Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Fiscale controleactie vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten gevolge van COVID-19-pandemie: een gewaarschuwd(e) man/vrouw/x telt voor twee

woensdag, 13 april 2022
In één van onze vorige nieuwsbrieven hadden wij het reeds over de controleacties die plaatsvinden met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid. Specifiek voor 2022 maakt…
Nieuws

Opgelet voor Vlaamse erfbelasting wanneer u uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung verkrijgt

woensdag, 06 april 2022
Op 5 april 2022 heeft het Hof van Beroep te Gent geoordeeld dat de begunstigden van een Liechtensteinse Stiftung (“stichting”) erfbelasting verschuldigd zijn over de uitkeringen die zij van de…
Nieuws

Nieuwsflits: indiening aangifte nalatenschap kan voortaan online

donderdag, 31 maart 2022
Wie erft van een Vlaams rijksinwoner moet bij de Vlaamse belastingdienst (‘Vlabel’) een aangifte nalatenschap indienen, in principe binnen de vier maanden na het overlijden. Tot nu kon dat enkel…
Nieuws

Vademecum Vennootschapsbelasting 2023

donderdag, 24 maart 2022
Een dynamische benadering van de vennootschapsbelasting Dit werk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en…
Nieuws

Iedereen voortaan verdacht van fiscale fraude? Harmonisatie van de fraudetermijnen inzake inkomstenbelastingen en btw: een geslaagd opzet?

donderdag, 24 maart 2022
Met het wetsvoorstel dd. 14 oktober 2021 (Parl.St. Kamer, nr. 55-2253/001) beoogt de wetgever de onderzoeks- en aanslag/verjaringstermijnen i.g.v. fiscale fraude gelijk te schakelen in de inkomstenbelastingen en de btw.…
Nieuws

Je bent gehuwd en je wil wat ondernemen – Huwelijksvermogensrechtelijke aandachtspunten

vrijdag, 04 maart 2022
Iemand die gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen wil tijdens het huwelijk een vennootschap oprichten. Wat  zijn daarbij de aandachtspunten? Is het de bedoeling dat de aandelen…
Nieuws

Procedure ‘ambtshalve ontheffing’ is ingegeven door billijkheid

dinsdag, 01 maart 2022
In een recente uitspraak interpreteert het hof van beroep van Brussel het begrip ‘materiële vergissing’ iets soepeler. Het niet opnemen van een uitgave in de aangifte personenbelasting betreft een verstrooidheid,…
Nieuws

Crypto: Weigeren banken fiat (te geven)?

woensdag, 23 februari 2022
Recent verschenen er heel wat berichten in de media betreffende cryptobeleggers die hun crypto-inkomsten, eens omgezet naar fiat, maar moeilijk van de exchange naar hun reguliere bankrekening krijgen. Dit is…
Nieuws

Wetsontwerp houdende verlaging van lasten op arbeid: aandachtspunten voor de uitzendsector

woensdag, 23 februari 2022
In een andere nieuwsbrief  hadden wij het reeds over het (toenmalige voor-) ontwerp van wet houdende verlaging van lasten op arbeid. Dit ontwerp bevat onder meer een aantal belangrijke wijzigingen…
Nieuws

Jacht op fiscale fraude niveau hoger getild: fiscus versterkt federale politie in gemengde onderzoeksteams

vrijdag, 18 februari 2022
Minister van Financiën, Vincent van Peteghem, kondigde bij zijn beleidsverklaring in 2020 aan dat hij belastinginspecteurs en politiespeurders weer wil laten samenwerken aan grote fraudedossiers.[1] Een wetsontwerp van 3 februari…
Nieuws

Voorstel nieuwe Europese richtlijn: einde van entiteiten met weinig substantiële activiteiten?

donderdag, 10 februari 2022
Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een ingrijpende ontwerprichtlijn gepubliceerd. Doel van dit ontwerp is “het misbruik aanpakken van ondernemingen die geen enkele economische activiteit uitoefenen”. De Engelse…
Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk – belangrijke wijzigingen voor artiesten en sportbeoefenaars

donderdag, 10 februari 2022
De toewijzing van de heffingsbevoegdheid over inkomsten van artiesten en sportbeoefenaar volgt onder het huidig Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag een verouderde systematiek die in sterke mate afwijkt van het OESO-modelverdrag. Het nieuwe…
Nieuws

Wijzigingen aan de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid op til

dinsdag, 08 februari 2022
De ministerraad heeft op 4 februari 2022 een voorontwerp van wet1 goedgekeurd welke wijzigingen aan het regime van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid bevat. Het ontwerp wordt nog…
Nieuws

Pensioenen onder het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag

dinsdag, 01 februari 2022
Wat pensioenen betreft, brengt het nieuw Belgisch – Frans dubbelbelastingverdrag op tekstueel vlak wel wat wijzigingen met zich mee, doch zal er in vele gevallen niks veranderen in de praktijk.…
Nieuws

De Belgische ELTIF: klaar voor lancering in 2022?

donderdag, 27 januari 2022
ELTIF geïntroduceerd medio 2021 Bij wet houdende diverse bepalingen van 27 juni 2021 (B.S. 9 juli 2021) werd het regime van een European Long Term Investment Fund (hierna “ELTIF”) ingeschreven…
Nieuws

Inkomsten van werknemers onder het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk – it’s all in the details

dinsdag, 25 januari 2022
Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk brengt enkele wijzigingen met zich mee. Zo wijzigen ook de regels die van toepassing zijn op de inkomsten die een werknemer ontvangt uit…
Nieuws

Nieuwjaarsbrief btw: Ziet u door de bomen het bos nog?

woensdag, 12 januari 2022
Een poging tot overzicht van de recente wijzigingen op vlak van btw Nu 2021 voorbij is, wensen we de aandacht te vestigen op een hele reeks btw-wijzigingen die dit jaar…
Nieuws

Het nieuwe Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag en de meerwaardebelasting op aandelen in een Frans-Belgische context

dinsdag, 11 januari 2022
Onder het oude Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag (“DBV”) van 1964, behoorde de heffingsbevoegdheid inzake meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een Belgisch fiscaal inwoner (natuurlijke persoon of vennootschap) in principe exclusief aan België…
Nieuws

UPDATE - VVPRbis: “the rules of the game change as you play”

woensdag, 22 december 2021
UPDATE 14/01/2022: De wijzigingen inzake het VVPRbis-regime werden intussen op 13 januari ll. in de plenaire vergadering van de Kamer aangenomen. Onder meer het aanvangstijdstip voor de wachttermijn wijzigt op basis…
Nieuws

De « V.I.E. » in het nieuw Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag

woensdag, 15 december 2021
Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België, dat enkele jaren geleden werd aangekondigd, is eindelijk gesloten. Onder de vele veranderingen die dit nieuwe verdrag met zich meebrengt, is er één…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com