwerp Bar.

Member of the International Fiscal Association (IFA).

Author of various articles on tax issues and regular speaker at seminars.

 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Opgelet voor een algemene toepassing van de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 2° iuncto §3 WIB92”, in K. MORBEE en K. VAN DUYSSE, Liber amicorum Bernard Peeters, Herentals, KnopsPublishing, 2022, 989.
 • C. DILLEN e.a., Handboek voor Fiscaal Recht 2021/2022, Wolters Kluwer, 2022.
 • C. DILLEN, V. VERCAUTEREN en T. ANIL, “UPDATE: Marokko geeft uitstel voor CRS-uitwisseling, fiscus onderzoekt gretig Turkse bankinformatie”, 2022, www.tiberghien.com.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2022, Larcier Business 2022.
 • C. DILLEN en G. D. GOYVAERTS, « L'Autorité de protection des données fait descendre le fisc de sa tour d'ivoire », Fisc.Act. 2021, afl. 32, 1-5.
 • C. DILLEN, V. VERCAUTEREN en T. ANIL, “De klok tikt: Marokko en Turkije delen (weldra) gegevens met België”, 2021, www.tiberghien.com.
 • C. DILLEN en G. D. GOYVAERTS, “De Gegevensbeschermingsautoriteit haalt de fiscus uit zijn ivoren toren”, Fisc.Act. 2021, nr. 30, 5-8.
 • C. DILLEN, V. VERCAUTEREN en T. ANIL, “Hoe kan een belastingplichtige het bewijs leveren dat hij geen fiscaal inwoner (meer) is in België?” Acc.Fic. 2021, nr. 29, www.taxwin.be.
 • C. DILLEN e.a., Handboek voor Fiscaal Recht 2020/2021, Wolters Kluwer, 2021.
 • C. DILLEN e.a., Inkomstenbelastingen 2014-2017, Intersentia 2020, 842.
 • C. DILLEN, E. VAN GOIDSENHOVEN en V. VERCAUTEREN, Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve, 2020, www.tiberghien.com.
 • C. DILLEN e.a., Handboek voor Fiscaal Recht 2019/2020, Wolters Kluwer, 2020.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2020, Larcier Business 2020.
 • C. DILLEN, S. GATSOS en V. VERCAUTEREN, “Over een beslagrechter met fiscale ambities”, TFR 2020, afl. 574, 84-87.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, Begrenzing in de tijd van ontsnappingsmogelijkheid geheime commissielonenaanslag is strijdig met gelijkheidsbeginsel, 2019, www.tiberghien.com.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2019, Larcier Business 2019.
 • C. DILLEN e.a., Handboek voor Fiscaal Recht 2018/2019, Wolters Kluwer, 2019.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien juridische opvattingen inmiddels zijn gewijzigd na ruim tijdsverloop?, TFR 2018, afl. 536, 201-207.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “De Panama Papers-slinger slaat volledig door”, Fisc.Act. 2018, afl. 34, 1-5.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2018, Larcier Business 2018.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien een ruim tijdsverloop en gewijzigde juridische opvattingen?”, TFR 2018, afl. 536, 199-207.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Lenen bij de belastingplichtige is lenen bij een vriend?”, www.tiberghien.com, 8 februari 2018.
 • C. DILLEN en B. CARDOEN, “Taxaties via forfaitair bepaald voordeel van woninggebruik: ongrondwettig”, De Specialist, 6 november 2017.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Bewijs van werkelijke beroepskosten in combinatie met forfaitaire grondslagen van aanslag kan aanleiding geven tot een aftrekbaar beroepsverlies”, TFR 2017, afl. 524, 515-521.
 • C. DILLEN e.a., Belastingalmanak 2017, Larcier Business 2017.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, "Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw", in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • C. DILLEN en A. ENGELS, “De sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Cassatie”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 18, 1-2.
 • DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My Way Liber Amicorum Hans Hertoghs, 2016, 125-152.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • C. DILLEN en B. CARDOEN, "Vlaamse erfbelasting: toepassingsgebied van de fictiebepalingen gevoelig uitgebreid", in L. MAES, H. DE CNIJF en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Mechelen, Wolters 2015-2016, 231-260.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, TFR 2015, afl. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • C. DILLEN, “Door onbezoldigde bedrijfsleider gebruikt onroerend goed niet in de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 9, 5-7.
 • C. DILLEN, “[Successierechten] Sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Beroep”, Fisc.Act. 2014, nr. 7, 8-10.
 • C. DILLEN, “Wat bij liquidatie tijdens de sperperiode?”, Fisc.Act. 2013, nr. 41, 1-2.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “De Circulaire NR. CI.RH.233/629.295 d.d. 1 oktober 2013: een poging tot verduidelijking”, T.Not. 2013, nr. 10, 511-514.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “De Programmawet van 28 juni 2013, schijn bedriegt: de verlaagde roerende voorheffing voor KMO-aandelen en de overgangsregeling voor liquidatieboni”, T.Not. 2013, nr. 9, 475-492.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “Verhuur cliënteel: andermaal simulatie”, T.Not. 2013, nr. 6, 376-382.
 • C. DILLEN en P. HAAGDORENS, “Professioneel afgesloten schuldsaldoverzekering: aftrekbaar als beroepskost of enkel recht op een belastingvermindering?”, TFR 2013, nr. 442, 437-440.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com