Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Grondwettelijk Hof stelt de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. trusts op scherp

maandag, 08 februari 2021
Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust…
Nieuws

FIDAL treedt toe tot het WTS Global netwerk in Frankrijk

donderdag, 04 februari 2021
Tiberghien is verheugd u een nieuwe ontwikkeling binnen het WTS Global netwerk te kunnen aankondigen: vanaf januari 2021 maakt het toonaangevende Franse advocatenkantoor FIDAL deel uit van WTS Global. (lees…
Nieuws

Wordt het centraal aanspreekpunt een vermomd vermogensregister?

vrijdag, 15 januari 2021
Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De Croo gepubliceerd. Nauwelijks drie maanden na de regeringsverklaring zien we dat een onopvallend regeltje…
Nieuws

Nieuwe algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek van Diverse Rechten en Taksen viseert ook verzekeringstaks en beurstaks

vrijdag, 08 januari 2021
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds meegegeven dat de invoering van de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen eveneens gepaard gaat met het inschrijven van een nieuwe algemene antimisbruikbepaling…
Nieuws

Update verlaagd btw-tarief 6% afbraak en heropbouw- FAQ gepubliceerd : enkele aandachtspunten

woensdag, 23 december 2020
Het wetsontwerp ter invoering van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw werd op 17 december 2020 officieel goedgekeurd door de Kamer. Met ingang van 1 januari 2021…
Nieuws

Wetsontwerp houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (JTER) gaat in de finale fase

woensdag, 23 december 2020
Deze regering wenst blijkbaar te volharden in de (her)invoering van een herwerkte jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (hierna JTER).  Door te blijven vasthouden aan de effectenrekening als belastbaar feit en…
Nieuws

Wetsontwerp betreffende de werking van het Europees Openbaar Ministerie in België – Wat betekent dat voor douane?

dinsdag, 22 december 2020
Met het wetsontwerp van 14 december 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie1 zet België de eerste stap om haar (straf-)wetgeving in overeenstemming te brengen met de Verordening (EU) 2017/1939 van…
Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 : Raad van State formuleert bedenkingen - Update 9/12/2020

woensdag, 09 december 2020
In onze vorige newsflashes werd aangekondigd dat het voorontwerp van wet over de nieuwe taks op de effectenrekeningen naar de Raad van State was verzonden om een advies te formuleren,…
Nieuws

Het Hof van Justitie doet uitspraak over de verhoging van de douanewaarde met de ontwikkelingskost van software die kosteloos ter beschikking wordt gesteld (BMW – zaak 509/19)

dinsdag, 08 december 2020
Soms dient de transactiewaarde van de ingevoerde goederen te worden verhoogd met de ontwikkelingskosten van software, die de koper kosteloos aan zijn leverancier ter beschikking stelt. Dit is met name…
Nieuws

Voordeel van alle aard – Bal terug in het kamp van de hoven en rechtbanken

maandag, 30 november 2020
De interpretatie dat de ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale bepaling geen “nieuw feit” is voor de ontheffing van ambtswege, schendt het gelijkheidbeginsel niet, dixit Grondwettelijk Hof.
Nieuws

De verplichte registratie in België van buitenlandse notariële akten: uitstel tot 15 december 2020 – goedgekeurd in de Kamer en doorverwezen naar de Senaat

vrijdag, 27 november 2020
Zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van 29 september 2020, moet het wetsvoorstel met betrekking tot de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten volgens de Raad van State worden opgesplitst in…
Nieuws

Nieuwe taks op de effectenrekeningen: quid tak 21 reserves ?

dinsdag, 24 november 2020
Begin november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ingevoerd wordt in het Wetboek diverse rechten en taksen. Het voorontwerp werd…
Nieuws

Het Hof van Justitie interpreteert het “gebruik” van goederen bij het tenietgaan van de douaneschuld (Combinova - case C-476/19)

dinsdag, 24 november 2020
Een douaneschuld bij invoer ontstaat door niet-naleving van de verplichting om de regeling actieve veredeling tijdig aan te zuiveren. Die douaneschuld gaat teniet wanneer is aangetoond dat de goederen niet…
Nieuws

Europese Commissie stelt België in gebreke voor discriminatie buitenlandse spaardeposito’s

maandag, 16 november 2020
De Europese Commissie heeft België via een schriftelijke ingebrekestelling verzocht om haar regelgeving inzake de vrijstelling van inkomsten uit spaardeposito's in overeenstemming te brengen met het Unierecht (zie hier). De…
Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0: Ettelijke aandachtspunten en bedenkingen - Update 10/11/2020

dinsdag, 10 november 2020
Aansluitend op onze newsflash van 3 november 2020 en de newsflash van 4 november 2020 waarin de krachtlijnen van de nieuwe taks op de effectenrekeningen 2.0 werden besproken, hierbij een aantal…
Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 – update 4/11/2020

woensdag, 04 november 2020
Het Belgisch Staatsblad van vandaag bevat een aankondigingsbericht van de Federale Overheidsdienst Financiën dat de nieuwe anti-misbruikbepaling inzake de nieuwe taks op de effectenrekeningen, met terugwerkende kracht van toepassing is…
Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 – voorontwerp van wet goedgekeurd door de Ministerraad

donderdag, 29 oktober 2020
Op maandag 2 november 2020 heeft de Ministerraad zich opnieuw gebogen over een voorontwerp van wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. De tekst werd intussen…
Nieuws

Btw: tijdelijke uitbreiding 6% tarief afbraak en heropbouw

maandag, 02 november 2020
Uitbreiding tot het volledige grondgebied én tot verkopen maar ook belangrijke beperkingen Binnen de Ministerraad is men tot een akkoord gekomen over de uitbreiding van het 6% tarief voor afbraak…
Nieuws

Aangiften vennootschapsbelasting: wat je moet weten over de ATAD-interestaftrekbeperking

donderdag, 29 oktober 2020
In eerdere nieuwsbrieven werd reeds ingegaan op (bepaalde aspecten van) de ATAD-interestaftrekbeperking (Nieuwsbrief dd. 28 december 2017; Nieuwsbrief dd. 25 juni 2020; Nieuwsbrief dd. 16 juli 2020; en Nieuwsbrief dd.…
Nieuws

In Memoriam Ludo Dillen

donderdag, 22 oktober 2020
Het is met diepe spijt dat wij vandaag het overlijden van onze gewezen vennoot Ludo Dillen vernomen hebben en dit na een lange slepende ziekte die hij met indrukwekkende waardigheid…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com