Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Inkomsten van werknemers onder het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk – it’s all in the details

dinsdag, 25 januari 2022
Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk brengt enkele wijzigingen met zich mee. Zo wijzigen ook de regels die van toepassing zijn op de inkomsten die een werknemer ontvangt uit…
Nieuws

Nieuwjaarsbrief btw: Ziet u door de bomen het bos nog?

woensdag, 12 januari 2022
Een poging tot overzicht van de recente wijzigingen op vlak van btw Nu 2021 voorbij is, wensen we de aandacht te vestigen op een hele reeks btw-wijzigingen die dit jaar…
Nieuws

Het nieuwe Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag en de meerwaardebelasting op aandelen in een Frans-Belgische context

dinsdag, 11 januari 2022
Onder het oude Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag (“DBV”) van 1964, behoorde de heffingsbevoegdheid inzake meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een Belgisch fiscaal inwoner (natuurlijke persoon of vennootschap) in principe exclusief aan België…
Nieuws

UPDATE - VVPRbis: “the rules of the game change as you play”

woensdag, 22 december 2021
UPDATE 14/01/2022: De wijzigingen inzake het VVPRbis-regime werden intussen op 13 januari ll. in de plenaire vergadering van de Kamer aangenomen. Onder meer het aanvangstijdstip voor de wachttermijn wijzigt op basis…
Nieuws

De « V.I.E. » in het nieuw Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag

woensdag, 15 december 2021
Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België, dat enkele jaren geleden werd aangekondigd, is eindelijk gesloten. Onder de vele veranderingen die dit nieuwe verdrag met zich meebrengt, is er één…
Nieuws

JTER: Publicatie van het aangifteformulier - Formulier voor erkenning aansprakelijke vertegenwoordiger

donderdag, 09 december 2021
Voor de financiële instellingen nadert de aangifte- en betalingstermijn van de JTER m.b.t. de eerste referentieperiode eindigend per 30 september 2021 zeer snel. De deadline is, zoals geweten, 20 december…
Nieuws

Nieuwe Una Via: kan de fiscus steeds voor de strafrechter verschijnen om de betaling van de belastingen te bekomen?

donderdag, 09 december 2021
Algemeen: de zelfstandige vordering van de fiscale administratie in een strafzaak
Nieuws

Hof van Cassatie duidelijk: Geen retroactieve werking voor “misbruik bazooka”

woensdag, 08 december 2021
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 25 november 2021 de Bijzondere Belastinginspectie teruggefloten door de retroactieve werking van de fiscale antimisbruikbepaling cf. artikel 344, §1 WIB92 definitief…
Nieuws

VLABEL weigert aftrek van een regularisatieheffing als passief in de aangifte nalatenschap – (on)terecht?

dinsdag, 07 december 2021
De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft in het standpunt nr. 21055 dd. 13 september 2021, zoals gepubliceerd dd. 1 oktober 2021, een aangepaste visie gepubliceerd inzake de aftrekbaarheid van een regularisatieheffing…
Nieuws

Belastingheffing op Franse dividenden ontvangen door een Belgische inwoner aandeelhouder (natuurlijke en rechtspersoon) onder het nieuwe Frans-Belgische verdrag

dinsdag, 07 december 2021
Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België is onlangs ondertekend en de inwerkingtreding is voorzien op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving dat de vereiste formaliteiten zijn vervuld. …
Nieuws

Tijdelijk uitstel van de betaal- en bezwaartermijn voor aanslagen in de personenbelasting

dinsdag, 07 december 2021
De FOD Financiën heeft op 3 december 2021 aangekondigd dat de betaling- en bezwaartermijn met één maand worden verlengd voor alle aanslagbiljetten in de personenbelasting met datum tussen 15 oktober…
Nieuws

België binnenkort een fiscale cryptowoestijn?

vrijdag, 03 december 2021
In deze crypto monthly komen wij terug op de problematiek die werd beschreven in onze vorige editie, meer bepaald het feit dat er sprake moet zijn van een ‘voorafgaand karakter’…
Nieuws

Vastgoed in het buitenland? Vergeet niet aan te geven voor het einde van het jaar!

woensdag, 01 december 2021
Na meerdere veroordelingen door het Hof van Justitie heeft België begin 2021 besloten om het fiscaal regime dat van toepassing is op buitenlandse onroerende inkomsten uit hoofde van Belgische inwoners…
Nieuws

Vaste inrichtingen en het multilateraal instrument

dinsdag, 30 november 2021
Onlangs hebben België en Frankrijk een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing ondertekend. Dit verdrag, waarover jaren is onderhandeld en waarop jaren is gewacht, brengt belangrijke veranderingen ten opzichte…
Nieuws

Het nieuwe Frans-Belgisch verdrag geeft de Kaaimantaks vrij spel

woensdag, 24 november 2021
De toepassing van de Kaaimantaks in een Frans-Belgische context heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van verschillende bijdragen, met name aangaande de translucide SCI en de zogenaamde sociétés civiles portefeuilles (“SCP”).
Nieuws

Circulaire verduidelijkt berekening 1/3-norm in het kader van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid

vrijdag, 19 november 2021
In een vorige nieuwsbrief hadden wij het reeds over de gecoördineerde controleactie die lopende is met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid. Eén van de…
Nieuws

BTW: Nieuw wetsontwerp neemt o.a. btw-regime van aparthotels op de schop

maandag, 15 november 2021
Op 26 oktober 2021 diende de regering een wetsontwerp in waarin o.a. een aanpassing wordt voorgesteld aan de uitzondering op de btw-vrijstelling voor het verschaffen van gemeubeld logies. Deze aanpassing…
Nieuws

Veranderingen in het vooruitzicht voor de Belgische eigenaars natuurlijke personen van woningen in Frankrijk die niet verhuurd worden?

maandag, 15 november 2021
Tot op heden en tot de inwerkingtreding van het nieuwe Frans-Belgisch verdrag, zijn inkomsten van (tweede) woningen in Frankrijk aangehouden door Belgische inwoners natuurlijke personen exclusief belastbaar in Frankrijk en…
Nieuws

Ook boete wegens niet-aangifte juridische constructie is ongrondwettig

woensdag, 10 november 2021
Het Grondwettelijk Hof heeft onlangs opnieuw geoordeeld dat een fiscale administratieve geldboete in strijd is met de Grondwet, omdat de fiscale rechter niet de bevoegdheid heeft om uitstel van de…
Nieuws

Breaking News: het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk werd gisteren ondertekend

woensdag, 10 november 2021
Gisteren hebben België en Frankrijk een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend aangaande belastingen naar het inkomen en het vermogen. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de tekst is…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com