Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Het einde van belastingheffing op bruto-basis! : Uitspraak in de zaak BRISAL door het Europees Hof van Justitie.

donderdag, 14 juli 2016
Op 13 juli 2016 deed het Europees Hof van Justitie een belangrijke uitspraak inzake bronheffingen op binnen de EU betaalde intresten (zaak C-18/15, Brisal – KBC Finance Ierland). De zaak…
Nieuws

"It's Brexit!" : De mogelijke impact op douane en btw.

donderdag, 14 juli 2016
Op 23 juni 2016 beslisten de kiezers van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Wij geven graag een overzich van de mogelijke gevolgen van deze brexit op…
Nieuws

Ontwerp Programmawet - Uitbreiding bijzondere aanslagtermijn en nieuwe bijzondere onderzoekstermijn in internationale context

vrijdag, 01 juli 2016
De regering heeft op 2 juni 2016 een wetsontwerp van Programmawet ingediend in de Kamer. Een van de meest opvallende wijzigingen betreft de uitbreiding van de bijzondere aanslagtermijn in geval…
Nieuws

“It’s Brexit!”: dertien gevolgen voor de Vlaamse registratie- en erfbelasting!

zondag, 26 juni 2016
Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie, en daarmee ook de Europese Economische Ruimte: daar behoren immers enkel de leden toe van de Europese unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Heeft…
Nieuws

Kaaimantaks | Franse “Société Civile de Portefeuille”: translucide onder het Franse recht en "soms" transparant onder het Belgische recht

vrijdag, 24 juni 2016
Bepaalde belastingplichtigen (vaak van Franse origine) hebben een effectenportefeuille in een zogenaamde “Société Civile de Portefeuille” ondergebracht.
Nieuws

Forfaitaire waardering gratis woonst naar prullenmand?

donderdag, 23 juni 2016
Het Hof van Beroep te Gent heeft in een arrest van 24 mei 2016 geoordeeld dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking…
Nieuws

Regering bespreekt hervorming bekritiseerde 'catch-all' bepaling

maandag, 13 juni 2016
Bij wet van 13 december 2012 heeft de wetgever een catch-all bepaling in de Belasting der Niet-Inwoners (BNI) ingevoerd (art. 228, §3 W.I.B. ’92). Al gauw kwam kritiek op deze…
Nieuws

Verwacht: nieuw vastgoedbeleggingsfonds en versoepeling van het GVV regime

maandag, 13 juni 2016
De federale regering kondigde recent nieuwe maatregelen aan om de Belgische vastgoedmarkt aantrekkelijker te maken voor institutionele en buitenlandse investeerders. Meer bepaald werd de invoering aangekondigd van een nieuw type…
Nieuws

Afkoopwet: reparatie vereist

maandag, 06 juni 2016
Bij arrest van 2 juni jl. heeft het Grondwettelijk Hof bepaalde aspecten van de afkoopwet (voluit verruimd verval strafvordering tegen betaling van een geldsom (de zgn. VVSBG)) ongrondwettig verklaard.  Het…
Nieuws

Gesplitste inschrijving: wat met schenkingen uit het verleden?

dinsdag, 31 mei 2016
Op 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een sterk betwistbaar standpunt gepubliceerd waardoor schenkingen van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik verleden voor een buitenlandse notaris steeds…
Nieuws

Nieuwigheden betreffende de betwisting van het vaderschap?

donderdag, 19 mei 2016
De vaderlijke afstammingsband kan worden vastgesteld op verschillende manieren: - door de wet, door de toepassing van een wettelijk vermoeden van vaderschap in hoofde van de echtgenoot, indien het kind geboren…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com