Advocaten / Avocats / Lawyers

Vennootschapsbelasting

Zowel Belgische als buitenlandse ondernemingen worden geconfronteerd met steeds complexer wordende vennootschapsfiscaliteit. Overheden maken gebruik van fiscaliteit om een aantrekkelijke omgeving te scheppen voor economische activiteiten, ook voor buitenlandse investeringen. In een context van wereldwijde economische recessie vraagt de publieke opinie echter 'eerlijkheid' op het gebied van vennootschapsbelasting.

Dankzij zijn kennis kan Tiberghien CFO’s, tax managers en andere financiële professionals helpen bij het bepalen van de fiscale impact van hun zakelijke beslissingen. Onze contacten met de academische onderzoekswereld, onze jarenlange ervaring met vennootschapsbelasting en onze uitgebreide internationale netwerken stellen ons in staat om zelfs de meest complexe vraagstukken in verband met vennootschapsbelasting op een pragmatische en transparante  manier aan te pakken.

Internationale fiscaliteit is recent ook in de aandacht gekomen bij de publieke opinie. Bedrijven die niet op een duurzamen manier met fiscaliteit omgaan kunnen hierdoor zelfs reputatieschade lijden. Fiscaal beheer vereist het opvolgen van eventuele fiscale risico's, een constante evaluatie van fiscale posities, de installatie van processen om  risico's te minimaliseren en een nauwgezette opvolging van compliance processen.  Onze ervaring met geschillen geeft ons de nodige expertise om potentiële fiscale risico’s op een rationele manier te beoordelen.

Ons Corporate Tax team biedt een volledig gamma aan diensten met o.a.:

  • dagelijks fiscaal beheer voor organisaties;
  • beheer van fiscale risico’s;
  • compliance processen;
  • advies en bijstand bij belastingaudits en -geschillen;
  • advies m.b.t. fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven, met inbegrip van fiscale incentives voor innovatie;
  • fiscale aspecten van (Belgische en/of grensoverschrijdende) bedrijfsherstructureringen, inclusief M&A;
  • internationale vennootschapsbelasting, inclusief advies m.b.t. dubbelbelastingverdragen;
  • fiscaliteit van buitenlandse entiteiten in België (permanente vestigingen, winstverdeling, compliance, etc.);
  • bezoldigingen;
  • transfer pricing.

Voor internationale fiscale kwesties kunnen wij terugvallen op een uitgebreid wereldwijd netwerk van fiscale kantoren. Als onafhankelijk kantoor kunnen wij voor iedere casus een passend internationaal team samenstellen dat de verwachtingen van onze cliënten steeds volledig inlost.

Contact

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com