Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Wat met het familiebedrijf als papa hertrouwt?

maandag, 11 juni 2018
Als de aandeelhouder van een familiebedrijf een (tweede) huwelijk overweegt, is het nuttig om even stil te staan bij de impact van dit huwelijk voor het familiebedrijf. Dit is zeker…
Nieuws

Maatschap of STAK: houd de touwtjes in handen bij een overdracht

maandag, 11 juni 2018
Bent u bang om de controle over uw bedrijf of de ermee samengaande inkomsten te verliezen bij de overdracht van het familiale vennootschapsvermogen tijdens uw leven? Dan kunnen de Belgische…
Nieuws

Private Privak 3.0 – een update

vrijdag, 01 juni 2018
Op basis van de behoeften van de private equity-sector, werd de Private Privak een derde maal herzien. De hervorming maakt komaf met vergaande beperkingen die het succes van de Private…
Nieuws

Nieuwe meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies - Europese richtlijn goedgekeurd op 25 mei 2018

vrijdag, 25 mei 2018
‘Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die belastingadviseurs ertoe verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. De meldingsplicht geldt vanaf 1 juli 2020, maar tegelijk voorziet…
Nieuws

Voetbal op groot scherm : fiscale en juridische do's en don'ts

donderdag, 24 mei 2018
Over minder dan een maand is Rusland gastheer voor het wereldkampioenschap voetbal 2018. België is opnieuw van de partij en neemt het in de groepsfase achtereenvolgens op tegen Panama, Tunesië…
Nieuws

De langverwachte circulaire voor de forfaitaire waardering gratis woonst: niets nieuws onder de zon!

donderdag, 17 mei 2018
Op 15 mei ll. publiceerde de FOD Financiën haar Circulaire 2018/C/57 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. Deze Circulaire…
Nieuws

Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!

woensdag, 16 mei 2018
Op 27 april verscheen in het Belgische Staatsblad de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. Waar men dat op basis van de titel van de wet misschien niet zou verwachten,…
Nieuws

Wetsontwerp ‘cash for car’ goedgekeurd

dinsdag, 10 april 2018
Nieuws

Nieuw standpunt van de Belgische Sociale Zekerheidsinstanties inzake het toepasselijk sociale zekerheidsregime (EU Verordening 883/2004)

donderdag, 29 maart 2018
België past nu het principe van “herkwalificatie” toe. In de context van internationale tewerkstelling is het de EU verordening 883/2004 die bepaalt welk sociaal zekerheidsregime er van toepassing is op…
Nieuws

Versterking holdingregime? Niet voor KMO's!

woensdag, 28 maart 2018
Met het zomerakkoord en de eerder ingevoerde nieuwe regels inzake de vorming van gestort kapitaal werd het holdingregime aanzienlijk gewijzigd. Men zou zich daarbij de vraag kunnen stellen of het…
Nieuws

Alsnog revolutie btw en vastgoed: regering keurt optiestelsel btw en onroerende verhuur goed

maandag, 26 maart 2018
Dit weekend heeft de regering in het kader van de begrotingscontrole een akkoord bereikt over de invoering van een optiestelsel voor btw en onroerende verhuur. Het spreekt voor zich dat…
Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt btw op online gokdiensten

vrijdag, 23 maart 2018
Het Grondwettelijk Hof acht de schrapping van de btw-vrijstelling voor online gokdiensten strijdig met de Grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.
Nieuws

Liber Amicorum voor Bernard Peeters

vrijdag, 25 februari 2022
Een zandloper wordt omgedraaid. Het is een gebaar van continuïteit, een staat van oneindigheid: het was al bezig voor het begon, en stopt niet als het eindigt. Dit moment, dit…
Nieuws

Liber Amicorum voor Rik Deblauwe

vrijdag, 23 maart 2018
Een ‘buitengewoon gewoon’ en tegelijk ‘gewoon buitengewoon’ man en advocaat, zo zouden wij Rik Deblauwe kunnen omschrijven. Het is dan ook met bijzonder genoegen dat wij dit Liber Amicorum aanbieden…
Nieuws

De kogel is door de kerk: forfaitaire waardering gratis woonst definitief naar de prullenmand!

vrijdag, 23 maart 2018
In onze vorige nieuwsbrief van 23 juni 2016 “Forfaitaire waardering gratis woonst naar prullenmand” werd al een vervolg voorspeld m.b.t. de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het…
Nieuws

Automatische gegevensuitwisseling & de BBI: vragen staat vrij?

donderdag, 22 maart 2018
In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…
Nieuws

Nieuwigheden Patrimoniumtaks

donderdag, 22 maart 2018
De “patrimoniumtaks” of “de taks tot vergoeding der successierechten”, zijnde de jaarlijkse belasting van 0,17 % verschuldigd op het geheel van de bezittingen van (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en…
Nieuws

Beding van aanwas: terug van weg geweest

donderdag, 22 maart 2018
Het recentste standpunt van de Vlaamse Belastingdienst nr. 17044 inzake het beding van aanwas biedt perspectieven voor planning tussen echtgenoten, zeker nu wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten in veel gevallen door…
Nieuws

Provisionele aangifte in fiscale regularisatie per 13 april 2018 indienen of eerder aangifte post factum te beperken tot het fiscaal verjaard kapitaal ?

woensdag, 21 maart 2018
In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…
Nieuws

De impact van het nieuwe erfrecht op filantropie

woensdag, 21 maart 2018
Dat het nieuwe erfrecht gevolgen heeft voor familiale successieplanning, is ondertussen bekend. Maar dat de nieuwe regels ook een impact hebben op de goede doelen die worden bevoordeeld middels schenking…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com