Advocaten / Avocats / Lawyers

Familie- en relatievermogensrecht

Tiberghien geeft raad en verleent bijstand aan cliënten die geconfronteerd worden met Belgische of internationale vragen op familiaal en erfrechtelijk vlak. Wij adviseren, bemiddelen en/of onderhandelen met het oog op een minnelijke oplossing als van een gerechtelijke procedure.

Onze dienstverlening:

Op gebied van erfrecht

 • vereffening-verdeling van nalatenschappen;
 • aanvaarding (onder voorrecht van boedelbeschrijving) en verwerping van nalatenschappen;
 • boedelbeschrijving;
 • erfrechtelijke reserve;
 • omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot;
 • verzegeling, sekwester en inbeslagname;
 • heling van erfgoederen;
 • internationaal privaatrecht.

Betreffende giften

 • schenkingsaktes, handgiften, bankgiften ouderlijke boedelverdelingen;
 • testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen (vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke aspecten).

In Personen- en familierecht

 • afstamming, erkenning en betwisting van het vaderschap, het moederschap en het co-ouderschap;
 • adoptie;
 • erkenning en overschrijving van buitenlandse akten in België;
 • maatregelen ter bescherming van onbekwamen (met betrekking tot hun persoon en/of goederen;
 • feitelijke scheiding en echtscheiding (met onderlinge toestemming of door onherstelbare ontwrichting);
 • vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na echtscheiding;
 • geschillen tussen ouders m.b.t. huisvesting, ouderlijk gezag enz. van hun minderjarige kinderen;
 • onderhoudsuitkering tussen (ex-)echtgenoten en ten behoeve van kinderen (pensioenen en onderhoudsbijdragen);
 • internationaal privaatrecht;
 • familiale fiscaliteit.

Contact

Download brochure

DRAAIBOEK ECHTSCHEIDING VOORBLAD NL

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com