Advocaten / Avocats / Lawyers

Familiale geschillen en bemiddeling

Tiberghien geeft raad en verleent bijstand aan cliënten die geconfronteerd worden met Belgische of internationale geschillen op familiaal en erfrechtelijk vlak, in het kader van zowel bemiddelingen of onderhandelingen met het oog op een minnelijke oplossing als van een gerechtelijke procedure. Het team familierecht en familiaal vermogensrecht beschikt over een uitgebreide expertise in de volgende domeinen:

Erfrecht:

 • vereffening-verdeling van nalatenschappen;
 • aanvaarding (onder voorrecht van boedelbeschrijving) en verwerping van nalatenschappen;
 • boedelbeschrijving;
 • erfrechtelijke reserve;
 • omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot;
 • verzegeling, sekwester en inbeslagname;
 • heling van erfgoederen;
 • internationaal privaatrecht.

Giften:

 • schenkingsaktes, handgiften, bankgiften;
 • ouderlijke boedelverdelingen;
 • testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen (vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke aspecten).

Personen- en familierecht:

 • afstamming, erkenning en betwisting van het vaderschap, het moederschap en het co-ouderschap;
 • adoptie;
 • erkenning en overschrijving van buitenlandse akten in België;
 • maatregelen ter bescherming van onbekwamen (met betrekking tot hun persoon en/of goederen;
 • feitelijke scheiding en echtscheiding (met onderlinge toestemming of door onherstelbare ontwrichting);
 • vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na echtscheiding;
 • geschillen tussen ouders m.b.t. huisvesting, ouderlijk gezag enz. van hun minderjarige kinderen;
 • onderhoudsuitkering tussen (ex-)echtgenoten en ten behoeve van kinderen (pensioenen en onderhoudsbijdragen);
 • internationaal privaatrecht;
 • familiale fiscaliteit.

Contact

Download brochure

DRAAIBOEK ECHTSCHEIDING VOORBLAD NL

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com