Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Onmiddellijke aangifte na ontdekking? Dan toch geen boete

woensdag, 01 april 2020
Wanneer de belastingplichtige kort na het ontdekken van een buitenlandse verzekering een aanvullende aangifte indient in de nalatenschap is hij geen boete verschuldigd, aldus een arrest van het hof van…
Nieuws

Aanleg liquidatiereserve na zetelverplaatsing… en wat met een wijziging in verbondenheid?

donderdag, 26 maart 2020
De Dienst Voorafgaande Beslissingen – beter bekend als de rulingcommissie – heeft zich in een voorafgaande beslissing 2019.0612 dd. 17 september 2019 uitgesproken over de vraag naar de mogelijkheid tot…
Nieuws

DAC6 en planning particulier vermogen - enkele voorbeelden

vrijdag, 20 maart 2020
Op 25 mei 2018 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn goedgekeurd betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Deze…
Nieuws

Coronamaatregelen

maandag, 16 maart 2020
Geachte cliënt, Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen, zullen ook binnen onze organisatie extra voorzorgen genomen…
Nieuws

Abonnementstaks – nieuwe formulieren voor aangifte en vraag teruggave

donderdag, 12 maart 2020
Belgische collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen dienen jaarlijks een taks (hierna “abonnementstaks”) van 0,0925% te betalen op het totaal van de netto uitstaande bedragen. Deze taks wordt eveneens geheven ten aanzien…
Nieuws

Verkoop van SCI-aandelen door Belgische ingezetenen: Franse Raad van State bevestigt meerwaardebelasting in Frankrijk

woensdag, 11 maart 2020
Het bezit door een Belgisch ingezetene van aandelen in een Franse “société civile immobilière” (SCI) die Franse onroerende goederen aanhoudt, heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van veel controverse, met name…
Nieuws

Doctoraatsonderzoek van Kimberly Van Sande - Digitax

maandag, 02 maart 2020
De wereld is de afgelopen 100 jaar aanzienlijk veranderd, met name in de afgelopen decennia als gevolg van de digitale evolutie. De digitale evolutie lijkt steeds sneller te gaan. Dit…
Nieuws

Wat met het belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong in België?

donderdag, 06 februari 2020
Op 16 juni 2017 heeft het Hof van Cassatie een arrest geveld waarin wordt bevestigd dat België verplicht is een belastingkrediet toe te kennen voor dividenden van Franse oorsprong verkregen…
Nieuws

Nieuw criterium van fiscale woonplaats beïnvloedt managers van Franse bedrijven

donderdag, 06 februari 2020
De Franse “Loi de Finances” voor 2020 heeft een nieuw criterium van fiscale woonplaats in het Franse interne recht ingevoerd voor belastingplichtigen-natuurlijke personen.
Nieuws

Beurstaks op buitenlandse verrichtingen doorstaat Europese toets

donderdag, 30 januari 2020
Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag uitspraak gedaan over de Belgische beurstaks die verschuldigd is op transacties via buitenlandse tussenpersonen (HvJ 30 januari 2020, C-725/18). Het Hof oordeelt dat…
Nieuws

Zaakvoerder van managementvennootschap = bedrijfsleider van cliënt van de managementvennootschap? Cassatie verbreekt arrest op basis van (gebrek aan) simulatie

maandag, 27 januari 2020
Op 14 november 2017 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de inkomsten uit een licentieovereenkomst moeten worden belast als bedrijfsleidersbezoldigingen in hoofde van de licentiegever A, gelet op…
Nieuws

Mogelijkheid tot rechtskeuze in een zorgvolmacht uitgesteld

donderdag, 23 januari 2020
In een eerder bericht informeerden wij u erover dat de Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen in werking…
Nieuws

Topadvocatenkantoren ALTIUS en Tiberghien bundelen sportdepartementen in ATFIELD

maandag, 20 januari 2020
Brussel – De sportdepartementen van het full service - advocatenkantoor ALTIUS en het fiscaal advocatenkantoor Tiberghien slaan de handen in elkaar voor de oprichting van een nieuwe juridisch dienstverlener in…
Nieuws

Een vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen wanneer de echtgenoot beroepsactief is binnen een vennootschap: is dit op uw situatie van toepassing?

maandag, 06 januari 2020
Huwelijksvermogensrecht – Wetswijziging van 2018 – De echtgenoot die zijn beroep binnen een vennootschap uitoefent – Vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen – Piercing the corporate veil – Stand van zaken 2020
Nieuws

Verkrijging onroerend goed door vennoot: aangepast federaal standpunt

dinsdag, 17 december 2019
De federale Administratie heeft haar standpunt ‘vervolledigd en aangepast’ betreffende de verkrijging, door een vennoot, van een onroerend goed van een (personen)vennootschap, waarbij deze vennoot tevens de hoedanigheid van mede-eigenaar…
Nieuws

Tax Shelter voor audiovisuele werken: dan toch hoop voor honderden Corsan-gedupeerden?

vrijdag, 13 december 2019
Recente vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge en Antwerpen bieden hoop aan honderden Corsan-gedupeerden die zich de laatste jaren geconfronteerd zagen met taxaties op hun verloren tax…
Nieuws

Wat brengt het nieuwe jaar op het gebied van Vlaamse schenk- en erfbelasting?

donderdag, 12 december 2019
Nu 2019 stilaan ten einde loopt, is het tijd om al even vooruit te kijken naar de komende wijzigingen op het gebied van schenk- en erfbelasting. De Vlaamse regering heeft…
Nieuws

Het UBO-register – 31 december 2019, last call?

woensdag, 11 december 2019
Met het eindejaar in zicht, nadert ook de deadline om de UBO’s van bestaande Belgische entiteiten en buitenlandse trusts in het Belgisch UBO-register te registreren zonder dat dat aanleiding geeft…
Nieuws

De zorgvolmacht: nog meer dan voorheen de noodzakelijke aanvulling bij elke vermogensplanning

woensdag, 11 december 2019
Wie het beheer van zijn vermogen wil veiligstellen voor het geval hij daartoe zelf niet meer bekwaam is (bijvoorbeeld in geval van dementie of een tijdelijke coma), kan daartoe sedert…
Nieuws

Btw en onroerende verhuur: uitoefening optie (eindelijk) verduidelijkt – actie vereist voor lopende overeenkomsten

vrijdag, 29 november 2019
Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om bij een onroerende verhuur, onder bepaalde voorwaarden, te opteren voor toepassing van de btw. Echter, de wijze waarop deze optie dient te…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com