Advocaten / Avocats / Lawyers

Witwaspreventie

Sinds enkele jaren ondernemen overheden meer en meer acties tegen witwaspraktijken. De binnenlandse en EU-wetgeving hierrond is nu ruimer toepasbaar en omvat meer verplichtingen, en ken-uw-klantregels hebben ervoor gezorgd dat onder meer banken en andere financiële instellingen de identiteit, activiteiten en intenties van hun klanten alsook de desbetreffende inkomstenbronnen moeten nagaan.

Bovendien zijn ook de strafrechtelijke gevolgen voor witwaspraktijken in belangrijke mate veranderd. Belastingdiensten en het Openbaar Ministerie, die gesteund worden door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), krijgen meer en meer kennis van witwaspraktijken of zogenaamde 'onrechtmatige voordelen' uit belastingfraude en zijn eveneens beter en beter in staat om deze misdrijven te onderzoeken en te vervolgen.

Daardoor verzoeken meer en meer cliënten ons om, bij vermogensplanning of belangrijke transacties zoals bedrijfsherstructureringen en fusies en overnames, hun inkomstenbronnen vooraf door te lichten aan de hand van gerichte due diligence-procedures.

Tiberghien voert belastingaudits uit bij M&A-procedures, brengt witwasrisico’s in kaart en stelt oplossingen voor. Bij vermogensplanning voor particuliere klanten zorgt ons team voor een diepgaande screening van inkomstenbronnen. Het biedt ook begeleiding bij de voorbereiding van geschillenprocedures in het kader van fiscale of strafrechtelijke onderzoeken in verband met belastingfraude en/of het witwassen van geld.

Contact

Gerd D. Goyvaerts

Gerd D. Goyvaerts

Partner
Brussel, Antwerpen
Elke De Leeuw

Elke De Leeuw

Counsel
Antwerpen
Stephanie Gabriel

Stephanie Gabriel

Counsel
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com