Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Praktijkdomeinen>Employee & Executive Compensation

Employee & Executive Compensation

De praktijkgroep ‘Employee & Executive Compensation’ focust op de fiscale aspecten van bezoldigingen en voordelen voor werknemers en bestuurders. We zoeken welke vormen van vergoedingen het meest geschikt zijn binnen het HR beleid van de onderneming en op welke wijze vergoedingspakketten geoptimaliseerd kunnen worden.

Wij adviseren over alle facetten van bezoldigingen en vergoedingen, inclusief de aspecten van sociale zekerheid, bijvoorbeeld:

 • de verschillen tussen het statuut van werknemer, bedrijfsleider, zelfstandige of managementvennootschap;
 • de verloningspakketten voor werknemers, bestuurders en zelfstandigen, inclusief bonusschema’s en cafetariaconcepten;
 • de advisering over voordelen van alle aard;
 • long term incentive plans zoals het verwerven van aandelen of het uitrollen van een aandelenoptieplan;
 • aanvullende pensioenen;
 • hospitalisatie- en ziekteverzekeringsplannen;
 • sociale voordelen;
 • kosten eigen aan de werkgever;
 • de impact van en mogelijkheden bij grensoverschrijdende tewerkstelling en activiteiten op het bezoldigingspakket, zoals bijzondere fiscale incentives, salary splits, de impact van dubbelbelastingverdragen …;
 • over de vele vrijstellingen en incentives op het vlak van bedrijfsvoorheffing;
 • het bepalen van het socialezekerheidsstelsel dat van toepassing is op basis van Belgische en internationale wetgeving;
 • over de verplichtingen en formaliteiten die moeten worden gerespecteerd.

Wij zorgen voor “tailor made” advies omdat elke tewerkstellingssituatie en elk loonpakket anders is. Maatwerk is in deze materie immers geen luxe, maar een noodzaak om tot juridisch correcte en fiscaal optimale oplossingen te komen. Indien nodig, nemen wij ook de belangen waar tegenover de diverse overheden, desgevallend tot voor de rechtbanken en de hoven van beroep.

Het HR Tax Team komt iedere week samen om elkaar updates te geven over dossiers, casussen, publicaties en andere relevante informatie. Dit garandeert de best mogelijke dienstverlening aan onze cliënten.

Voor de optimale aanpak van HR Tax dossiers met internationale aspecten kunnen wij een beroep doen op diverse netwerken waarin wij een beroep kunnen doen op buitenlandse specialisten. Binnen deze netwerken zijn de leden van ons team actief lid van de internationale praktijkgroepen inzake internationale tewerkstelling en nemen wij deel (vaak als spreker) aan gespecialiseerde seminars georganiseerd binnen deze groepen.

Wij zorgen voor een globale en geïntegreerde aanpak van aan fiscale HR-gerelateerde aangelegenheden. Voor de domeinen arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht hebben wij een nauwe samenwerking met het Employment and Pensions-team van advocatenkantoor ALTIUS. Beide teams ontmoeten elkaar elke maand om een ruime waaier aan multidisciplinaire onderwerpen te bespreken en zo onze cliënten een onmiskenbaar concurrentieel voordeel te bieden. Voor een aan grensoverschrijdende arbeid aangepast arbeidscontract, kunnen wij bijvoorbeeld bij hen terecht.

De leden van ons team hebben academische opdrachten en zijn (stichtend) lid van diverse gespecialiseerde organisaties - zoals IPEBLA (International Pension and Benefits Lawyers Association), BePLA (Belgian Pension Lawyers Association) - waar wij onze know how uitwisselen met Belgische en buitenlandse collega’s.

Contact

Koen Van Duyse

Koen Van Duyse

Partner
Antwerpen, Ghent
Daan Buylaert

Daan Buylaert

Partner
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com