Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Sectoren>Notarissen, Advocaten, Juristen

Notarissen, Advocaten, Juristen

Net zoals u als notaris, advocaat of jurist is Tiberghien actief in alle aspecten van de nationale en internationale fiscaliteit, én in het personen- en familie(vermogens)recht en dat zowel in de advies- als in de geschillenfase.

Door de omvang van ons team, het mentorschap van onze academici en een uitgebreid knowhow departement  zijn wij in staat om u in al deze materies een doorgedreven specialisatie aan te bieden.

1. Advies & Estate planning praktijk

De Tiberghien Estate Planning praktijkgroep staat voor sterk juridisch onderbouwde oplossingen voor complexe vragen en pijnpunten in het kader van een (inter-)nationale vermogens- en successieplanning in de brede zin. Vertrekkend vanuit het civiel recht en het internationaal privaatrecht leggen onze specialisten de link naar het nationale en internationale fiscaal recht om een rechtlijnig en eenduidig antwoord te bieden op vraagstukken. Deze unieke combinatie van gespecialiseerde civilisten en fiscalisten maakt de Tiberghien Estate Planning praktijkgroep de ideale partner om voor u en voor uw cliënt een oplossing op maat aan te bieden waarbij rechtszekerheid en (familiale) gemoedsrust op lange termijn de uitgangspunten vormen.

Hierbij wordt steeds het totaalpakket onder de loep genomen en met oog voor detail geanalyseerd. Zo detecteren onze specialisten in het kader van (familiale) vennootschappen niet enkel mogelijke pijnpunten en opportuniteiten voor de (familiale) aandeelhouder op het gebied van personenbelasting en registratie- en successierecht maar ook voor de vennootschap op het gebied van vennootschapsbelasting en BTW. Uiteraard varen zowel de (actieve en passieve) aandeelhouders als de vennootschap zelf wel bij deze multidisciplinaire aanpak.

Onder meer in volgende praktijkdomeinen staat de Tiberghien Estate Planning praktijkgroep u dan ook graag bij:

 • regelgeving en standpunten inzake registratie- en successierechten (registratie- en erfbelasting) in de drie gewesten, bijvoorbeeld inzake levensverzekeringen, gesplitste aankopen, gesplitste inschrijvingen en de aangifte van nalatenschap;
 • advisering, begeleiding en redactie van akten in het kader van een gecontroleerde overdracht van vermogen naar een volgende generatie door de oprichting van bijvoorbeeld een Belgische Burgerlijke Maatschap, een (Nederlands) Stichting-administratiekantoor of een (Belgische) Private Stichting;
 • aspecten van internationale vermogens- en successieplanning wanneer een link met het buitenland aanwezig is (nationaliteit of verblijfplaats van de schenker/erflater of begiftigde/erfgenaam, vermogen, ed.);
 • aspecten van internationaal privaatrecht bij de redactie van schenkingsakten, testamenten of huwelijkscontracten, hierbij steeds oog hebbende voor de (inter-)nationale fiscaliteit;
 • aanvraag van Voorafgaande Beslissingen of zogenaamde “rulings” bij de Federale of Vlaamse Dienst Voorafgaande Beslissingen;
 • overdracht van familiale ondernemingen of vennootschappen naar een volgende generatie of aan een derde, met oog voor alle betrokken partijen.

2. Geschillen- en geschillenoplossingpraktijk

Tiberghien beschikt over een uitgebreide expertise in het familierecht en het familiaal vermogensrecht, zowel inzake de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke aspecten.

Dat laat ons toe om raad te geven en bijstand te verlenen aan cliënten die geconfronteerd worden met Belgische of internationale geschillen op familiaal, vermogensrechtelijk en erfrechtelijk vlak, zowel in het kader van onderhandelingen met het oog op een minnelijke oplossing, als in het nastreven van een juridische procedure.  

Het procedure- en bemiddelingsteam van Tiberghien staat u graag bij in onder meer volgende domeinen:

 • op het gebied van fiscaal recht: in administratieve procedures, bijvoorbeeld de indiening van een bezwaarschrift, en in gerechtelijke procedures;
 • op het gebied van erfrecht: in het kader van de vereffening-verdeling van een nalatenschap en hieraan verbonden aspecten (verzegeling, sekwester en beslag);
 • op het gebied van schenkingen en testamenten: schenkingen in alle vormen, ouderlijke boedelverdeling, testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen (vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke aspecten);
 • op het gebied van personen- en familierecht: afstamming, adoptie, bescherming van kwetsbare personen, feitelijke scheiding, echtscheiding met onderlinge toestemming of door onherstelbare ontwrichting, ouderlijke geschillen (huisvesting, ouderlijk gezag, onderhoudsuitkering tussen (ex-)echtgenoten en ten behoeve van de kinderen;
 • op het gebied huwelijksvermogensrecht: in het kader van de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel.

Contact

Gerd D. Goyvaerts

Gerd D. Goyvaerts

Partner
Brussel, Antwerpen
Alain Van Geel

Alain Van Geel

Partner
Brussel
Larissa De Wulf

Larissa De Wulf

Counsel
Brussel
Dominique De Bie

Dominique De Bie

Counsel
Antwerpen

Download brochure

DRAAIBOEK ECHTSCHEIDING VOORBLAD NL

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com