Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Praktijkdomeinen>Banking, Finance & Insurance

Banking, Finance & Insurance

De voorbije jaren is de fiscaliteit van de Belgische financiële sector ingrijpend gewijzigd. De invoering van een speculatietaks en een bankentaks, de verhoging van de tarieven van de roerende voorheffing, de uitbreiding van de beurstaks op effectentransacties van Belgen in het buitenland, de invoering van een taks op effectenrekeningen, de tariefverhogingen van de abonnementstaksen,... hebben het fiscale landschap hertekend. Daarnaast werd ook de financiële wetgeving aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid, onder meer in het kader van de instellingen voor collectieve belegging en de afwikkelingsmechanismen voor banken.

De vele wettelijke ingrepen maken de fiscaliteit van financiële instellingen uiterst complex. Bovendien is aan deze fiscaliteit telkens een Europeesrechtelijk, internationaal en grondwettelijk aspect verbonden.

Het Banking en Finance team van Tiberghien volgt de fiscale wetgeving op de voet. Tiberghien adviseert financiële instellingen vaak over de implementatie van (nieuwe) wetgeving. Bovendien heeft het team een uitgebreide procedure-praktijk met betrekking tot betwistingen van abonnementstaksen, roerende voorheffing, beurstaksen, en de notionele interestaftrek van kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

De intensieve samenwerking met het Banking en Finance team van ALTIUS zorgt ervoor dat Tiberghien de cliënt zowel op fiscaal als op vennootschapsrechtelijk vlak kan bijstaan.

Wat kunnen wij voor u doen:

Kredietinstellingen

 • Advisering inzake de Belgische vennootschapsbelasting van kredietinstellingen;
 • Onderzoek fiscaliteit van financiële instrumenten, zoals spaarboekjes, pensioensparen, hybride instrumenten, gestructureerde producten,’fonds dédiés’ en private equity structuren,…;
 • Bijstand bij de voorbereiding en indiening van rulingaanvragen over fiscale aspecten van financiële producten;
 • Fiscale ondersteuning bij de vertaling van de regels van directe en indirecte taksen op beleggingen naar IT-programma’s, zowel voor Belgische tussenpersonen als voor buitenlandse;
 • Periodieke info-sessies op maat over wijzigingen in de beleggingsfiscaliteit;
 • Nazicht en formulering van fiscale clausules in prospectussen en productfiches;
 • Verplichtingen inzake internationale gegevensuitwisseling op grond van de implementatie van Fatca, de Europese Bijstandsrichtlijn en DAC6;
 • Tiberghien adviseert over de wisselwerking met het voorkomingsbeleid en de bijzondere mechanismen;
 • Bijstand bij fiscale controles.

Verzekeringsondernemingen

 • Advisering over de Belgische vennootschapsbelasting van verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld inzake de vrijstelbaarheid van technische voorzieningen, de tak 23-beleggingen,…;
 • Nazicht en formulering van fiscale clausules in prospectussen en productfiches;
 • Onderzoek van de fiscaliteit van verzekeringsproducten in het kader van het pensioensparen, van ‘fonds dédiés’, successieplanning met levensverzekeringen, verschuldigde roerende voorheffing, indirecte taksen,…;
 • Bijstand inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen;
 • Vragen over het fiscaal nut van beleggingsverzekeringen in internationale context, bijvoorbeeld door US residents, door Spaanse residenten,...;
 • Verplichtingen inzake internationale gegevensuitwisseling op grond van de implementatie van Fatca, de Europese Bijstandsrichtlijn en DAC6;
 • Bijstand bij fiscale controles.

Collectieve beleggingsinstellingen en pensioenfondsen

 • Collectieve beleggingstellingen en pensioenfondsen zijn slechts in beperkte mate onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Tiberghien adviseert over de concrete implementatie van de beperkte belastbare basis, in het bijzonder inzake de verrekenbaarheid van roerende voorheffing;
 • Nazicht en formulering van fiscale clausules in prospectussen en productfiches;
 • Bijstand bij de voorbereiding en indiening van rulingaanvragen over directe en indirecte belastingen op fondsen;
 • Bijstand bij de oprichting van een fonds (nazicht statuten, prospectus, KIID,…);
 • Het beheer van collectieve beleggingsinstellingen en de toepassing van btw op de beheersvergoedingen;
 • Tiberghien heeft reeds diverse buitenlandse beleggingsvennootschappen bijgestaan bij de verschillende aspecten van een verhuis naar België;
 • De roerende fiscaliteit en de wetgeving inzake beurstaksen bij collectieve beleggingsinstellingen en private equity structuren is uiterst complex. Tiberghien adviseert frequent over diverse aspecten van uitkeringen, inkopen van aandelen, vereffeningen van fondsen en ventilatie van inkomsten van contractuele fondsen en eventuele impact van de kaaimantaks;
 • Daarnaast heeft Tiberghien een uitgebreide ervaring in het kader van de toepassing van vrijstellingen en verzakingen aan de roerende voorheffing, en de terugvordering van deze roerende voorheffing, alsook van abonnementstaksen;
 • Implementatie van DAC6;
 • Bijstand bij fiscale controles.

Contact

Koen Van Duyse

Koen Van Duyse

Partner
Antwerpen, Ghent
Christophe Coudron

Christophe Coudron

Counsel
Brussel
Bart De Cock

Bart De Cock

Partner
Ghent
Matthias Vekeman

Matthias Vekeman

Senior Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com