Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

6% btw op verhuur van fietsen via openbaar fietssysteem

maandag, 09 januari 2017
In een opmerkelijke beslissing (Beslissing Btw nr. E.T.131.027 van 16 december 2016, klik hier) heeft de administratie een soepel standpunt ingenomen over de toepassing van het 6%-tarief op de verhuur…
Nieuws

Btw vrijstelling voor kostendelende verenigingen

maandag, 09 januari 2017
Een tweede belangrijke administratieve toelichting die einde 2016 werd gepubliceerd betreft de nieuwe vrijstellingsbepaling voor kostendelende verenigingen (Circulaire nr. 31/2016 ET.127.540 van 12 december 2016, klik hier) zoals die van…
Nieuws

Meer details over de btw op online kans- en geldspelen

maandag, 09 januari 2017
Zoals in eerdere nieuwsbrieven verduidelijkt, zijn online kans- en geldspelen vanaf 1 juli 2016 niet langer vrijgesteld van btw (artikel 31 Programmawet van 1 juli 2016, dat de vrijstelling vermeld…
Nieuws

De nieuwe Belgische GVBF kan eindelijk worden opgericht

maandag, 09 januari 2017
Het koninklijk besluit met betrekking tot het regelgevend kader voor het nieuwe Belgische ‘Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds’ (GVBF) werd eindelijk in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Belgische en Internationale vastgoedbeleggers kunnen een…
Nieuws

Eindejaarswetten goedgekeurd

vrijdag, 23 december 2016
Op 5 december jl. werd het ontwerp van programmawet ingediend dat uitvoering geeft aan het begrotingsakkoord. Het ontwerp is op 22 december goedgekeurd door de Kamer. Volgende wijzigingen zijn goedgekeurd:
Nieuws

Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt de schenkings- en successierechten voor de overdracht van familiebedrijven

donderdag, 22 december 2016
De drie regionale, fiscale wetgevers hebben een vrijstelling of verlaagd tarief voorzien inzake schenkings- en successierechten, wanneer de schenkingen/overdrachten bij overlijden betrekking hebben op aandelen van een familiale vennootschap of…
Nieuws

Het aanhouden van een onroerend goed in Frankrijk middels een SCI : kentering in de rechtspraak!

dinsdag, 20 december 2016
Heel wat Belgische belastingplichtigen houden Frans onroerend goed aan via een Franse société civile immobilière (“SCI”). In een belangrijk arrest van 29 september 2016, lijkt het Hof van Cassatie terug…
Nieuws

Filantropische fiscaliteit

dinsdag, 20 december 2016
Tiberghien Advocaten heeft op maandag 19 december '1 Hour for Life' gewerkt ten voordele van SOS Kinderdorpen om zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen.…
Nieuws

"Wie koopt? Ik, we regelen het daarna wel bij de notaris!" is een kostelijke gedachte. Welke optie(s) in het compromis?

donderdag, 01 december 2016
De volgende situatie is (nog steeds) niet ongewoon. Een kandidaat koper heeft het ideale pand gevonden en wil dit zo spoedig mogelijk aankopen. Wellicht overhaast wordt de onderhandse verkoopovereenkomst (het…
Nieuws

Bouwwerven en btw

donderdag, 01 december 2016
Interessante verduidelijkingen in beslissing over off-shore windmolenpark. In een recente ruling (nr. 2016.256 van 21 juni 2016) heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) een aantal interessante verduidelijkingen gegeven over de…
Nieuws

Actua TV: panelgesprek met Gerd D Goyvaerts

dinsdag, 18 oktober 2016
Spreker: Gerd D Goyvaerts
Nieuws

Luxemburg : Nieuwe circulaire over het btw statuut van bestuurders.

vrijdag, 07 oktober 2016
Op 30 september 2016 publiceerde de Luxemburgse btw administratie de lang verwachte circulaire over het btw statuut van bestuurders (circulaire 781). U kan dit artikel lezen in het Engels.
Nieuws

Cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld

vrijdag, 30 september 2016
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld. In een administratieve beslissing worden de nieuwe voorwaarden uiteengezet waaraan cumulatief voldaan moet zijn teneinde…
Nieuws

Nieuwe Europese verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

donderdag, 22 september 2016
Op 24 juni ll. heeft de Raad van de Europese Unie twee nieuwe verordeningen aangenomen die tot doel hebben op uniforme wijze het vermogensrechtelijke regime aan te wijzen dat van…
Nieuws

Waals Gewest : enkele nieuwigheden inzake registratie- en successierechten

woensdag, 21 september 2016
Het Waals Gewest heeft met ingang van 1 januari 2016 drie grote veranderingen ingevoerd inzake registratie- en successierechten.
Nieuws

Goede afspraken en een open communicatie voor een succesvol familiebedrijf, over de generaties heen.

woensdag, 21 september 2016
Stel, u ging samen met uw broer aan de slag in het door uw ouders opgestart bedrijf. Uw zus koos voor een carrière buiten het familiebedrijf.
Nieuws

What happens in Liechtenstein, stays in Liechtenstein... of toch niet voor de Vlaamse Rulingcommissie?

woensdag, 21 september 2016
Op 29 juli 2016 publiceerde de Vlaamse Rulingcommissie haar eerste ruling over de fiscale behandeling in de erfbelasting van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung1. De feiten die aan de Rulingcommissie…
Nieuws

Voorstel tot hervorming vennootschapsbelasting.

woensdag, 07 september 2016
Eerder dit jaar maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn plannen bekend om de vennootschapsbelasting grondig bij te sturen. Daarbij lag eerst een duaal systeem op tafel: ofwel kozen…
Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst over het Nederlandse erfrecht: te kort door de bocht?

woensdag, 20 juli 2016
Op 7 juli jl. publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (nr. 16.053 dd. 13 juni 2016) haar standpunt over de fiscale gevolgen van testamenten naar Nederlands recht. Waarover gaat het?
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com