Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Auteursrechten: Uitsluiting van softwareontwikkelaars is redelijk verantwoord volgens het Grondwettelijk Hof

vrijdag, 17 mei 2024
Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het uitsluiten van computerprogramma’s van de fiscale regeling voor auteursrechten redelijk verantwoord is [1].  
Nieuws

Wijzigingen aan investeringsaftrek vanaf januari 2025

maandag, 06 mei 2024
Middels de recente goedkeuring van het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen wordt de bestaande regeling met betrekking tot de investeringsaftrek, belastingkrediet voor O&O, alsook de innovatieaftrek gewijzigd. In de huidige…
Nieuws

Huurder, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter? Waak over uw kostenaftrek!

dinsdag, 30 april 2024
Huurders en houders van zakelijke gebruiksrechten moeten in bepaalde gevallen vanaf aanslagjaar 2024 een bijlage 270 MLH voegen bij hun belastingaangifte om te vermijden dat zij de betaalde of toegekende…
Nieuws

NEWSFLASH: Uitbreiding van de “guilty plea” met grotere rol voor slachtoffer en dus ook fiscus

maandag, 22 april 2024
De wetgever probeert de vergeten procedure van de voorafgaande erkenning van schuld (de “VES”-procedure, ook wel “guilty plea” genoemd) nieuw leven in te blazen. Door de omslachtige procedure aan te…
Nieuws

NEWSFLASH: Nieuwe regels voor de verjaring van de strafvordering van belang in fiscale strafzaken

donderdag, 18 april 2024
Met de wet strafprocesrecht I heeft de Belgische wetgever een nieuw kader voor de verjaring van de strafvordering geïntroduceerd. Er wordt gekozen voor een rechtlijnig systeem, waarbij een eenvoudige basistermijn…
Nieuws

Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

maandag, 15 april 2024
Met ingang van 1 januari 2024 is de nieuwe permanente regeling voor toepassing van het verlaagd btw-tarief van afbraak en heropbouw in werking getreden. Deze nieuwe regeling werd vanuit de…
Nieuws

2024 Transfer pricing audit wave

donderdag, 11 april 2024
De Belgische belastingdienst is onlangs begonnen met de 2024 transfer pricing audit wave, te beginnen met een vragenlijst en een vergadering voorafgaand aan de audit.  
Nieuws

Nieuwe regels btw-aftrek gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen: nieuw uitstel rapporteringsverplichtingen

dinsdag, 09 april 2024
  Zoals eerder aangegeven gelden in hoofde van gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen nieuwe specifieke rapporteringsverplichtingen. Op jaarlijkse basis moet gedetailleerde info worden doorgegeven aan de btw-administratie over de bepaling van…
Nieuws

De niet-aflevering van het tax shelter-attest: een fiscaal betreurenswaardige eindgeneriek

woensdag, 03 april 2024
Uit een recent gepubliceerd vonnis blijkt dat de Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge (21/1955/A – 22 mei 2023) oordeelt dat de kosten die gepaard gaan met een tax shelter-investering, in hoofde…
Nieuws

Nieuwe Tiberghien Podcast: Elektrificatie van het wagenpark

vrijdag, 29 maart 2024
De elektrificatie van het wagenpark van ondernemingen in België staat hoog op de agenda. Deze belangrijke transformatie naar een milieuvriendelijker wagenpark, vergt goede inzichten in het complexe fiscale landschap om…
Nieuws

Handig stappenplan voor btw-aftrek door gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen

donderdag, 21 maart 2024
Btw-belastingplichtigen die naast hun btw-belaste activiteiten ook btw-vrijgestelde activiteiten verrichten (zoals medische, financiële of onroerende handelingen), kunnen geen volledig recht op btw-aftrek uitoefenen. Zij hebben de keuze om het recht…
Nieuws

Nieuwe regels onder de kaaimantaks 2.1 kunnen leiden tot nevenwerkingen en acute hoofdpijn voor de (passieve) belegger

donderdag, 21 maart 2024
Er raast een spook door het land: het spook van de kaaimantaks 2.1. De Wet van 22 december 2023 hervormde de regels inzake de kaaimantaks op een aantal essentiële punten.…
Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid: nieuw keuzestelsel zorgt voor rechtszekerheid

woensdag, 20 maart 2024
In een arrest van 8 februari 2024 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het niet onredelijk is dat de ondernemingen waarin de omvang van het werk van de ploegen dezelfde is…
Nieuws

De UK-voorjaarsbegroting 2024: Vervanging van de "non-dom" belastingstatus (“Residents Non-Domiciled" - RND) door een nieuwe vierjarige regeling voor buitenlandse inkomsten en winsten (“foreign income and gains” – FIG) vanaf 6 april 2025

vrijdag, 15 maart 2024
Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft recent belangrijke belastinghervormingen aangekondigd in zijn voorjaarsbegroting voor 2024. De voorgestelde wijzigingen zijn relevant voor natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen maar er…
Nieuws

Controles BV-vrijstellingen en nieuwe verlengde onderzoekstermijn voor 2024

dinsdag, 05 maart 2024
Ook in 2024 zal de fiscus opnieuw controles uitvoeren op de toepassing van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Sinds 8 januari 2024 beschikt de fiscus daarbij in bepaalde gevallen…
Nieuws

​​Regels inzake verdeling heffingsbevoegdheid bij immigratie en emigratie van natuurlijke personen onder het nieuw Belgisch – Nederlands Dubbelbelastingverdrag: belangrijkste wijzigingen ​

maandag, 04 maart 2024
​​In een eerder artikel in deze reeks bespraken wij reeds de voorziene wijzigingen op het vlak van de roerende inkomsten. Waar de wijzigingen op het eerste gezicht relatief beperkt bleken,…
Nieuws

(Aandeelhouders van) vennootschapsgroepen: opgelet voor nieuwe CFC- en kaaimantaksregels

vrijdag, 01 maart 2024
De Belgische wetgever heeft op 22 december 2023 twee fiscale regimes significant aangepast: (i) de CFC-regels van toepassing op belastingplichtigen onderworpen aan vennootschapsbelasting (“Controlled Foreign Corporations”) en (ii) de kaaimantaksregels…
Nieuws

Vernietiging DAC6: Vier nieuwe arresten van het Grondwettelijk Hof inzake de vernietiging van de federale en regionale omzetting van de DAC6 -richtlijn.

woensdag, 28 februari 2024
In 4 arresten van 14 januari 2024 heeft het Grondwettelijk Hof verschillende aspecten van zowel de federale als de regionale omzetting van de DAC6 richtlijn vernietigd (arrest nr. 1/2024, nr.…
Nieuws

Vraag tijdig uw proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan!

maandag, 26 februari 2024
Heeft uw onroerend goed een bepaalde periode leeggestaan en geen inkomsten opgebracht, kan u verzoeken om de onroerende voorheffing proportioneel te verminderen in verhouding tot het aantal maanden dat de…
Nieuws

Inkomsten uit staking, harvesting en liquidity rewards van crypto zijn aan te geven volgens Dienst voorafgaande beslissingen.

vrijdag, 23 februari 2024
Cryptomunten die gebruikt worden bij een proof-of-stake blockchain hebben onder andere als voordeel dat een belegger er een bijkomend rendement op kan halen door de munten te staken. Maar hoe…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com