Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News
Nieuws

Levensverzekering: enkel wat je krijgt is belastbaar met erfbelasting

woensdag, 19 april 2017
1. Door het Decreet van 23 december 2016, “houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen”, verschenen in het staatsblad van 30 december 2016, wordt de…
Nieuws

Nieuwe regeling bij decreet voor de verzekeringsgift

maandag, 17 april 2017
Het decreet van 23 december 2016 “houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen”, gepubliceerd in het B.S. van 30 december 2016, bevat een nieuwe regeling…
Nieuws

Voorbehoud van vruchtgebruik bij schenking niet (meer) belast met erfbelasting

dinsdag, 11 april 2017
Artikel 26 van het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen, gepubliceerd in het B.S. van 30 december 2016, wijzigt artikel 2.7.1.0.6 van de Codex Vlaamse fiscaliteit, zodat…
Nieuws

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet?

dinsdag, 11 april 2017
11-04-2017 - De fiscus is gebonden aan strikte onderzoekstermijnen. Als de administratie onderzoek wil voeren tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van vier jaar, moet de belastingplichtige voorafgaand in kennis worden gesteld…
Nieuws

Kantoor Tiberghien groeit verder

maandag, 03 april 2017
03-04-2017 - Het kantoor Tiberghien heeft de laatste jaren een bijzondere ontwikkeling gekend. Naast de organische groei van de laatste jaren komen de advocaten van het kantoor Dauginet het kantoor…
Nieuws

Interne meerwaarden – ongewenste neveneffecten nieuwe regels volstort kapitaal ?

donderdag, 16 maart 2017
16-03-2017 - Met ingang van 1 januari 2017 zijn de regels gewijzigd met betrekking tot de vorming van volstort kapitaal bij inbreng van aandelen (Programmawet van 25 december 2016, B.S. 29…
Nieuws

Beurstaks: nu ook van toepassing op verrichtingen in het buitenland!

woensdag, 15 maart 2017
15-03-2017 - Tot en met 31 december 2016 was de beurstaks in principe louter verschuldigd bij verrichtingen met tussenkomst van een professionele tussenpersoon gevestigd in België. Met ingang van 1…
Nieuws

Fiscale regularisaties te verdelen in Categorie 1, Categorie 2 en Categorie 3: Een complexe aangelegenheid

woensdag, 15 maart 2017
15-03-2017 - In Fiscale Actualiteit 2017/08 publiceerden wij eerder al een korte commentaar op de samenwerkingsakkoorden waarin het Vlaamse gewest en het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest met de Federale…
Nieuws

Wijzigingen erfbelasting: enkel belasting in hoofde van diegene die iets krijgt op het moment dat hij het krijgt

dinsdag, 14 maart 2017
14-03-2017 - Traditiegetrouw worden bij elk jaareinde nog enkele belangrijke wets- of decretale wijzingen gestemd zodat het nieuwe jaar met een nieuwe, of soms letterlijk schone, lei aangevat kan worden.…
Nieuws

Internationale tewerkstelling en de 183 dagen regel – Tellen privédagen nog steeds mee?

woensdag, 08 maart 2017
Als een inwoner van het ene land, (ook) werkt in een ander land, rijst de vraag in welk land zijn loon belastbaar is.Het dubbelbelastingverdrag tussen de woonstaat en werkstaat (artikel…
Nieuws

Aftrek innovatie-inkomsten

woensdag, 08 maart 2017
Op de ministerraad van 2 december 2016 bereikten de regeringspartijen een akkoord over een nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten. Deze is tot stand gekomen onder invloed van het BEPS-actieplan dat lidstaten…
Nieuws

Btw en samenwerkingsverbanden - impact van de gewijzigde regels voor kostendelende verenigingen

woensdag, 08 maart 2017
Er bestaan tal van samenwerkingsvormen waarbij ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen hun activiteiten groeperen. Deze samenwerkingsvormen kunnen gaan van een kostenassociatie waarbij gemeenschappelijk kosten worden gegroepeerd en gedeeld, over het…
Nieuws

De nieuwe Belgische GVBF kan eindelijk worden opgericht

dinsdag, 07 maart 2017
Het koninklijk besluit met betrekking tot het regelgevend kader voor het nieuwe Belgische ‘Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds’ (GVBF) werd eindelijk in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Belgische en Internationale vastgoedbeleggers kunnen een…
Nieuws

Naar een fundamentele herijking van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting?

dinsdag, 07 maart 2017
Reeds jaren wordt de aflijning van het toepassingsgebied tussen de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting als problematisch ervaren. Deze kritiek treft vooral het alles-of-niets-karakter ervan.
Nieuws

Afschaffing btw-voorschotten voor kwartaalaangevers

maandag, 27 februari 2017
Onder de huidige regels zijn btw-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen verplicht om voorschotten te betalen. Deze voorschotten bedragen 1/3 van het saldo van de btw-aangifte van het vorige kwartaal en dienen…
Nieuws

Nieuwe regels Belgische beurstaks. Quid beleggingen door juridische constructies?

dinsdag, 21 februari 2017
Omtrent de draagwijdte van de Belgische beurstaks (hierna TOB) en beleggingen door juridische constructies bestaat enige discussie. Volgens een reactie van de Minister van Financiën in de Kamercommissie Begroting en…
Nieuws

T/A economics: Painting a new story...

maandag, 13 februari 2017
... as the BeNeLux alternative for transfer pricing and valuation services, yet with a distinct approach. Met veel genoegen kondigt T/A economics haar lancering aan. Dit nieuwe samenwerkingsverband tussen Tivalor…
Nieuws

Nieuw uitstel meldingsplicht voor kostendelende verenigingen tot 31 maart 2017

woensdag, 01 februari 2017
Bestaande samenwerkingsverbanden die een btw-vrijstelling toepassen hebben er alle belang bij om hun specifieke situatie eerst ten gronde door te lichten alvorens over te gaan tot een melding.
Nieuws

Recente ontwikkelingen in de Private Equity sector : intrestaftrek en moeder-dochter bepalingen

woensdag, 18 januari 2017
In het kader van de internationale strijd tegen fiscaal misbruik en belastingontwijking heeft Europa al talrijke maatregelen genomen mede ter implementatie van het BEPS-Actieplan van de OESO.Op 12 juli 2016…
Nieuws

Afschaffing nultarief pro deo-diensten advocaten en gerechtsdeurwaarders

maandag, 09 januari 2017
Een laatste administratieve beslissing (Beslissing Btw nr. E.T.131.005 van 23 december 2016, klik hier) die op de valreep nog werd gepubliceerd in 2016 heeft een belangrijke impact op prestaties van…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com