Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

De UK-voorjaarsbegroting 2024: Vervanging van de "non-dom" belastingstatus (“Residents Non-Domiciled" - RND) door een nieuwe vierjarige regeling voor buitenlandse inkomsten en winsten (“foreign income and gains” – FIG) vanaf 6 april 2025

vrijdag, 15 maart 2024
Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft recent belangrijke belastinghervormingen aangekondigd in zijn voorjaarsbegroting voor 2024. De voorgestelde wijzigingen zijn relevant voor natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen maar er…
Nieuws

Controles BV-vrijstellingen en nieuwe verlengde onderzoekstermijn voor 2024

dinsdag, 05 maart 2024
Ook in 2024 zal de fiscus opnieuw controles uitvoeren op de toepassing van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Sinds 8 januari 2024 beschikt de fiscus daarbij in bepaalde gevallen…
Nieuws

​​Regels inzake verdeling heffingsbevoegdheid bij immigratie en emigratie van natuurlijke personen onder het nieuw Belgisch – Nederlands Dubbelbelastingverdrag: belangrijkste wijzigingen ​

maandag, 04 maart 2024
​​In een eerder artikel in deze reeks bespraken wij reeds de voorziene wijzigingen op het vlak van de roerende inkomsten. Waar de wijzigingen op het eerste gezicht relatief beperkt bleken,…
Nieuws

(Aandeelhouders van) vennootschapsgroepen: opgelet voor nieuwe CFC- en kaaimantaksregels

vrijdag, 01 maart 2024
De Belgische wetgever heeft op 22 december 2023 twee fiscale regimes significant aangepast: (i) de CFC-regels van toepassing op belastingplichtigen onderworpen aan vennootschapsbelasting (“Controlled Foreign Corporations”) en (ii) de kaaimantaksregels…
Nieuws

Vernietiging DAC6: Vier nieuwe arresten van het Grondwettelijk Hof inzake de vernietiging van de federale en regionale omzetting van de DAC6 -richtlijn.

woensdag, 28 februari 2024
In 4 arresten van 14 januari 2024 heeft het Grondwettelijk Hof verschillende aspecten van zowel de federale als de regionale omzetting van de DAC6 richtlijn vernietigd (arrest nr. 1/2024, nr.…
Nieuws

Vraag tijdig uw proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan!

maandag, 26 februari 2024
Heeft uw onroerend goed een bepaalde periode leeggestaan en geen inkomsten opgebracht, kan u verzoeken om de onroerende voorheffing proportioneel te verminderen in verhouding tot het aantal maanden dat de…
Nieuws

Inkomsten uit staking, harvesting en liquidity rewards van crypto zijn aan te geven volgens Dienst voorafgaande beslissingen.

vrijdag, 23 februari 2024
Cryptomunten die gebruikt worden bij een proof-of-stake blockchain hebben onder andere als voordeel dat een belegger er een bijkomend rendement op kan halen door de munten te staken. Maar hoe…
Nieuws

Tiberghien verhuist in Hasselt naar Tweetorenwijk

donderdag, 22 februari 2024
Met trots kondigen wij onze nieuwe locatie in het hart van Hasselt aan. Deze verhuis betekent een aanzienlijke versteviging van onze aanwezigheid in de regio.  
Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid: enkel identiek werk qua omvang niet ongrondwettelijk

vrijdag, 09 februari 2024
Volgens het Grondwettelijk Hof is het niet ongrondwettig dat de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid enkel geldt wanneer de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk doen qua omvang. Het is dus niet onredelijk dat…
Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – Bepalingen inzake vaste inrichtingen uitgebreid in overeenstemming met het MLI

dinsdag, 06 februari 2024
Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan artikel 5 inzake vaste inrichtingen. Als een gevolg van de standpunten van België en Nederland onder het multilateraal…
Nieuws

Meer controles op aanvragen teruggave bijzondere accijns op professionele diesel

donderdag, 01 februari 2024
Eind 2021 besloot de federale overheid om de terugbetaling van de bijzondere accijnzen voor professionele diesel stapsgewijs af te bouwen. Dit kadert in het geheel van maatregelen voor een fiscale…
Nieuws

Wetswijzigingen op vlak van btw: een stand van zaken

dinsdag, 30 januari 2024
De eerste weken van het nieuw jaar bieden naar goede gewoonte de perfecte gelegenheid om stil te staan bij de verschillende wetgevende initiatieven die hun intrede (zullen) doen. Om u…
Nieuws

Newsflash: Geen ontsnappingsroute meer voor “gewone” derden bij witwas van fiscale fraude

vrijdag, 26 januari 2024
Het zat al lang in de pijplijn, maar na publicatie vandaag in het Belgisch staatsblad is er geen “ontsnappen” meer aan. vanaf 5 februari 2024 kunnen (financiële tussen)personen die transacties…
Nieuws

Forse verhoging van de patrimoniumtaks: gevolgen voor sport-, cultuur- en onderwijsinstellingen

vrijdag, 19 januari 2024
In de wet “houdende diverse fiscale bepalingen” van 28 december 2023 wordt o.m. voorzien in een forse verhoging van het tarief van de taks tot vergoeding der successierechten alsook in…
Nieuws

Van “waterpistooltje” over “bazooka” naar een “atoombom” tegen fiscaal misbruik?

donderdag, 18 januari 2024
Derde Actieplan tegen fiscale en sociale fraude
Nieuws

Bronheffing op dividenden, interesten en royalty’s onder het nieuw Belgisch – Nederlands Dubbelbelastingverdrag: belangrijkste wijzigingen

dinsdag, 16 januari 2024
De heffingsbevoegdheid van de bronstaat wordt zoals voorheen beperkt tot 15% voor dividenden. Er mag geen bronheffing (meer) worden ingehouden bij uitkering van dividenden door dochtervennootschappen aan moedervennootschappen (onder voorwaarden). Voor interesten…
Nieuws

België: Ook de Belgische regering is officieel van plan om B2B e-facturatie te verplichten

maandag, 08 januari 2024
Op 28 december 2023 diende de Belgische regering haar voorstel in voor een verplicht B2B-factureringssysteem. Geruchten over een dergelijke verplichting waren er al sinds eind 2022 en in de loop…
Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – gevolgen voor de particuliere belegger

maandag, 17 juli 2023
Het op 21 juni 2023 ondertekende dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland heeft voor de particuliere belegger enkele wijzigingen tot gevolg. De belangrijkste aandachtspunten zijn de impact op de jaarlijkse taks…
Nieuws

Vereenvoudigde zusterfusies en disproportionele partiële splitsingen: nuttige reorganisatievormen met fiscale blinde vlekken

donderdag, 21 december 2023
De Europese Mobiliteitsrichtlijn werd eerder dit jaar omgezet via een aanpassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). In het kader van deze aanpassing werden o.m. een aantal nieuwe…
Nieuws

Afsluiten van een effectenrekening en opening van een nieuwe kan tot dubbele belasting leiden. Bezint eer ge begint.

donderdag, 14 december 2023
JTER, een effectentaks per effectenrekening Begin 2021 werd de nieuwe effectentaks (m.n. de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, hierna “JTER”) ingevoerd in het wetboek diverse rechten en taksen. In tegenstelling…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com