Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Expertise>Practice Areas>Btw, douane & accijnzen

Btw, douane & accijnzen

Het belang van de btw als algemene consumptiebelasting binnen de huidige Belgische en internationale fiscaliteit kan moeilijk overschat worden.

Binnen een Belgische context wint de btw als inkomstenbron voor de federale regering steeds meer aan belang. De btw-wetgeving hanteert een hoog standaardtarief van 21% waarbij een belangrijk aantal goederen en diensten kunnen genieten van een verlaagd btw-tarief (6% of 12%) dan wel van een vrijstelling. Dit is aan een constante evolutie onderhevig.

De btw onderscheidt zich van andere belastingen omdat deze belasting in belangrijke mate op Europese leest is geschoeid. De Europese btw-richtlijn vormt hierbij de Europese grondwet die de krijtlijnen bepaald waarbinnen de lidstaten zich kunnen manoeuvreren. Daarbij heeft het Europese Hof van Justitie de belangrijke taak om via haar rechtspraak een uniforme interpretatie van de btw-regels te waarborgen over de hele EU.

Btw is tot slot een belasting die aan belangrijke formaliteiten is onderworpen, waarbij de factuur het sluitstuk vormt voor een correcte btw-afdracht. Eventuele fouten kunnen leiden tot belangrijke naheffingen met boetes en interesten die voor ondernemingen een belangrijkere P&L impact kunnen hebben. Bedrijven, maar ook publieke overheden, non-profit instellingen én particulieren hebben er belang bij dat de btw-formaliteiten correct worden toegepast.

Kantoor Tiberghien adviseert over alle aspecten van de btw. We onderscheiden ons van andere adviseurs:

 • door een uitgebreid en gespecialiseerd team dat uitsluitend bezig is met deze materie;
 • door onze btw-advisering steeds te koppelen aan een verificatie van de gevolgen voor andere belastingen en vice versa;
 • door assistentie inzake btw-compliance, zoals het aanvragen van btw-nummers, indienen van btw-aangiftes en listings, assistentie voor een correcte facturatie, audit van ERP-systemen en correcte btw-matige verwerking van transacties;
 • doordat we kunnen terugvallen op een uitgebreid netwerk van buitenlandse contacten die het mogelijk maken om snel en efficiënt te adviseren voor btw in een internationale context.

Binnen de praktijkgroep indirecte belastingen is er eveneens uitgebreide ervaring in advisering en ondersteuning van cliënten voor douane en accijnzen. Ook deze belastingen kenmerken zich door het feit dat deze (i) in belangrijke mate, en zeker voor douane quasi uitsluitend, op Europese leest zijn geschoeid en (ii) inbreuken op deze belastingen bijzonder streng gesanctioneerd worden, met vaak strafrechtelijke consequenties. Kantoor Tiberghien onderscheidt zich ook hier omdat deze als één van de weinige onafhankelijke advocatenkantoren kan beschikken over een uitgebreide expertise in deze materies.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • advisering van ondernemingen, publiekrechtelijke instellingen, non-profit instellingen bij het correct btw-matig structureren van belangrijke transacties, zoals met name vastgoedinvesteringen;
 • assisteren bij de correctie van facturatie voor btw in nationale en internationale context (crossborder diensten, import/export,…), met daarbij de link met advisering op vlak van douane en/of accijnzen;
 • de verificatie van de uitoefening van de btw-aftrek, met name in een context van een gemengde of gedeeltelijke btw-plicht, zoals bij financiële instellingen, non-profit, overheden, holdings,…;
 • het voorleggen en onderhandelen van rulings en individuele beslissingen met de Dienst Voorafgaande Beslissingen, de centrale btw-administratie, gewestelijke directie of lokale controle;
 • assistentie bij controles voor btw, douane of accijnzen en vertegenwoordiging van belastingplichtigen t.a.v. de btw-administratie;
 • compliance diensten op vlak van btw voor onder meer buitenlandse ondernemingen die zich voor hun activiteiten dienen te registeren in België.

Binnen de praktijkgroep indirecte belastingen adviseren wij de meest uitgebreide groep van cliënten. Ons belangrijkste cliënteel kan als volgt omschreven worden:

 • de grotere Belgische ondernemingen en multinationale ondernemingen met activiteiten in België. Dit omvat belangrijke groepen die actief zijn in diverse sectoren: industriële productie, automotive, logistiek en import/export, energie,...;
 • financiële sector: financiële instellingen, verzekeringsinstellingen, beleggingsfondsen, tussenpersonen,…;
 • vastgoed: advisering voor ondernemingen in het kader van belangrijke vastgoedtransacties (investeringen, verkopen) en specifieke advisering voor de vastgoedsector zelf (bouwbedrijven, promotoren, tussenpersonen,…);
 • publieke sector: advisering van overheden in het kader van hun btw-statuut en verzelfstandigingsoperaties. Tevens heeft onze praktijkgroep uitgebreide ervaring in advisering voor belangrijke PPS-projecten;
 • non-profit: ziekenhuizen, zorginstellingen, vzw’s, etc… We hebben met name specifieke ervaring inzake samenwerkingsverbanden in de zorgsector en de diverse btw-aspecten hieraan verbonden (ter beschikking stelling personeel, kostendeling,…).

Contact

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel
Gert Vranckx

Gert Vranckx

Counsel
Hasselt
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com