Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Werkelijke zetel van een buitenlandse holding: voorbereiden is zilver, beslissen is goud

vrijdag, 23 februari 2018
Op 23 november 2017 heeft het hof van beroep Brussel in zijn arrest geoordeeld dat de werkelijke leiding van een Luxemburgse holding voor de boekjaren 2004 tot en met 2006…
Nieuws

Hoe de BBI van een kale reis bij de betaaloperatoren kan thuiskomen…

woensdag, 21 februari 2018
De onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie (evenals van de BBI) doen meer dan eens stof opwaaien bij belastingplichtigen en in de fiscale literatuur. Belastingplichtigen worden nl. vaak geconfronteerd met een…
Nieuws

PERSBERICHT - WTS Global lanceert 'European Tax Law Centre' in Brussel

dinsdag, 20 februari 2018
WTS Global lanceert het ETCL, het European Tax Law Centre (ETCL). Onder leiding van Koen Morbée, Partner bij Tiberghien (Brussel), zal het ETCL optreden als geavanceerd ‘Tax advisory centre’ voor de internationale…
Nieuws

“Lenen bij de belastingplichtige is lenen bij een vriend?”*

donderdag, 08 februari 2018
In het kader van het Zomerakkoord werd – naast o.a. de verlaging van het tarief inzake vennootschapsbelasting – besloten om het stelsel van de moratorium- en nalatigheidsinteresten gevoelig te hervormen.…
Nieuws

De vrijwillige erfenissprong

dinsdag, 11 december 2018
Nieuws

Thuis is waar je terecht komt als je niets beters te doen hebt…in Monaco?*

dinsdag, 23 januari 2018
Op 23 januari blokletterde De Tijd dat de fiscus 130 Belgen viseert met adres in Monaco. Voor de eerste keer zou de belastinginspectie een grootschalig onderzoek voeren naar alle Belgen…
Nieuws

Btw en overheden: opmerkelijke standpunten in nieuwe FAQ’s

woensdag, 10 januari 2018
Op 10 december 2015 heeft de btw-administratie een circulaire gepubliceerd over de btw-positie van publiekrechtelijke lichamen (circulaire AAFisc Nr. 42/2015). Een aantal bepalingen uit deze circulaire werden nadien door de…
Nieuws

Het dilemma van het begrip 'distributie-aandeel' voor beurstaks wordt definitief opgelost

donderdag, 28 december 2017
Naast de parlementaire vraag en antwoord eerder dit jaar met preciseringen over de notie van distributie-aandeel voor de beurstaks, die m.i. nog niet voor 100 % zekerheid gaf, wordt nu…
Nieuws

Het einde van het ‘klein en groot beschrijf’. Naar maximum 7% voor eigen woning in Vlaanderen.

donderdag, 28 december 2017
In de aanloop naar kerst keurde de Vlaamse regering een belangrijke hervorming van de registratiebelasting goed. Het verkooprecht voor een enige woning zal standaard 7% worden.  Dit tarief kan dalen…
Nieuws

Hervorming vennootschapsbelasting: goedgekeurd door het parlement

donderdag, 28 december 2017
Zoals u weet heeft de regering eind juli als onderdeel van het Zomerakkoord een consensus bereikt over de hervorming van de vennootschapsbelasting. De ontwerpwetteksten van deze hervorming werden afgelopen vrijdag…
Nieuws

Berekening van het voordeel van alle aard voor plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/01/2018: Grens (opnieuw) verlaagd naar 0,5 kWh en toevoeging van bijkomend criterium

dinsdag, 19 december 2017
Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest rond de verhoging van het voordeel van alle aard voor de zogenaamde “valse hybrides” die aangekocht worden na 1 januari…
Nieuws

Aanpassing voordeel van alle aard 'mobile devices'

dinsdag, 19 december 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen een aantal forfaitaire waarderingsregels worden aangepast en/of ingevoerd betreffende de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van zogenaamde “mobile devices” - zoals…
Nieuws
26 januari 2018 | 08.45u - 13.00u | Luxemburg

Belgische spaarfiscaliteit: wat heeft 2018 voor u in petto?

maandag, 18 december 2017
Spreker: Dirk Coveliers
De Belgische belastinghervorming aangekondigd deze zomer wordt in de maand december omgezet in een programmawet en een aparte wet taks op effectenrekening. Er zijn verschillende maatregelen die betrekking hebben op…
Nieuws

Taks op effectenrekening - TER

donderdag, 14 december 2017
Vanaf 2018 wordt een taks op effectenrekeningen (TER) geïntroduceerd voor beleggers natuurlijke personen, die verschuldigd is indien de waarde van de effecten op één of meerdere effectenrekeningen 500.000,00 EUR of…
Nieuws

Wijzigingen aan de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB92)

donderdag, 14 december 2017
Onder heffing op het sparen wordt de taxatie begrepen inkomsten die belastbaar zijn als ‘interesten’ en die verwezenlijkt wordt bij uitstap uit kapitalisatie-aandelen van bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Het…
Nieuws

Huwelijkscontracten: nieuwe solidariteitsregels tussen gehuwden worden fiscaal afgestraft in het Vlaamse Gewest, voorlopig althans …

maandag, 11 december 2017
Nieuwe solidariteitsregels in een stelsel van scheiding van goederen In het kader van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht zouden initiatieven worden genomen om echtgenoten, ongeacht het gekozen huwelijksvermogensstelsel (gemeenschap of…
Nieuws

Verzaken aan een restschenking

maandag, 11 december 2017
We hadden het in een vorige bijdrage over de Schenking van een familiale onderneming of vennootschap met fideicommis de residuo, en meer bepaald over het moment waarop de voorwaarden vervuld…
Nieuws

Kaaimantaks 2.0 anno 2018 met onduidelijke inwerkingtreding

maandag, 11 december 2017
De ministerraad heeft op 28 september 2017 een voorontwerp van programmawet goedgekeurd, dat onder meer gericht is op de aanpassing van het aanslagstelsel van toepassing op juridische constructies. Deze tekst…
Nieuws

Eindejaarstip: kapitaalverminderingen en gunstregime familiebedrijven – een gevaarlijke combinatie

woensdag, 06 december 2017
Zoals genoegzaam bekend wijzigen de regels betreffende de fiscale gevolgen van kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 zullen kapitaalverminderingen immers niet langer belastingvrij zijn maar proportioneel worden…
Nieuws

“DBI”-aftrek van 95% naar 100%

vrijdag, 27 oktober 2017
In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het “zomerakkoord”), bestaat het voornemen om de deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividenden (‘DBI-aftrek’) te verhogen van 95% naar…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com