Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Sectoren>Publieke Sector

Publieke Sector

Op vele punten wijken de fiscale regels voor de publieke sector af van de gemeenrechtelijke fiscale regels die van toepassing zijn op de private sector. Daarbij vereist een juiste toepassing van de fiscale regels in de publieke sector ook een goed inzicht in de administratiefrechtelijke processen en gevoeligheden. De fiscaliteit in de publieke sector vergt dus een eigen specifieke benadering.

Zoals alle fiscale regels, is de fiscaliteit van de publieke sector onderworpen aan voortdurende wijzigingen. Tiberghien heeft een ruime ervaring bij de begeleiding van overheden bij de wijziging van hun fiscaal regime. Wij verwijzen bijvoorbeeld naar het bijzondere btw-statuut van overheden dat ingrijpend werd gewijzigd in 2007. Per activiteit moet bepaald worden of deze kwalificeert “als overheid” buiten het toepassingsgebied van de btw. Ook het fiscaal statuut van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) werd ingrijpend gewijzigd in 2015. Per casus moet onderzocht worden of het intergemeentelijk samenwerkingsverband kwalificeert onder de rechtspersonenbelastingen of de vennootschapsbelasting.

Daarenboven stellen wij vast dat publiekrechtelijke instellingen en non-profitorganisaties steeds vaker geviseerd worden door de fiscus. Entiteiten en instellingen actief in deze sector hebben bijgevolg meer en meer nood aan een professionele fiscale begeleiding.

Tiberghien is voor een aantal belangrijke overheden en publiekrechtelijke instellingen reeds jarenlang een vaste en betrouwbare partner. Door de recente evoluties doen steeds meer overheden en publiekrechtelijke instellingen een beroep op onze diensten waarbij wij kunnen terugvallen op onze uitgebreide ervaring uit het verleden.

Onze jarenlange praktijkervaring in deze sector laat ons toe de focus te leggen op de specifieke fiscale vraagstukken waarmee organisaties in de publieke sector geconfronteerd worden. Daarbij onderscheidt ons kantoor zich door steeds uit te gaan van een globale fiscale benadering (btw, directe belastingen en andere) waarbij ook steeds de link wordt gelegd met de administratiefrechtelijke aandachtspunten.

Contact

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Bruno Peeters

Bruno Peeters

Of Counsel
Antwerpen
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com