Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Evenementen
14 oktober 2016 | vanaf 13.15h | KU Leuven Kulak

Co-ouderschap vandaag en morgen

Spreker: Prof. dr. Charlotte Declerck
Evenementen
7 oktober 2016 | vanaf 13.15h | Universiteit Hasselt

Co-ouderschap vandaag en morgen

Spreker: Prof. dr. Charlotte Declerck
Publicaties

Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen

dinsdag, 14 juni 2016

Dit boek geeft een aantal praktische oefeningen op de Vlaamse erfbelasting, met uitgewerkte rekenvoorbeelden. Men ziet er de regels in praktijk toegepast, met de concrete gevolgen.

Nieuws

Regering bespreekt hervorming bekritiseerde 'catch-all' bepaling

maandag, 13 juni 2016

Bij wet van 13 december 2012 heeft de wetgever een catch-all bepaling in de Belasting der Niet-Inwoners (BNI) ingevoerd (art. 228, §3 W.I.B. ’92). Al gauw kwam kritiek op deze…

Nieuws

Verwacht: nieuw vastgoedbeleggingsfonds en versoepeling van het GVV regime

maandag, 13 juni 2016

De federale regering kondigde recent nieuwe maatregelen aan om de Belgische vastgoedmarkt aantrekkelijker te maken voor institutionele en buitenlandse investeerders. Meer bepaald werd de invoering aangekondigd van een nieuw type…

Publicaties

Doctrine. Bedongen terugkeer (art. 951 en 952 BW)

donderdag, 09 juni 2016

Publicaties

Financiële zorgvragen

dinsdag, 07 juni 2016

Op basis van concrete, uit de praktijk gegrepen situaties, schetsen de auteurs, vanuit hun respectieve expertise, de contouren van mogelijke oplossingen en tonen ze welke financiële , juridische en fiscale…

Evenementen
8 juli 2016 | van 9.30h tot 13.00h | Holiday Inn Gent Expo

De Leuvense en Gentse Wetsdagen van 4 tot 8 juli 2016: Fiscale regularisatie anno 2016

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
7 juli 2016 | van 13.45h tot 17.00h | Faculty Club Leuven

De Leuvense en Gentse Wetsdagen van 4 tot 8 juli 2016: Fiscale regularisatie anno 2016

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Afkoopwet: reparatie vereist

maandag, 06 juni 2016

Bij arrest van 2 juni jl. heeft het Grondwettelijk Hof bepaalde aspecten van de afkoopwet (voluit verruimd verval strafvordering tegen betaling van een geldsom (de zgn. VVSBG)) ongrondwettig verklaard.  Het…

Nieuws

Gesplitste inschrijving: wat met schenkingen uit het verleden?

dinsdag, 31 mei 2016

Op 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een sterk betwistbaar standpunt gepubliceerd waardoor schenkingen van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik verleden voor een buitenlandse notaris steeds…

Publicaties

Rechtzetting jaarrekening: ook bij schending boekhoudrecht

dinsdag, 31 mei 2016

Een goedgekeurde jaarrekening van een vennootschap maakt deel uit van haar belastingaangifte en is dus bindend ten aanzien van de fiscus. Een foutieve boeking...

Publicaties

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting

woensdag, 25 mei 2016

In zijn nieuwe boek “Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting” becommentarieert Rik Deblauwe de nieuwe bepalingen, die ingevoegd zijn in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Nieuws

Nieuwigheden betreffende de betwisting van het vaderschap?

donderdag, 19 mei 2016

De vaderlijke afstammingsband kan worden vastgesteld op verschillende manieren: - door de wet, door de toepassing van een wettelijk vermoeden van vaderschap in hoofde van de echtgenoot, indien het kind geboren…

Publicaties

Amerika is het nieuwe Panama

maandag, 25 april 2016

Publicaties

Fiscale regularisatie anno 2016 eindelijk goedgekeurd

dinsdag, 12 april 2016

Publicaties

Turteltaks

donderdag, 31 maart 2016

Evenementen
2016-03-24 Vanaf 14:00 tot 17:30 Brussel

Inkomsten uit roerend vermogen en kaaimantaks - NIEUW (Hermes-gebouw, Brussel)

Spreker: Gerd D. Goyvaerts en Christophe Coudron
Evenementen
2016-03-24 Vanaf 14:00 tot 17:30 Brussel

Aanvullende pensioenen. Sociale en fiscale nieuwigheden - NIEUW (Brussel)

Spreker: Koen Van Duyse
Evenementen
2016-03-24 Vanaf 10:30 tot 11:30 Brussel

Forum for the Future : De Kaaimantaks (Brussel Expo)

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
2016-03-21 Vanaf 12:45 tot 18:00 Houthalen

De VCF volgens VLABEL. Eén jaar Vlaamse erf- en registratiebelasting: een stand van zaken (De Barrier - Houthalen)

Spreker: Alain Van Geel en Murielle Gijbels
Nieuws

Nieuwe vennoten bij Tiberghien Advocaten

woensdag, 09 maart 2016

Nieuws

De zorgvolmacht, het zekere voor het onzekere

woensdag, 09 maart 2016

Nieuws

Kapitaalverminderingen bij holdings in het vizier van fiscaal misbruik?

woensdag, 09 maart 2016

Artikel 344 §1 het Wetboek van Inkomstenbelastingen (“WIB”) stelt dat fiscaal misbruik zich voordoet wanneer de belastingplichtige zich – door het stellen van een rechtshandeling of rechtshandelingen...

Publicaties

Interne instructie fiscale rechtzettingen onwettig?

woensdag, 17 februari 2016

Nieuws

Einde van de sterfhuisclausule

woensdag, 10 februari 2016

Nieuws

Kinderen van gewoon geadopteerden en erfbelasting

woensdag, 10 februari 2016

Nieuws

Aanhorigheden bij de gezinswoning en erfbelasting

woensdag, 10 februari 2016

Publicaties

Begrip rijksinwoner - administratief vermoeden

maandag, 08 februari 2016

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com