Advocaten / Avocats / Lawyers

EU recht

Sinds het befaamde ‘Avoir Fiscal’-arrest van 28 januari 1986 (zaak 270/83) heeft het Europese Hof van Justitie zich al in meer dan 300 zaken gebogen over de vraag of een nationale belastingmaatregel al dan niet strijdig is met het Europees recht. In de meeste gevallen besloot het Hof in voordeel van de belastingplichtige. De impact van de rechtspraak op de belastingstelsels van de lidstaten is immens. Sinds 2002 is de invloed van het Europees recht op de fiscaliteit van de lidstaten ook exponentieel toegenomen door diverse initiatieven van de Europese Commissie in haar poging om de fiscale stelsels binnen de EU d.m.v. richtlijnen meer te harmoniseren. Denk bijvoorbeeld aan de diverse aanpassingen van de moeder-dochterrichtlijn, de anti-ontwijkingsrichtlijn, de zgn. DAC6-richtlijn of meer de recent de initiatieven van de Europese Commissie rond de invoering van een zgn. Digital Service Tax.

Al deze evoluties vergen specialisatie en een doorgedreven kennis van het Europees recht. Het EU recht-team van Tiberghien volgt deze evoluties op de voet. Het team kan terugvallen op een uitgebreide ervaring en heeft al meerdere zaken voor het Hof van Justitie met succes gepleit. Het team focust zich in het bijzonder op:

  • EU-rechtspraak en wetgeving op het vlak van vennootschapsbelasting en personenbelasting
  • Staatssteun en belastingrecht
  • Vrijwaring en bescherming van fundamentele rechten van belastingplichtigen onder het Europees recht
  • Internationale geschillenbeslechting (Richtlijn 2017/1852 van 10 oktober 2017).

Wat dit laatste betreft past het te vermelden dat collega Bernard Peeters door de Belgische regering bij KB van 20 juli 2020 werd benoemd tot ‘vooraanstaande onafhankelijke persoon’ en lid van de raadgevende commissie in de zin van voormelde richtlijn.

Tot slot, leidt het team ook het European Tax Law Centre binnen WTS Global. Op deze wijze kan het team terugvallen op buitenlandse experten en is het steeds op hoogte van de belangrijkste evoluties in de andere EU-lidstaten.

Contact

Koen Morbée

Koen Morbée

Partner
Brussel
Bernard Peeters

Bernard Peeters

Senior Counsel
Rik Smet

Rik Smet

Senior Associate
Brussel
Matthias Vekeman

Matthias Vekeman

Senior Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com