Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Het aanhouden van een onroerend goed in Frankrijk middels een SCI : kentering in de rechtspraak!

dinsdag, 20 december 2016
Heel wat Belgische belastingplichtigen houden Frans onroerend goed aan via een Franse société civile immobilière (“SCI”). In een belangrijk arrest van 29 september 2016, lijkt het Hof van Cassatie terug…
Nieuws

Filantropische fiscaliteit

dinsdag, 20 december 2016
Tiberghien Advocaten heeft op maandag 19 december '1 Hour for Life' gewerkt ten voordele van SOS Kinderdorpen om zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen.…
Nieuws

"Wie koopt? Ik, we regelen het daarna wel bij de notaris!" is een kostelijke gedachte. Welke optie(s) in het compromis?

donderdag, 01 december 2016
De volgende situatie is (nog steeds) niet ongewoon. Een kandidaat koper heeft het ideale pand gevonden en wil dit zo spoedig mogelijk aankopen. Wellicht overhaast wordt de onderhandse verkoopovereenkomst (het…
Nieuws

Bouwwerven en btw

donderdag, 01 december 2016
Interessante verduidelijkingen in beslissing over off-shore windmolenpark. In een recente ruling (nr. 2016.256 van 21 juni 2016) heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) een aantal interessante verduidelijkingen gegeven over de…
Nieuws

Actua TV: panelgesprek met Gerd D Goyvaerts

dinsdag, 18 oktober 2016
Spreker: Gerd D Goyvaerts
Nieuws

Luxemburg : Nieuwe circulaire over het btw statuut van bestuurders.

vrijdag, 07 oktober 2016
Op 30 september 2016 publiceerde de Luxemburgse btw administratie de lang verwachte circulaire over het btw statuut van bestuurders (circulaire 781). U kan dit artikel lezen in het Engels.
Nieuws

Cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld

vrijdag, 30 september 2016
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de cafetariaregeling voor vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen versoepeld. In een administratieve beslissing worden de nieuwe voorwaarden uiteengezet waaraan cumulatief voldaan moet zijn teneinde…
Nieuws

Nieuwe Europese verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

donderdag, 22 september 2016
Op 24 juni ll. heeft de Raad van de Europese Unie twee nieuwe verordeningen aangenomen die tot doel hebben op uniforme wijze het vermogensrechtelijke regime aan te wijzen dat van…
Nieuws

Waals Gewest : enkele nieuwigheden inzake registratie- en successierechten

woensdag, 21 september 2016
Het Waals Gewest heeft met ingang van 1 januari 2016 drie grote veranderingen ingevoerd inzake registratie- en successierechten.
Nieuws

Goede afspraken en een open communicatie voor een succesvol familiebedrijf, over de generaties heen.

woensdag, 21 september 2016
Stel, u ging samen met uw broer aan de slag in het door uw ouders opgestart bedrijf. Uw zus koos voor een carrière buiten het familiebedrijf.
Nieuws

What happens in Liechtenstein, stays in Liechtenstein... of toch niet voor de Vlaamse Rulingcommissie?

woensdag, 21 september 2016
Op 29 juli 2016 publiceerde de Vlaamse Rulingcommissie haar eerste ruling over de fiscale behandeling in de erfbelasting van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung1. De feiten die aan de Rulingcommissie…
Nieuws

Voorstel tot hervorming vennootschapsbelasting.

woensdag, 07 september 2016
Eerder dit jaar maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn plannen bekend om de vennootschapsbelasting grondig bij te sturen. Daarbij lag eerst een duaal systeem op tafel: ofwel kozen…
Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst over het Nederlandse erfrecht: te kort door de bocht?

woensdag, 20 juli 2016
Op 7 juli jl. publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (nr. 16.053 dd. 13 juni 2016) haar standpunt over de fiscale gevolgen van testamenten naar Nederlands recht. Waarover gaat het?
Nieuws

Het einde van belastingheffing op bruto-basis! : Uitspraak in de zaak BRISAL door het Europees Hof van Justitie.

donderdag, 14 juli 2016
Op 13 juli 2016 deed het Europees Hof van Justitie een belangrijke uitspraak inzake bronheffingen op binnen de EU betaalde intresten (zaak C-18/15, Brisal – KBC Finance Ierland). De zaak…
Nieuws

"It's Brexit!" : De mogelijke impact op douane en btw.

donderdag, 14 juli 2016
Op 23 juni 2016 beslisten de kiezers van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Wij geven graag een overzich van de mogelijke gevolgen van deze brexit op…
Nieuws

Ontwerp Programmawet - Uitbreiding bijzondere aanslagtermijn en nieuwe bijzondere onderzoekstermijn in internationale context

vrijdag, 01 juli 2016
De regering heeft op 2 juni 2016 een wetsontwerp van Programmawet ingediend in de Kamer. Een van de meest opvallende wijzigingen betreft de uitbreiding van de bijzondere aanslagtermijn in geval…
Nieuws

“It’s Brexit!”: dertien gevolgen voor de Vlaamse registratie- en erfbelasting!

zondag, 26 juni 2016
Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie, en daarmee ook de Europese Economische Ruimte: daar behoren immers enkel de leden toe van de Europese unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Heeft…
Nieuws

Kaaimantaks | Franse “Société Civile de Portefeuille”: translucide onder het Franse recht en "soms" transparant onder het Belgische recht

vrijdag, 24 juni 2016
Bepaalde belastingplichtigen (vaak van Franse origine) hebben een effectenportefeuille in een zogenaamde “Société Civile de Portefeuille” ondergebracht.
Nieuws

Forfaitaire waardering gratis woonst naar prullenmand?

donderdag, 23 juni 2016
Het Hof van Beroep te Gent heeft in een arrest van 24 mei 2016 geoordeeld dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com