Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Sectoren>Private Bankers, Financial Planners

Private Bankers, Financial Planners

Het beheer en de overdracht van familiaal vermogen heeft de laatste jaren een belangrijke evolutie doorgemaakt, zowel op maatschappelijk vlak als op familiaal, fiscaal en juridisch vlak. We denken hierbij vooral aan de hervorming van de belasting van vermogens en de inkomsten uit dit vermogen zowel in België als in het buitenland, aan de steeds verdergaande regionalisering van de fiscale wetgeving, aan de internationalisering van families en hun vermogen, maar eveneens aan de gestegen levensverwachting. Deze veranderingen hebben ontegensprekelijk de complexiteit van familiale vermogens- en successieplanning aanzienlijk doen toenemen.

Tiberghien beschikt binnen dit domein, als één van de pioniers, over een uitgebreide expertise. Het kantoor hanteert hierbij een geïntegreerde en internationale aanpak met oplossingen op maat, die ook gedragen worden door de toekomstige generaties.

Tiberghien adviseert zowel Estate als- Financial planners, alsook private bankers en family offices bij de begeleiding van hun cliënteel in het kader van het financiële beheer van hun familiaal vermogen alsook de structurering, behoud of overdracht ervan.

Ons team adviseert en staat u bij in onder andere de volgende domeinen:

1. Het opstellen van een vermogens- of successieplanning:

 • met of zonder controlestructuur (holdings, burgerlijke maatschappen, private stichtingen, stiching administratiekantoor, etc.);
 • rekening houdend met het familiale vermogensrecht (huwelijkscontracten, wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, huwelijksvoordelen, etc.) en met het familierecht (adoptie, afstamming, echtscheiding, etc.);
 • door de overdracht van het gehele of een deel van het vermogen (opstelling van schenkingsaktes en testamenten);
 • rekening houdend met Corporate of Family Governance (het instellen van een toezichthoudend of overlegorgaan, een familieforum, het opstellen van een familiaal charter of een aandeelhoudersovereenkomst);
 • om de opvolging van de overdracht van het vermogen in de tijd te verzekeren.

2. De verschillende civiele aspecten die vermogensbeheer en financiële planning met zich meebrengen:

 • het opstellen en wijzigen van huwelijkscontracten;
 • het opstellen van schenkingsaktes en specifieke clausules rekening houdend met de familiale context;
 • het opstellen van testamenten;
 • de buitengerechtelijke lastgeving en bescherming van onbekwamen;
 • de vereffening van een nationale of internationale nalatenschap;
 • en dit rekening houdend met de relevante nationale en internationale aspecten en met het internationaal privaatrecht.

3. De verschillende fiscale aspecten die vermogensbeheer en financiële planning met zich meebrengen:

 • aangifte vennootschapsbelasting en personenbelasting;
 • registratie- en successierechten (in het Vlaams Gewest schenkbelasting en erfbelasting);
 • onderhandelingen met de fiscale administratie en aanvragen  voorafgaande beslissingen (‘rulings’) bij de Federale of Vlaamse Dienst Voorafgaande Beslissingen;
 • fiscale regularisatie;
 • verzekeringen;
 • fiscaliteit van fondsen en structuren;
 • onroerende fiscaliteit;
 • fiscaliteit inzake bezoldigingen, pensioenen en pensioenplannen.

4. De oprichting, de administratie en de vereffening van vennootschappen en stichtingen met het oog op:

 • het organiseren en structureren van investeringen rekening houdend met de behoeften van de familie (private equity, vastgoed, kunstwerken, fondsen, etc.);
 • het oprichten van een familiale stichting of het organiseren van filantropie;
 • het vereffenen of wijzigen van bestaande structuren (trusts, Liechtensteinse stichtingen, etc.).

5. En, in geval van geschillen staan wij u bij door bemiddeling in deze geschillen of door de behartiging van uw belangen in (echtscheidingsprocedures, erfrechtelijke geschillen, procedures van vereffening-verdeling).

Contact

Gerd D. Goyvaerts

Gerd D. Goyvaerts

Partner
Brussel, Antwerpen
Alain Van Geel

Alain Van Geel

Partner
Brussel
Walter Verlinden

Walter Verlinden

Senior Counsel
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com